Avainsana: katolinen kirkko

Salaliittoteoriat ja Raamattu

Salaliittoteoria kuulostaa monen korvaan joltakin epätieteelliseltä, jota ei kenenkään järkevän ihmisen tarvitse harkita paikkansapitäväksi. Tämä on liian hätäinen päätös, sillä historia kertoo monenlaisista salaliitoista tai salaisista suunnitelmista/projekteista, jotka vasta myöhemmin osoittautuivat tosiksi (Mental Floss). Esimerkiksi on virallisesti tuotu esille, että Kennedyn salamurhaan mahdollisesti osallistui ainakin kaksi ampujaa (Archives.gov), vaikka USA:n valtio virallisesti kertoi suurelle yleisölle tarinaa, että Lee Harvey Oswald ampui yksin Kennedyn ”taikaluodillaan”. Eräs lähde listaa seitsemän paljastunutta salaliittoa, joiden salaliitoksi-kutsuvia nimitettiin salaliittoteorikoiksi ennen niiden paljastumista. Nämä seitsemän salaliittoa ovat MK-Ultra, syfilis-kokeet Tuskegeen Afrikan amerikkalaisilla miehillä heidän tietämättään, Operaatio Northwoods, Manhattan projekti johon kuului lääketieteelliset kokeet pistoksilla ihmisten tietämättä, biologisen sodankäynnin kokeet ihmisillä heidän tietämättään, FBI:n COINTELPRO-ohjelma ja Operaatio Underworld (ElMehdi, ”7 Shocking Secrets Declassified By the US Government,” Medium.com—kaikista näistä salaliitoista löytyy tietoa George Mason yliopiston Declassified National Security Archives:sta, sanoo artikkelin kirjoittaja). Toki on olemassa monenlaisia salaliittoteorioita, enemmän tai vähemmän todellisuuteen perustuvia, mutta tässä artikkelissa keskitymme siihen, että onko olemassa raamatullista salaliittoa.

Ymmärrän miksi monet kristityt vastustavat salaliittoteorioiden puimista, koska se joskus/usein edesauttaa kristittyjen pitämistä ”hihhuleina” tai ”tinahattuina”, joille nauretaan. Kuitenkin tämä nauraminen usein perustuu siihen, että ihmiset eivät ota aikaa tai heillä ei ole aikaa ottaa selvää, onko salaliittoteorioissa perää. Toki on totta, että salaliittoteoriat eivät ole niin tärkeitä kuin evankeliumi ja Raamatun profetioiden ääriviivat. (Salaliittoteoria menee mahdollisesti syvemmälle kuin vain ääriviivoihin; se pyrkii selittämään ääriviivojen sisäistä vuorovaikutusta.) Itse olen jo kuitenkin ”sotkeutunut” salaliittoihin (tosin en niinkään yleisesti vaan Raamatun pohjalta) jo alkaessani kirjoittamaan blogiani vuosia sitten, joten en näe järkeväksi poistaa kaikkia kirjoituksiani, joissa viitataan salaliittoon sen perusteella, että se saattaa vaikeuttaa evankeliumin vastaanottamista niiden kohdalla, jotka heti torjuvat kaiken salaliittoihin viittaavan. Olen kuitenkin pyrkinyt kasaamaan lähes kaikki kirjoitukseni salaliitoista tähän yhden otsikon alle, jotta ihmiset saisivat kokonaiskuvan, eivätkä vain lyhyitä viittauksia salaliittoihin jotka olisi siksi helppo torjua välittömästi sanomalla, että ”kylläpä tässä mennään heppoisin todistusaineistoin johtopäätökseen salaliitosta”. Päätin siis poistaa suurimman osan artikkeleistani, jotka käsittelevät salaliittoja ja laittaa ne tämän yhden artikkelin alle. Lisäksi evankeliointimetodiani ei vielä ole tuomittu, sillä minun tuomarini on Herra, niin kuin Paavali sanoo (1. Kor. 4:4, 5). Ja vielä, lisäksi, blogini tarkoitus ei ole olla vain evankelioiva, vaan myös mm. varoitussanomaa julistava ja laajempia tutkimuksia tarjoava. En näe siinä mitään väärää, että historiaa tutkitaan vaihtoehtoisen teorian perusteella. Tutkimus on mielestäni tärkeää, avartaa näkökantoja ja tuo keskustelua.

Ainoat tärkeät kysymykset tällä hetkellä kuitenkin ovat: Mihin Raamatun näkemys historiasta ja siinä mahdollisesti ilmenevästä salaliitosta perustuu? Onko Raamatusta löydettävissä salaliittoa? Ja minkälaisia todisteita voimme löytää historiasta Raamatun näkemykselle historiasta ja mahdollisesta salaliitosta? Näihin kolmeen kysymykseen tämä artikkeli pyrkii vastaamaan edellä mainitussa järjestyksessä.

Joten mitä hyötyä siitä olisi, jos Raamattu paljastaisi suuren salaliiton? Se paljastaisi Saatanan tavat saada ihmiset puolelleen petoksen/petoksien kautta. Raamatussa sanotaan: ”Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon” (Ef. 5:11) eli ”paljastakaa ne” (ISV).

Tulemme huomaamaan, että Raamattu todella opettaa, että on olemassa suuri salaliitto Jumalaa ja Hänen kansaansa vastaan, jonka tarkoitus on näennäisesti pelastaa maailma. Taloudellinen kontrolli sekä terrorismin, ääriajattelun, levottomuuksien ja kestävän kehityksen kuriin laittaminen vaikuttavat näennäisesti johtavan maailmanrauhaan ja ”pelastavan” ihmiskunnan, mutta siinä on mukana Paholaisen juoni alistaa yksilön omantunnonvapaus, jonka kautta siinä on juoni poistaa toisinajattelu ja valinnanvapaus julistaa ”solidaarisuudesta” poikkeavia sanomia/teorioita, etsiä Jumalaa ja totuutta sekä lukea Raamattua, jonka kautta ihminen voisi valita Jeesuksen ja totuuden. Toisin sanoen nykyinen ”solidaarisuuden” valtavirta ei todellisuudessa ole solidaarinen, vaan omaa totalitarismin piirteitä, ja fundamentalismin pois-kitkemisen kautta kitketään ovelasti ja petollisesti pois myös Jumalan tahdon mukainen periaatteellisuus, totuus ja usko Raamattuun, kunnes saavutaan aikaan, jolloin kenenkään ”ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole” valtuutusta maailman auktoriteetilta (Ilm. 13:17). Kuinka olemme jo osittain päätyneet tähän tilanteeseen, kuinka täysin päädymme tähän tilanteeseen, ja mitä on sen taustalla? Näkemys historiasta on avain vastauksiin.

Mihin Raamatun näkemys historiasta perustuu?

Oma näkemykseni Raamatun näkemykseen profetallisesta historiasta perustuu ns. Historialliseen profetioiden tulkinta/tutkimustapaan (Historicism). Kaikki klassiset uskonpuhdistajat käyttivät samaa tulkintatapaa—jota ei tosin vielä kutsuttu nimellä Historicism—ja päätyivät johtopäätökseen, että paavikunta on Raamatun Antikristus. Kyseessä ei ole kukaan yksilö, ei edes paavi, vaan instituutio. Katolisessa kirkossa on paljon Jumalan lapsia, jotka vilpittömästi uskovat siihen mihin uskovat, mutta uskonpuhdistajat silti tulivat tulokseensa Raamatun perusteella—Raamatun, jota paavikunta juuri yritti pitää salassa ja kieltää suurelta yleisöltä keskiajalla ja jonka julistamisen vuoksi monet poltettiin roviolla.

Protestantismin uranuurtajilla, niin kuin John Wesleyllä, oli selkeä käsitys siitä, että Ilmestyskirjan merestä nouseva peto (uskonnollispoliittinen hirmuvalta) ja Danielin kirjan pieni sarvi, joka nousee Rooman valtakuntaa kuvaavasta pedosta on Katolinen kirkko (Wesley’s Notes). Martti Luther jyrisi voimakkaasti Rooman paavikuntaa vastaan. Hän mm. sanoi: ”Uskomme vakaasti, että paavikunta on oikean ja todellisen Antikristuksen hallintoistuin.” (Luther, Schriften, vol. 15, col. 1639.; Le Roy Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, vol. 2, 256; oma käännös) Myös Jean Calvin sanoi: ”Kiistän hänen olevan Kristuksen sijainen, joka raivokkaasti evankeliumia vainoten, on osoittanut olevansa Antikristus…” (John Calvin Tracts, vol. 1, 219, 220; oma käännös)

Jokainen Raamattua tutkiva protestantti päätyi samaan lopputulokseen. Koko protestantismin perintö perustuu todellisen ja historiallisen pedon tunnistamiseen. ”Wycliffe, Tyndale, Cranmer; John Bunyan (Kristityn vaelluksen kirjoittaja), Kuningas Jaakon Raamatun kääntäjät ja miehet jotka julkaisivat Westminsterin- ja baptistien tunnustukset; Sir Isaac Newton, George Whitfield, Jonathan Edwards; Charles Spurgeon,… nämä miehet toisien lukemattomien joukossa, kaikki näkivät paavikunnan instituution antikristuksena.” (Michael de Semlyen, All Roads Lead to Rome, 205, 1991; oma käännös)

Avain Raamatun Antikristusvallan tunnistamiseen on se, että tämä uskonnollispoliittinen valta on ”kristillinen” valta, kirkko, seurakunta (2.Tess. 2:1-10; 1.Joh. 2:18-19; Ap.t. 20:29-30; Ilm. 17:3-6), joka nousi länsimaista Länsi-Rooman tuhoutumisen jälkeen (Dan. 7:8, 24 VKR; 2.Tess. 2:7), ja tulee olemaan olemassa aina maailmanloppuun asti (Dan. 7:22). Ilmestyskirja käyttää symbolista kieltä, ja esikuvansa se ottaa Vanhasta testamentista. Mm. tämän vuoksi Ilmestyskirjassa kerrotaan Antikristuksen olevan yhtä kuin langennut seurakunta, porton istuessa pedon selässä, sillä nainen kuvaa seurakuntaa (Puhdas nainen = Jer. 6:2; 2.Kor. 11:2; Ef. 5:23-27; Langennut nainen / haureus = Hes. 16:15-58; 23:2-21; Jer. 3:6-10; Ilm. 14:4, 8). Kyseessä on siis Rooman paavikunta: ainoa uskonnollispoliittinen megavalta, joka nousi pimeän keskiajan hirmuvaltiaaksi, ja jonka vaikutus on koko länsimaiden ja maailman politiikan taustalla. Kyseessä on langennut uskonnollispoliittinen instituutio, sillä sen opit antavat väärää kuvaa Jumalan luonteesta ja pelastussuunnitelmasta (Dan. 7:25; 8:9-14, 25; 11:31, 36). Sitä kuvataan ylimielisenä valtana, joka puhuu uhmaten Korkeinta vastaan (Dan. 7:25), ”kasvaa sydämeltään ylpeäksi” (Dan. 8:25, KR92), ja joka herjaa Jumalaa ja ”puhuu suuria sanoja” (Ilm. 13:5, KR92).  Tähän kuvaukseen sopii mainiosti Paavi Leo XIII:n virallinen kirjoitus kiertokirjeessä: ”Tämän maan päällä me omistamme Jumalan Kaikkivaltiaan paikan” (The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII, New York: Benziger, 1903, oma suom.).  Lisäksi paavikunta vainosi ja tappoi toisinajattelijoita käyttäen valtiovaltaa (Ilm. 13:7; 12:13-14, 6; Dan. 8:23-25; 11:33). Raamatussa ilmaistu aikaprofetia osuu yhteen katolisen kirkon toiminnan kanssa historiassa (Ilm. 11:2-3; 12:14; 13:5; Dan. 7:25; 12:7). Raamatussa on selkeästi ilmoitettu Antikristuksen identiteetti sekä ihmiskunnan viimeisten tapahtumien ja valtojen luonne. (Tässä artikkelissa ei käsitellä profetioiden ääriviivoja tarkemmin. Lukeaksesi ääriviivat Raamatun profetiasta Antikristusvallasta sekä ihmeellisen tarkasta messiasprofetiasta, sen voi tehdä tästä linkistä!)

Kun paavikunta menetti vaikutusvaltaansa uskonpuhdistuksen tähden, se perusti Jesuiittaveljestön 1500-luvulla, jonka tehtävä oli ja on saada paavikunnan valta takaisin (ja vielä laajentaa sitä, sillä jesuiitat tekivät myös lähetystyötä ”kaukomaihin”). On historiallinen tosiasia, että jesuiitat muodostivat salaliiton ja toimivat sekä katolisissa että protestanttisissa maissa soluttautuen ja naamioituen. (Lukeaksesi historiallista todistusaineistoa, klikkaa tätä linkkiä.) Puolestaan nykyaikaisen jesuiittapaavi Franciscuksen avoimet pyrkimykset maailman johtavaksi moraalin auktoriteetiksi sekä uskonnossa että politiikassa ja taloudessa todistavat, että jesuiittojen tavoitteet eivät ole muuttuneet. Kyseessä ei siis enää edes ole niinkään salaliitto.

Joka tapauksessa jesuiittojen salaliiton soveltaminen Raamatun profetiaan ei lainkaan eroa paavikunnan soveltamisesta Raamatun profetiaan Antikristuksena. Kun paavikunta on uskollaan ja teoillaan tuottanut historiassa epäilystä siitä, että se on Antikristus, samoin ovat jesuiitat toimillaan historiassa tuottaneet epäilyksen siitä, että heillä on salaliitto tai nykyaikaan katsoen salainen agenda näennäisten hyvien tarkoitusten takana. Itse asiassa tarvitsee vain lukea Paavi Franciscuksen kiertokirjeet Laudato Si ja Fratelli Tutti niin ymmärtää, että jesuiittapaavin tarkoituksena on laittaa voimaan maailmanlaajuinen uskonnollistaloudellispoliittinen järjestys, joka perustuu paavikunnan ideologiaan ja ekonomiseen fasismiin (lue enemmän ekonomisen fasismin pystyttämisestä artikkelista Kuinka kansainvälinen laki tulee rikkomaan uskonnonvapauden). On kuitenkin mielenkiintoista tutkia, kuinka paavikunta on mahdollisesti tehnyt taustatyön maailman ajattelun kääntämiseksi ja poliittisen voiman saavuttamiseksi. Protestanttiset kirjoittajat eivät olleet sen epäilevämpiä sen suhteen, että paavikunta on Antikristus kuin senkään suhteen, että jesuiitoilla on salaliitto saada paavikunnalle jälleen sama valta kuin sillä oli keskiajalla. Näin molempia epäilyksiä voidaan oikeutetusti tutkia Raamatusta ja historiasta. Tutkitaanpa salaliiton mahdollisuutta ensin Raamatusta itsestään.

Onko Raamatusta löydettävissä salaliittoa?

Ilmestyskirjan syvyydestä nouseva peto on ateismi, joka nousi Ranskan vallankumouksen aikana (11. luku; selitys perustuu historialliseen profetioiden tulkintaan, ja siitä lisää artikkelissa Kristillinen apokalyptiikka). Historia kertoo, että ateismi nousi (suuriltaosin) jesuiittojen opetuksesta, jonka juuret ovat heidän vastauskonpuhdistuksen humanismissa, deismissä, esieksistentialismissa ja salaseuratoiminnassa. Ranskan vallankumouksen toteuttivat jakobiinit. Jakobiinien perustaja oli jesuiitta Adam Weishaupt (myös Illuminatin perustaja). Myös Voltaire, yksi tunnetuimmista (ellei tunnetuin) vallankumouksellinen ja ateistinen filosofi, oli jesuiittojen kouluttama (Rose, A Jesuit Voltaire…). Illuminatin juuret ovat jesuiitoissa.

Vaikka syvyyden peto onkin moderni Egypti (Jes. 30:7), joka kuvaa ateismia tai ylpeää Jumalan kieltämistä, on mielenkiintoista, että syvyydestä nousevan pedon ulkonäköä ei kuvailla Ilmestyskirjassa vaan se pysyy salassa. ”Syvyys” kuvaa Raamatussa Paholaisen ja demonien ”ulottuvuutta” (Luuk. 8:31; 2.Piet. 2:4; Juuda 6). Juuri demonit ovat niitä, jotka toimivat salassa, naamioituen eri hahmoiksi, pettäen ja johdattaen harhaan. Ilmestyskirja kertoo demonien johtavan maailman hallitsijat ja koko maanpiirin yhteen taistelemaan Jeesusta vastaan (16:13,14,16).

Syvyys ei kuitenkaan kuvaa ainoastaan demonien ”asuinpaikkaa” vaan myös ”maan kuninkaiden” ”oleskelupaikkaa” (Jes. 24:21-22; Stefanovic, Revelation of Jesus Christ, 306) eli maailman johtajien ”toiminta-aluetta”. Tämä kertoo siitä, että maailmassa ensinnäkin on demonien kanssa yhteistyötä tekeviä, aivan huipulla olevia, johtajia, suunnittelijoita ja päätösten tekijöitä, sekä siitä, että he vaikuttavat koko maailman tilanteeseen yhteisellä toiminnallaan ”syvyydestä” käsin. Se, ovatko nämä maailman johtajat Saatanan pettämiä vai ovatko he täysin tietoisia siitä, että palvelevat Saatanan tarkoitusperiä, on yhdentekevää. Ehkä molemmissa vaihtoehdoissa on perää. Pääasia on se, että lopunajan maailmassa on johtajia, jotka tekevät tietoisia päätöksiä, jotka johtavat maailmaa johonkin tiettyyn lopputulokseen.

Lisäksi Ilmestyskirja viittaa tämän suuren lopunajan järjestelmän olevan symbolisesti ”Suuri kaupunki” eli Babylon ja vielä uskonnollispoliittistaloudellinen ”kaupunki” eli maailmanlaajuinen orgaani tai organisaatio tai hallitus (Ilm. 17:18; 18). On siis loogista, että maailman poliittisen ja taloudellisen johdon on oltava yhteydessä paavikuntaan ja heidän on toimittava kuin yhtenä suurena kaupunkina tai siis kaupungin johtajistona, sillä mikään kaupunki ei toimi ilman tietoisia ja yhteisiä päätöksiä. Ilm. 17:13 sanookin, että näillä maailman johtajilla on ”yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle.” (VKR) Sana ”sama mieli” voidaan kääntää myös ”sama tavoite, joka saavutetaan harkinnalla” (Friberg, Analytical Greek Lexicon). Ja vielä, tämä Babylon johtaa maan asukkaat harhaan petoksella (Ilm. 18:23). Toisin sanoen, voimme päätellä, että Babylon johtaa maailman kansat harhaan tietoisten petollisten päätösten kautta. Ei voi olla petollista toimintaa ellei ole petollista ja salattua agendaa. Totta, Saatana on kaiken petoksen takana, mutta jae ei mainitse Saatanaa vaan sanoo selvästi, että Babylon itse käyttää petosta. (Tämän petollisen vallan yhtenäisyydestä enemmän alla.)

Syvyydestä nousevan pedon lisäksi, Ilmestyskirjan toinen modernin ajan valta, Väärä profeetta (Ilm. 16:13) ja Maasta nouseva peto (13:11-17), joka on Amerikan Yhdysvallat, nousi historiaan juuri samoihin aikoihin kuin ateistinen vallankumous Ranskassa (selitys artikkelissa Maasta nouseva peto tai Kristillinen apokalyptiikka). Raamattu siis on ilmoittanut ennalta nykyaikaisen maailmantilanteen, jossa on asetelma: Yhdysvallat, kuin länsimaisten protestanttisten arvojen ja uskonnollispoliittisen liikehdinnän eturintama, vastaan ateismi ja kommunismi (myös nykyinen Venäjä, Pohjois-Korea ja Kiina toimivat samanlaisena vastavoimana ja pelotteena kuin entinen Neuvostoliitto). Molemmat vallat siis nousivat maailman kuninkaiden ja vaikutusvaltaisten henkilöiden toimesta—joihin historian perusteella tiedämme kuuluneen jesuiitat—tietoisten päätösten seurauksena (tästä enemmän alla). Näemme tässä tietynlaisen dialektiikan, joka tarkoittaa sitä, että kaksi vastavoimaa teesi ja antiteesi laitetaan vastatusten, joka aiheuttaa kaaosta. Raamatussa ”syvyys” tarkoittaa kaaosta (1. Moos. 1:2; Ilm. 20:3)

Kaaoksen luominen alkoi Ranskan vallankumouksesta, josta nousi ensimmäinen länsimainen vastavoima, kuin terroria ja pahuutta levittävä peto. Onkin merkittävää, että varsinainen ensimmäinen ”terroristi” (sanan nykyisessä merkityksessä) länsimaissa oli jesuiitta, Guy Fawkes joka vuonna 1605 yritti räjäyttää Lontoon Westminsterin palatsin – sen aikaisen protestantismin ”linnakkeen” (ns. Ruutisalaliitto) – jossa sijaitsi ja sijaitsee mm. Englannin parlamentti. Samalla Fawkes yritti murhata kuningas Jaakko I:n (Wikipedia – Gunpowder Plot). Jakobiinit oli ensimmäinen terroristijärjestö maailmassa (ellei oteta lukuun tietenkin jesuiittoja josta jakobiinit polveutui, eikä esim. selootteja Jeesuksen aikana). Jakobineista kuitenkin käytettiin ensimmäisinä nimitystä ”terroristit” (Wikipedia-The history of terrorism). Tämä vallankumouksellisuus eteni myös Venäjälle, jossa tsaareja murhattiin. Myös ensimmäinen maailmansota alkoi, kun anarkismia ja vallankumouksellista sosialismia kannattanut henkilö murhasi Itävalta-Unkarin arkkiherttuan ja kruununperillisen Frans Ferdinandin (Wikipedia). Kyseinen henkilö oli Gavrilo Princip, Young Bosnia järjestön jäsen, joka oli kytköksissä Black Hand salaseuraan (Wikipedia).

Syvyydestä nousevan pedon historiaan ilmaantumisen aikaa kuvaa myös Ilmestyskirjan viides pasuuna (9. luku), jossa pahat henget nousevat syvyydestä ohjaamaan ihmiskuntaa. (Viides pasuuna kuvaa myös turkkilaisten hyökkäyksiä Bysanttiin vuoden 1299 ja 1449 välillä, niin kuin mm. Ellen White sanoo Suuri Taistelu kirjassa. Mutta viides pasuuna toistuu historiassa lopunajan Babylonin hyökkäyksinä. Aiheesta enemmän kirjassani Globaali petos ja kysymys vapaudesta: Ilmestyskirjan pasuunat.) Sekä 9. että 16. luvun pahat henget, ja yleensäkin henget, ilmenevät filosofisina ja poliittis-aatteellisina liikkeinä; on selvää, myös modernin ja humanistisen käsityksen mukaan, että sana ”henget” pitää sisällään henkisiä aatteita. Näillä pahoilla hengillä on ihmisen kasvot, sillä tämän hegeliläisen spiritualistis-humanistisen teologian ja filosofian sekoituksen tarkoitus on erottaa ihminen yksinäiseksi historian toimijaksi keskittämällä pelastus ihmiskunnan saavutettavaksi sen omin voimin, poliittisten toimien kautta ja sosiaalisen ja yhteisen omantunnon uudistuksen kautta; aivan niin kuin Danielin kirjan pienen sarven (paavikunta), jolla on ihmisen kasvot (Dan. 7:8, 20-22, 25, 26; 8:9-12, 23-25), tarkoitus on korottaa ihminen (katso myös esikuvallisen muinaisen Babylonin tarkoitus ihmisen korottamisessa: Dan. 2; 3:1-7; 7:4). T.R. Gerholm ja S. Magnusson määrittelevät 1700-1800-luvuilla kehitetyn aatteen seuraavasti:

”Tämä katsomus pohjautui… käsitykseen, että järki oli ihmisen tärkein kyky. Hänen piti antaa sen ohjailla kaikkea toimintaansa, jolloin hän voisi kehittää itseään ja ihmiskuntaa yhä suurempaan täydellisyyteen. Tämän ideologian perusajatuksiin kuuluu myös, että ihminen on sisimmältä olemukseltaan hyvä (vastoin Raamatun opetusta). Ellei hänen kehitystään estetä, pääsevät hyvät taipumukset lopulta voitolle. Näistä aatteista, jotka tunnemme valistusajalta, Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksesta ja Ranskan vallankumouksen antamasta ihmisoikeuksien julistuksesta, tuli sen poliittisen liikkeen runko, joka 1800-luvulla ryhtyi jatkamaan Ranskan vallankumouksen työtä.” (Ajatus, aate ja yhteiskunta, 1983, WSOY, s. 503)

Tälle aatteelle nousi pian vastavoimaksi, jatkajaksi ja kehittäjäksi kommunismi (vuonna 1848). Yhteistä molemmille vastavoimille on paavikunta, sillä sen uskonnollinen puoli on ”kristillinen” mutta humanistinen (korkein auktoriteetti on ihmisen järjellä ja luonnollisella lailla, ei Raamatulla) ja sen poliittis-ekonominen puoli on länsimainen mutta autoritäärinen (paavikunta on monarkia, jonka sosiaalinen oikeus perustuu ekonomiseen fasismiin, joka ilmeni mm. keskiajan feodalismissa).

Niin kuin mainittiin, Raamatussa ”syvyys” tarkoittaa myös kaaosta. Juuri ihmiskunnan jakaminen eri ”ismeihin” hajottaa. Syvyys viittaa myös asumattomaksi tuhoutuneeseen Palestiinaan Babylonin pakkosiirtolaisuuden aikana (Jer. 4:23-30), joka on esikuva koko maailmaa kohtaavasta tilasta. Viidennen pasuunan pahat henget ovat heinäsirkan näköisiä. Heinäsirkat saavatkin pitää maailmaa kaaoksen vallassa viisi kuukautta (Ilm. 9:5), joka viittaa vedenpaisumuksen kestoon (1. Moos. 7:24; 8:3). Maa oli veden (syvyyksien) vallassa viisi kuukautta, sillä juutalaisen kalenterin mukaan kuukaudessa oli aina kolmekymmentä päivää. Pahojen henkien kerrotaan piinaavan ja aiheuttavan tuskaa ihmisille (9:5-6). Nykyihminen onkin erityisen ahdistunut ja masentunut, piinattu ja revitty sisäisesti. Ihmistä vedetään eri suuntiin. Ihmisfilosofiat ja maalliset nautinnot jättävät lopulta vain tyhjyyden ja tuskan sisimpään, joka johtaa levottomuuteen ja yhteiskuntien murenemiseen. Maailma on kaaoksessa.

Heinäsirkoilla on naisen tukan kaltainen tukka, joka tarkoittaa ainakin sitä, että se on pitkä (1. Kor. 11:15). Tämä saattaa viitata Daavidin poikaan Absalomiin, jolla oli pitkät hiukset (2. Sam 14:26; 18:9). Onkin mielenkiintoista, että Absalom oli Daavidin vastustaja, kuin vastavoima, joka teki salaliiton (2. Sam. 15:12) Daavidia vastaan. Absalom siis symboloi ainakin kapinaa ja salaliittoa Jumalan huoneen sisällä, aivan niin kuin paavikuntakin, ja siksi Absalomin hiukset voivat olla symbolinen viittaus paavikuntaan (muussa tapauksessa tämän Vanhan testamentin esikuvan valinta olisi hakuammuntaa). Absalomin kapina oli poliittinen. Lopunajan mittakaavassa Absalomin kaltaisen tekijän tarkoitus on edesauttaa globaalin politiikan ja oikeusprosessien palauttamista paavikunnalle salaliiton kautta.

Onkin mielenkiintoista, että Paavali sanoo, että pitkät hiukset ovat naiselle kunniaksi (1. Kor. 11:15). Pahat henget siis esiintyvät sellaisina, joilla on kunnialliset aikeet, vaikka heidän tarkoituksensa on pettää ihmiskunta. Niin kuin selitettiin, ”nainen” kuvaa seurakuntaa ja siksi tässä torvinäyssä on kyseessä salaisen ja petollisen agendan omaava seurakunta.

Viisi kuukautta viittaa myös siihen, kun Elisabet oli raskaana, odottaen Johannes Kastajan syntymää ”ja pysytteli salassa viisi kuukautta” (Luuk. 1:24 VKR). Johannes Kastaja oli Herran edelläkävijä. Saatana jäljittelee tätä, ja hänen tuloansa täydessä voimassaan edeltää salassa toimiminen ja odotus.

Heinäsirkka-demoneilla on ”pyrstö ja pistin kuin skorpioneilla” (Ilm. 9:10). ”Pyrstö” tai ”häntä” kuvaa vääriä profeettoja eli petollisia sanansaattajia (Jes. 9:14). Petos on siis viidennen torvinäyn ydin-teema tai ainakin yksi sen ydin-teemoista. Historiallisen profetioiden tulkintaperiaatteen pohjalta paavikunnasta sanotaankin: ”Viekkaan älynsä vuoksi hän menestyy petollisissa toimissaan” (Dan. 8:25). Ensin aiheutetaan kaaos, johon tuodaan petollinen ratkaisu. ”Sillä johtajat olivat johtaneet kansan harhaan ja saattaneet johdettavansa sekasortoon ja hämminkiin.” (Jes. 9:15) Saatanan suurin huijaus lopunaikana on se, kun hän saa ihmiskunnan yhteen petollisin keinoin (2. Tess. 2:9–12; Ilm. 13:14; 16:13–14). Vastavoimat, teesi ja antiteesi sulautuvat yhteen, jolloin syntyy synteesi, jolloin Ihmiskunta ohjataan löytämään ”yhteinen sosiaalis-poliittinen ja hengellinen sisimpänsä”. Paavikunnan systeemi on synteesi, sillä se pitää sisällään molempien vastavoimien aineksia. Saatana tulee kaikessa voimassaan kun maailman uskonnollispoliittinen johto asettaa omantunnonvapautta polkevan lain voimaan. Kyseessä on sunnuntailaki, sillä sunnuntai on paavikunnan universaalin arvovallan merkki. Juuri sunnuntain väitetään olevan ihmiskunnan yhdessä pelastumisen sinetti paavi Franciscuksen Laudato Si kiertokirjeessä (lue enemmän artikkelista Kuinka kansainvälinen laki tulee rikkomaan uskonnonvapauden). Ilmestyskirjan kuudes pasuuna kuvaa uskonnonvapautta rikkovan lain voimaan asettamista, sillä kuudennen torvisoiton hevosten ”voima oli niiden suussa ja hännässä. Häntä oli kuin käärme, ja sillä oli käärmeen pää, jolla se tuotti tuhoa” (Ilm. 9:19 KR92). Tämä kertoo kirkon ja valtion liitosta, joka asettaa sunnuntailain, sillä kun valtiovalta ”puhuu”, se tekee sen asettamalla lakeja (katso Ilm. 13:11 ja sen jälkeiset jakeet [12–17], jotka selittävät mitä valtiovallan [Amerikan Yhdysvaltojen] puhuminen tarkoittaa käytännössä: se pakottaa ihmiset ottamaan pedon merkin eli viettämään sunnuntaita paavikunnan arvovallan kunniaksi). Hevosten voima oli myös hännässä eli väärissä ja pettävissä profeetoissa, joka kuvaa myös uskonnollista puolta eksytys-hyökkäyksestä. Saatana tuleekin ilmestymään valo-olentona, väittäen olevansa Jeesus Kristus, sanoen, että seitsemännen päivän sapatti on kumottu ja sanoen, että ellei koko maailma pidä sunnuntaita, maailma tuhoutuu ja ihmiskunta ei pelastu (2. Kor. 11:14; 2. Tess. 2:9; White, Suuri taistelu, 605). Tämä on paholaisen suuren eksytyksen huippu, jota kuvaa myös se, että paholaisen kätyri-valta johtaa maailman myös harhaan tehden petollisia tunnustekoja, kun maailmanlaajuinen kirkon ja valtion liitto johtaa ihmiset paavikunnan jalkojen juureen (Ilm. 13:12–14). Juuri jesuiitat ja muut salaseurat ovat toimineen ja toimivat salassa, valmistaen maailmaa viimeiselle suurelle petokselle. Nykytilanteessa jesuiitat ovat jo tulleet avoimesti esiin, kun jesuiittapaavi Franciscus ajaa avoimesti Katolisen kirkon uskonnollispoliittista ohjelmaa ja kirkon arvovaltaa ohjata maailman moraalia poliittisia lakeja ja ohjausta hyväksi käyttäen. Voimme siis katsoa, että petollisen Johannes Kastajan tulon odotus ja salassa-valmistelu ovat alkamassa jäämään taka-alalle historiassa ja Saatanan viimeisen rynnistyksen edelläkävijän, väärän Johannes Kastajan, työ maailman hallitsemiseksi avoimesti ja kutsumus ihmisiä väärään herätykseen on menossa juuri nyt.

Heinäsirkat ja hevoset kuvaavat poliittis-hengellisiä/poliittis-filosofisia sotajoukkoja (Joel 1:1–2:11). Demonien ja maan kuninkaiden yhteydessä siis kuvataan järjestäytynyt sotajoukko, joka valtaa maailman Paholaiselle, ollen näin maailman tuomio, koska se itse valitsee seurata Babylonian eksytyksiä ja tuomitsee itse itsensä. Tämä vihjaa siihen suuntaan, että maailman johtajien hallinnan takana on järjestystä, ja historian tapahtumat eivät tapahdu vain sattumalta vaan myös yhteisen suunnitelman tuloksena. Pahat hengethän menevät maailman kuninkaiden luokse, jonka jälkeen koko maailma saadaan yhteen (Ilm. 16:13-14). (Ihminen ei ole kuin robotti Saatanan hallinnassa, vaan valitsee asioita ja osaa suunnitella asioita.) Lisäksi Joelin kirjan kohdassa kuvataan maan kuivuminen ja tuho (2:3), aivan niin kuin Jesajan kirjan asiayhteydessä maan kuninkaiden ”asuinpaikasta” (Jes. 24:1-6, 19-20), joka myös yhdistää nämä kaksi raamatunkohtaa.

Maailma saadaan yhteen mm. uskonnollispoliittisen ekumenian ja yhteiskristillisyyden kautta. YK perustettiin jesuiitta Pierre Teillhard de Chardinin filosofialle. Myös roomalaiskatolilainen Karl Rahner uskoi, että ihmiskunnalla on yhteinen hengellinen sisin, johon yhdistymällä se kehittyy (http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Rahner). Karl Rahner on eräs merkittävimmistä katolisen filosofis-teologisen sosiaalisen oikeuden kärkinimistä, ja oli mm. yksi merkittävimmistä Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen (1962-65) johtajista. On historiallinen tosiasia, että Vatikaani II konsiililla on ollut suunnaton merkitys spiritualistisen ja spiritistisen sekä poliittisen, toisin sanoen ekumeenisen, Uuden maailmanjärjestyksen rakentamisessa. Edellä mainitussa syvyydestä nousevan pedon kuvauksessa viitataankin Egyptin ja Sodoman (ateismin) ohella myös Babyloniin eli Roomaan, sillä Jeesus ristiinnaulittiin Rooman vallan toimesta (Ilm. 11:8) ja ”suuri kaupunki” viittaa Babyloniin (Ilm. 17) eli porttonaiseen (langenneeseen kirkkokuntaan): ”Nainen, jonka näit, on se suuri kaupunki, joka hallitsee maan kaikkia hallitsijoita.” (Ilm. 17:18). Onkin mielenkiintoista, että Ilmestyskirjan 9:7 kertoo heinäsirkoilla olevan kruunut (tai seppeleet), joiden yksi merkitys on poliittinen valta (Friberg, Analytical Greek Lexicon). Toki kruunulla on myös hengellinen merkitys (pelastettujen palkinto taivaassa: 1. Piet. 5:4), ja kruunun näyttäessä kultaiselta, se saattaa viitata näennäiseen ja petolliseen uskoon (katso 1. Piet. 1:7; Ilm. 3:18) ja petolliseen oppiin pelastus-palkinnon saamisesta. Kuitenkin kun otamme huomioon sen, että Rooma on uskonnollispoliittinen valta, jonka usko ja jopa pelastusoppi on tiiviisti sidottu uskonnollispoliittiseen hierarkiaan, ymmärrämme, että kruunu on myös poliittisen vallan symboli.

Lisätodisteina tämän artikkelin väitteelle toimivat muutkin seikat. Jeesus ristiinnaulittiin juuri uskonnollisen johdon (sanhedrinin) salaisen suunnitelman tuloksena. Ja vielä, viidennen pasuunan kuvauksessa pahoilla hengillä kerrotaan olevan rautaiset rintapanssarit, joka viittaa myös Roomaan (Dan. 2:40; 7:7), joka tekee näiden henkien toiminnasta myös poliittista ja yhtenäistä (katso ”raudan” merkitys: Dan. 2:41–43). Demonisilla heinäsirkoilla (samoilla pahoilla hengillä) on hännät kuin skorpioneilla, joka viittaa vääriin profeettoihin, niin kuin mainittiin. Väärät profeetat valehtelevat, joka on juuri salaseuratoiminnan ja petollisen maailman yhteyden tarkoitus ihmiskuntaa kohtaan. Juuri jesuiitat, salaseurojen merkittävimmät kehittäjät, ovat tunnettuja soluttautumisesta eri puolille ja puolueisiin (historiallisia todisteita alla). Ja juuri nykyaikainen taistelu fundamentalismia vastaan on synteesi humanismin ja uskonnollisuuden välillä. Ihmiskunta johdetaan löytämään yhteinen inhimillinen ”hyvä tahtonsa”, jota pyrkii edustamaan paavikunta. Aivan niin kuin Jeesus yhteisenä vihollisena yhdisti uskonnollista valtaa edustaneen ylipapiston (ja Herodeksen, joka rakennutti temppelin) ja sekulaarista valtaa edustaneen Pilatuksen, niin myös lopunajan viimeisinä päivinä yhteinen vihollinen, Jeesuksen uskon ja Jumalan käskyt pitävä jäännös (Ilm. 14:12), yhdistää uskonnollisen ja sekulaarisen maailman taisteluun sitä vastaan (16:13,14,16) ja omantunnonvapaus tuhotaan.

Olemme huomanneet, että Ilmestyskirja kertoo sekä ateismin ja terrorismin että Yhdysvaltojen noususta samoihin aikoihin. Se lisäksi yhdistää Rooman kaikkien näiden nousuun (Yhdysvallat puhuu kuin lohikäärme, joka viittaa jälleen Roomaan. Sunnuntailaki omantunnonvapauden polkijana tullaan ajamaan läpi juuri Yhdysvaltojen sekä Rooman kautta). Toisin sanoen: Rooma on ollut mukana vastavoimien nousussa, ollen se peto jolle Saatana antoi valtaistuimensa maanpäällä (Ilm. 13:2).

Yhteenvetona, Ilmestyskirjan yhdeksännen luvun viides pasuuna kuvaa siis kaaoksen, salaliiton ja salaisen valmistelun (syntyvää lasta täytyy ruokkia, niin kuin Johannes Kastajaa kohdussa) ja odotuksen aikaa, jonka aiheuttaa järjestäytynyt demonien/väärien henkien armeija, jonka lähde on Saatanan ja maailman kuninkaiden ”valtapiiri”, jossa Rooma eli paavikunta on myös mukana, ollen se suurin valta, jolle itse Saatana on antanut valtaistuimensa maan päällä (Ilm. 13:2). Toisin sanoen uskonnollispoliittinen paavikunta ja sen ”tytär-instituutiot” ovat odottaneet ja valmistaneet salassa tai salaisen agendan kautta maailmaa kuudennen pasuunan tapahtumille, jotka kertovat paavikunnan ja sen liittolaisten suorasta hyökkäyksestä maailman valloittamiseksi. Viides pasuuna kertoo tuosta (osittain) salassa tapahtuvasta uskonnollispoliittisen johdon työstä, jolla se saa maailman ajattelumaailman taipumaan oman ajattelumaailmansa mukaiseksi. (Pedon merkki [Ilm. 13:16] on pedon ajattelumaailman valitseminen, kun ottaa merkin otsaan [otsa kuvaa valintoja] tai pedon käskyjen toteuttaminen, kun ottaa merkin käteensä [käsi kuvaa tekoja].)

Valitse Voittaja

Kaikkien näiden ikävien uutisten lomassa tahdon muistuttaa siitä Raamatun hyvästä uutisesta, että Jeesus lopulta hävittää kaikki pahan vallat (Ilm. 17–22). Hän kuoli sinunkin puolestasi, jotta sinä saisit ikuisen elämän. Ota Hänet vastaan ja pyydä syntejäsi anteeksi, niin Hän lukee oman synnittömyytensä sinun hyväksesi taivaan tuomioistuimessa. Seuraa sitten Jeesusta Hänen Sanansa (Raamatun) perusteella, jolloin säästyt maailman suurelta petokselta. Kulje Hänen voittosaatossaan kunnes kohtaat Vapahtajasi ja Kuninkaasi kun Hän tulee. Vielä tänään on pelastuksen päivä. Valitse voittaja!

Todisteita historiasta

Kirjoitukset siis kertovat, että pedot: langennut keskiaikainen paavikunta ja langennut protestanttisuus saavat maailmanlaajuisen vallan, jonka nojalla ne tulevat laatimaan omatuntoa kontrolloivan järjestelmän. Se pystytetään maailman tarpeille, jotka pääosin näyttävät olevan turvallisuus, kestävä kehitys, taloudellisen eriarvoisuuden vähentäminen sekä fundamentalismin poistaminen. Jopa yleisessä kirkkohistoriassa kerrottu jesuiittojen soluttautuminen selittää parhaiten ne tavat, joilla paavikunta on saanut vallan maanalaisella työllä protestanttisissa maissa ja maailmassa, ja saa yleisen vallan maailmassa, niin kuin Raamattu kertoo tapahtuvan. ”Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku…” (Ilm. 13:7) Tämä valta perustuu taloudelliseen kontrolliin, josta mm. keskiaikainen feodaalinen järjestelmä ja jesuiittojen kommuunit 1600-luvun Paraguayssa (New Advent; Helsingin Sanomat; A Phil for an Ill) ovat esimerkkejä.

Nyt kun olemme laatineet raamatullisen perustan väitteelle suuresta salaliitosta historiassa ja nykyajassa, voimme edetä todisteisiin historiasta ja maailman poliittisista liikkeistä nykyaikana. Seuraavat todisteet eivät siis ole argumenttini perusta, vaan Raamattu on. Seuraavat todisteet ovat kuin toisarvoisia todisteita, kuin aihetodisteita: vain perusargumenttia tukevia todisteita, jotka eivät kestä ilman Raamatun todistusta.

Ilmestyskirja sanoo selvästi, että Antikristus hallitsee kaikkia maailman kuninkaita (maailman poliittisia ja taloudellisia johtajia) (Ilm. 13:1-4; 16:12-14; 17:2, 18; 18). Tämä pätee erityisesti keskiaikaan sekä nykyaikaan viidennen ja kuudennen pasuunan aikoihin edellisen raamatullisen pohjan vuoksi. Kuinka paavikunta tekee sen? Seuraavaksi joitakin otteita historiasta, jotka kertovat Antikristuksen tavoista hallita ja johtaa maailman liikkeitä ja ajattelutapoja.

YK ja länsimaat ovat aiheuttaneet lähi-idän tilanteen (BBC News). Ne mahdollistivat Gaddafin sotaa aiheuttaneen tilanteen. Ennen kaikkea länsimaat rahoittivat Saudi Arabiaa ja jihadisteja Neuvostoliittoa vastaan Kylmän sodan aikana (Wikipedia). CIA rahoitti mm. terroristijärjestö Al-Qaedaa (Global Research 1, 2). Puolestaan Neuvostoliiton perustamisen taustalla olivat jesuiitat. G.R. Nicolini kirjoitti: ”[Jesuiittojen] hiljentämisen aikana vuosina 1773-1814, jonka toteutti paavi Clement XIV, [jesuiittojen] kenraali Ricci perusti Illuminati järjestön sotilaansa Adam Weishauptin kanssa (Bavariassa Saksassa vuonna 1776). Weishaupt on modernin kommunismin isä, joka, jakobiiniensa kanssa, toimeenpani Ranskan vallankumouksen. Vuosia myöhemmin jesuiittakenraali Ledochowski, bolševikkiensa kanssa, toimeenpani Venäjän vallankumouksen vuonna 1917; se oli identtinen vuoden 1798 kumouksen kanssa.” (History of the Jesuits: Their Order, Progress, Doctrines and Design, London, Henry G. Bohn, 1854, s. 356-357). Adam Weishaupt oli jesuiittaprofessori Ingolstadt Collegessa. Myös Barack Obaman neuvonantajat ovat jesuiittoja/roomalaiskatolilaisia (Grand Design Exposed). Mielenkiintoisesti Hillary Clintonin neuvonantaja Tim Kaine on jesuiitta (Religion News), ja Donald Trump kävi jesuiitta yliopistoa (Time). Donald Trump myös nimesi neuvonantajikseen 34 katolista avustajaa (National Catholic Register). Lisäksi America lehti (jesuiittojen oma lehti) kertoo, että Eurooppa nevoston puheenjohtaja 2009-2014 oli jesuiittojen kouluttama (America Magazine 21.11.2009). Näiden asioiden ei pitäisi kummastuttaa, sillä Raamattu kertoo maailman kuninkaista (poliittisista johtajista) näin: ”Yksissä tuumin he antavat valtansa ja voimansa pedon palvelukseen.” (Ilm. 17:13)

CIA perustettiin pian II Maailmansodan jälkeen. Sen perusti roomalaiskatolilainen ja Maltan ritari William ”Wild Bill” Donovan. Myös FBI:n perusti Maltan ritari nimeltä Charles Joseph Bonaparte, joka oli myös mukana OSS:n perustamisessa joka oli CIA:n vanha nimi. Kaikki merkittävät Yhdysvaltojen politiikan ja turvallisuuspalvelujen kärkinimet, jotka ovat vieneet Amerikkaa ja maailmaa kohti paavikunnan tavoitteita, ovat olleet ja ovat jesuiittoja tai roomalaiskatolilaisia (Grand Design Exposed). Maltan ritarit ovat paavikunnan ritareita, joiden tehtävä on saada maailmanvalta takaisin Vatikaanille. Paavi antoi CIA:n tehtäväksi kukistaa kommunismi. Toisin sanoen, paavikunta nosti sekä kommunismin että sitä vastustavan voiman. Tätä on Georg Wilhelm Friedrich Hegelin dialektiikkaan pohjautuva ajattelu, jossa luodaan yhtenäisyyttä maailmaan kahden vastavoiman, teesin ja antiteesin kautta, jotta voidaan luoda synteesi: koko maailman yhdistyminen paavikunnan vallan alle, kun se esiintyy suurena maailman viisautena, jolla on vastaus maailman hengellisiin, poliittisiin, sosiaalisiin, ekonomisiin ja ekologisiin ongelmiin.

Taloudellinen dialektiikka

Hegelin dialektiikka on tuttua taloudessa, jossa kapitalismi ja kommunismi ovat teesi ja antiteesi (Antony C. Sutton, America’s Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull and Bones [Billings, Montana: Liberty House Press, 1986], 115-125). Taloudellista yhdentymistä tapahtuu nykyään. Jesuiittojen, erityisesti Euroopan Keskuspankin (EKP) johtaja Mario Draghin, vaikutus on tepsinyt mm. Angela Merkeliin kun hän hyväksyi taloudellisen vallan siirtämisen Euroopan keskuspankille (KTF-Uutiset). 9.5.2014 YK:n johtaja tuli Vatikaaniin saamaan taloudellisia neuvoja, johon paavi Franciscus vastasi kehottamalla hyvinvoinnin ja varallisuuden uudelleenjakamiseen (Reuters). Lisäksi Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) toteuttaa maailmanlaajuisen yksityisomaisuuden takavarikoinnin valtiovallan avulla (KTF).

Ekonominen fasismi tulee olemaan yksi Uuden maailmanjärjestyksen kivijaloista, joka USA:n politiikassa on näkynyt jo pitkän aikaa. Myös Euroopassa ja Suomessa on nähtävissä samoja linjauksia. Jossakin vaiheessa sellainen systeemi ryhtyy alistamaan ihmisten omatuntoa ja valinnanvapautta. Nykymaailmassa se onnistuu vetoamalla yleisen järjestyksen ja maailman tulevaisuuden turvaamiseen. YK:n sekä esim IBLF:n (International Business Leaders Forum) kestävän kehityksen ideologia ja toteutus pohjautuvat Pierre Teillhard de Chardinin uskonnollispoliittiseen kehitysfilosofiaan. Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä kohti tasapainoista yhteistyötä liiketoiminnan, valtion ja sosiaalisen verkoston (kuntien) välillä (ibid.). Se merkitsee sitä, että yhä useampaa elämän aluetta kontrolloidaan, koska valtio ja yritykset ovat yhteistyössä yhteisen päämäärän: pakonomaisen maailman pelastamisen, johtamina. Kuuluisa YK:n politiikkaan perehtynyt kirjailija ja luennoitsija sekä yli 103:ssa Yhdistyneiden kansakuntien kokouksessa ja Yhdistyneihin kansakuntiin liittyvissä kokouksissa vieraillut kansainvälinen journalisti Joan Veon määrittelee nykyaikana suositun kestävän kehityksen perustalle luodun fasismin seuraavasti: ”Julkisen- ja yksityisen sektorin yhteistyön kautta, voimatasapaino siirtyy kansalta sille yhteistyökumppanille jolla on eniten rahaa. Kun valta siirtyy syvimpiin taskuihin (yritykselle), olemme silloin siirtyneet fasismiin – suuren (uudelleen määritellyn) hallituksen ja suuren yritysmaailman johtoon (Joan Veon, Prince Charles, The Sustainable Prince, Oklahoma City: Hearthstone Publishing, 1997). Veon kertoo seuraavan kahden elementin olevan avaimia fasismin määrittelyssä: 1. Liittovaltion valtiovallan pienentäminen, sopiakseen tulevaisuuden maailmanlaajuiseen hallitukseen; 2. Valtiovallan vaihtuminen julkisten palveluiden yksityistämiseen julkisen- ja yksityisen sektorin yhteistyön kautta (ibid.). Ja niin kuin jo mainittiin: kolmas fasismin tuntomerkki on myös äärimmäinen kontrolli ja kansalaisten valvonta, joka menee siihen, että ihmisen omantunnon vapaus ja uskonnonvapaus tukahdutetaan.

The New York Times lehdessä oli artikkeli, jonka mukaan katolinen kirkko kutsuu maailmaa yhteiseen globaaliseen talouteen (NT). Luottaen Rooman kykyyn säätää lakeja, hyväksytään sekä yhteisiä taloutta sääteleviä lakeja että jopa omatuntoa ja uskonnonvapautta säätelevä laki: sunnuntailaki (Ilm. 13:12, 17). Maailma antaa nukkuvan pedon herätä ja suorastaan tukee sen nousua. Harva on tietoinen, että kyseessä on julma ja armoton, maailman useiden sotien, joukkomurhien, murhien, kidutusten, vainojen ja ihmiskunnan vapauden rajoittamisen taustalla ollut peto, jonka luonne ei ole muuttunut. Reformaation saatua jalansijaa, se käytti imartelua saadakseen kannatusta ja nousten askel kerrallaan valtaan. Saadessaan ehdottoman vallan, se tulee jälleen käyttämään häikäilemättömyyttä ja julmuutta. Protestantit ovat menneet niin auliisti Rooman syliin, että katolilaiset ovat itsekin ihmeissään. Useat protestantit uskovat hyvää pahasta, mutta toimien näin, he lopulta tulevat uskomaan pahaa hyvästä, eivätkä tule huomaamaan Jumalan todellista evankeliumia ja lakia (Jeesuksen alkuperäistä evankeliumia ja alkuperäistä Kymmentä Käskyä).

Hajota = dialektiikka, hallitse = synteesi

Takaisin dialektiikkaan. Hegelin dialektiikassa on kyseessä ”hajoita ja hallitse” ja ”Ordo ab Chao” (”järjestys kaaoksesta”) ideologia, joka on tuttua politiikassa ja useissa salaseuroissa. Käyttäessään CIA:ta, paavikunta ei käyttänyt ”ulkoista savuverhoa” ensimmäistä kertaa historiassa. Keskiajalla paavit tekivät liittoja Turkin kanssa Euroopan monarkkeja vastaan (Roland H. Bainton, The Reformation of the sixteenth century, 1952, s. 4). Siksi sekulaarin maailman rankaiseminen ääri-Islamin kautta ei olisi kummallista toimintaa paavikunnalta nykyäänkään. On myös todennäköistä, että nykyinen maailmantilanne koostuu erilaisista savuverhoista, joiden tarkoitus on suunnata ihmiskunnan katse pois todellisesta pedosta ja Antikristuksesta: Rooman paavikunnasta. Se onkin Ilmestyskirjankin mainitsemien väärien profeettojen tarkoitus. Myös islamilainen terrorismi on tällainen savuverho. Niin kuin mainittiin, olivathan jesuiitat Guy Fawkes ja Adam Weishaupt terrorismin ”isiä”. On lisäksi merkittävää, että Ilm. 9:11 mainittu Apollyon tarkoittaa ”tuhoajaa”, joka viittaa myös terrorismiin. Ateismista tuli ensimmäinen terroria levittävä vastavoima ja salaperäinen peto nousi syvyydestä, viitaten salaseurojen harjoittamiin ”Saatanan syvyyksiin (VKR ja RK 2013) / salaisuuksiin (KR 92)” (Ilm. 2:24) (selitys sille, että ”Saatanan syvyyksillä” tarkoitetaan myös salaseuratoimintaa, löytyy artikkelista Antikristuksen globaali taloudellinen valta).

Jesuiittojen hegeliläiseen dialektiikkaan perustuvan toiminnan tarkoitus löytyy historiasta. 1970-luvun Keski-Amerikan levottomuuksien jälkeen, jesuiitoista raportoitiin, että he toimivat molemmilla ääripuolilla, nostaen konflikteja kahden poliittisen vastapuolen välillä (Small, Gretchen, New Solidarity, March 8, 1982, p.3; Cooke, 1985, The Vatican Jesuit Global Conspiracy). Jesuiitat ovat juuri niitä, jotka historiankirjojen mukaan soluttautuivat molemmille puolille poliittista kenttää, sekä oikeistoon että vasemmistoon. “Jesuiitat soluttautuivat valtion virkoihin, etenivät kuninkaiden neuvonantajiksi ja vaikuttivat kansakuntien politiikkaan.” (Ellen White, Suuri taistelu, s. 154).

Jesuiitat ovat erittäin vaikutusvaltainen järjestö vielä tänäänkin. Monet uskovat, että jesuiitoilla on hyvät aikeet. Mutta he eivät tunne historiaa. Noah Webster’s 1828 sanakirja ilmoittaa sanan Jesuitismi kohdalla: “Jesuiittojen taidot, periaatteet ja käytäntö. 1. Salakavala, huijaus; tekopyhyys; välttelevyys; petolliset teot päämäärän saavuttamiseksi.”

Jesuiittavalassa lukee:

”Poikani, sinä olet saanut jo opetusta käyttäytyäksesi teeskentelijän tavoin: ollaksesi katolilainen katolilaisten joukossa, vakoilija omien veljiesi joukossa, varoaksesi uskomasta ketään ihmistä ja ollaksesi luottamatta yhteenkään ihmiseen, ollaksesi reformoitu reformoitujen joukossa, hugenotti hugenottien joukossa, kalvinisti kalvinistien joukossa, ollaksesi protestanttien joukossa kuin yksi heistä ja voittaaksesi heidän luottamuksensa sekä pyrkiäksesi puhumaan heidän puhujakorokkeeltaan, ollaksesi paavin uskollisen sotilaan tavoin luonteesi koko kiivaudella samaa mieltä pyhän uskontomme ja paavin kanssa, pystyäksesi keräämään kaiken tiedon, josta saattaisi olla hyötyä järjestöllesi.

Olet saanut opetusta kylvääksesi salakavalasti kateuden ja vihan siementä rauhassa elävien kansojen välille, kiihoittaaksesi ne veritekoihin sekoittamalla ne sotaan toisiaan vastaan ja luodaksesi vallankumouksia ja sisällissotia yhteiskunnissa, maakunnissa ja valtakunnissa, jotka ovat itsenäisiä ja menestyksekkäitä, harrastavat taiteita ja tieteitä ja nauttivat rauhan siunauksesta. Puolusta salaamisen esitaistelijoita yksissä tuumin jesuiittaveljiesi kanssa…jotka ovat mahdollisesti soluttautuneet toisen rintaman puolelle ja käy avoimesti vastustamaan sitä puolta, johon sinulla itselläsi on yhteys niin, että lopulta (Katolinen) kirkko on voittava osapuoli rauhantunnusteluilla korjatuissa olosuhteissa ja niin, että tarkoitus pyhittää keinot.

Olet saanut opetusta tehtävääsi toimia vakoojana ja kerätäksesi kaikki tilastotiedot, tosiasiat ja kaiken informaation kaikista käytettävissäsi olevista lähteistä, hankkiaksesi imartelulla itsellesi luottamuksen protestanttien perhepiirissä, kaikenlaisten kerettiläisten keskuudessa, kauppamiesten, pankkiirien ja asianajajien parissa, kouluissa ja yliopistoissa, parlamenteissa ja eduskunnissa, lakiasäätävissä kokouksissa ja hallituksissa, viranomaisten ja ministerien luona, ollaksesi kaikille kaikkea paavin tähden, jonka palvelijoita te olette kuolemaan saakka.” (Congressional Record, USA, helmikuun 15.pnä 1913, sivut 3215,3216 [Library of Congress Catalog Card # 66-43354]; Edwin A. Sherman «The Engineer Corps of Hell», sivut 118,1883)

Usein laajat salaliittoteoriat torpataan siksi, että epäillään voiko niin moni ihminen mahdollisesti pitää salaisuuden. On toki niin kutsuttuja ilmiantajia (whistler-blowers), jotka paljastavat salaisuuden. Kuitenkin heidän ilmitulonsa kertoo, että suurin osa silti pystyy pitämään salaisuuden. Lisäksi historia kertoo kuudesta kokonaisesta kaupungista, jotka pystyttiin pitämään täysin salassa ydinvarustelukisan vuoksi (6 Secret Cities That Prove We Don’t Know What’s Really Going On). Ja tärkeimpänä, jesuiittasalaliitossa on kyse raamatullisista mittasuhteista. Suuren taistelun ja kirkkohistoriassa ilmenevän jesuiittojen vastauskonpuhdistuksen perusteella, sekä myös inhimillisen syntiin taipuvaisuuden, pahan voimien ja yleisten spiritististen ilmiöiden kiehtovuuden, rikkautta ja kunniaa antavien tahojen, sekä yhteisönsä arvostuksen ja painostuksen perusteella, valehtelevien, petollisten ja soluttautuvien ihmisten olemassaolo ja toiminta yhteiskunnassa ja seurakunnassa Jumalan Sanaa vastaan ei ole epätieteellinen salaliittoteoria, vaan Raamatun profetioihin ja lauseisiin perustuvaa historiankerrontaa. Sanotaanhan Raamatussa: ”Petollinen on ihmissydän, paha ja parantumaton vailla vertaa! Kuka sen tuntee? ” (Jer. 17:9) Lisäksi Paavali sanoi: ”Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. ” (Ap.t. 20:29-30)

Historiaa tarkemmin tutkiessa, ennen kaikkea raamatullisesta näkökulmasta, huomaa, että maailman tapahtumat eivät ole vain sattumanvaraisia, analogisia käänteitä, vaan taustalla toimivat järjestelmälliset hyvän ja pahan voimat. Sen lisäksi, että monet eivät tunne historiaa, he eivät tunne paavikunnan opetusta. Jesuiitat eivät ole muuttuneet, sillä Katolinen kirkko ei ole muuttunut; se opettaa yhä, että kirkollinen johto määrää ihmismassojen omatunnon (Kirkon ja valtion liitto: Siunaus vai kirous?). Se opettaa yhä, että inkvisitio, joka tappoi ja kidutti kymmeniä miljoonia ihmisiä, oli oikeutettu (Petre, 2006, Telegraph). Samat vainot alkavat uudelleen kun paavikunta saa täyden vallan maailmassa, kun sille annetaan jälleen universaalin moraalin auktoriteetti (”katolinen” tarkoittaa ”universaalia”).

Mm. YK:n filosofian ja hengellisyyden suunnittelija, jesuiitta Pierre Teilhard Chardin uskoi, että Rooman pitäminen auktoriteettina on sama kuin ehtoollisleivän syöminen: eukaristia (Contemplative.org). Tämä on se yhteinen eukaristia, kollektiivinen omatunto, johon paavikunta saa ihmiskunnan yhtymään. Lunastus on jesuiittojen mukaan siinä kun ihmiskunta saadaan omaksumaan yhteinen omatunto niin että kaikki ovat ”tasa-arvoisia” (Rooman alaisuudessa!) (Association of Catholics in Ireland; Grumett, Teilhard De Chardin: Theology, Humanity and Cosmos (Studies in Philosophical Theology), 2005, Peeters Publishers, s. 117). Näin henkilökohtaiseen omatuntoon ja Raamattuun perustuva usko mielletään nykyään ihmiskuntaa erottavaksi tekijäksi.

Palataksemme jälleen hegeliläiseen dialektiikkaan ja sen selittämiseen, on ymmärrettävä, että Ilmestyskirjan pedot ovat uskonnollisuutensa lisäksi aina myös poliittisia tekijöitä. Merestä noussut peto kuvaa keskiaikaista paavikuntaa, joka ilmeni feodalistisena valtiojärjestelmänä, jota on lähimpänä nykyajan fasistinen valtiomuoto. Myös syvyydestä noussut peto on poliittinen voima; ja se kuvaa erilaista valtiojärjestelmää, sillä se ei nouse merestä tai maalta niin kuin kaksi muuta Ilmestyskirjan petoa, ollen eri peto, noustuaan tietystä historian tilanteesta. On totta, että ateismi nousi aluksi totalitaristisena valtana, mutta ateismin ja sekularismin tarkoitus onkin olla vastavoimana; ja sellaisena se on jatkanut erilaisissa yhteiskunnissa ja valtioissa. Minkälainen valtiomuoto nousi 1700-luvun lopulla Ranskan vallankumouksen vaikutuksesta? Vastaus on sekulaarinen ja edustuksellinen puoluejärjestelmä, joka perustuu Hegelin dialektiselle historiakäsitykselle ja mahdollistaa sekä historian tulkinnan ja historiantutkimuksen että historian rakentamisen poliittisten vastavoimien ja puolueiden kautta; tai siis tämä poliittinen vastakkainasettelu ja sekulaarinen, näennäisesti uskonnollisesti sitoutumaton järjestelmä, mahdollistaa salaisen päämäärätietoisen(kin) politiikan sekä maiden sisäisesti että maailmanlaajuisesti ja paluun kompromissiin: ”perinteiseen” Pyhän Rooman valtakuntaan. Syyn ja seurauksen laki ei ole ainoa tekijä, joka muovaa historiaa (niin kuin mm. saksalainen historismi opettaa). Hegelin dialektiikalle juuri Karl Marx perusti politiikkansa.

Voidaan tietysti sanoa, että nykyaikaisten tapahtumien tulkinnassa Raamatun perusteella on toissijaista, ovatko historian vaiheet aiheutuneet tarkoituksella tiettyjen henkilöiden toimesta vai syyn ja seurauksen lain puitteissa. Todennäköisesti, usein, syy löytyy molemmista. Tärkeintä on erottaa institutionaaliset tekijät (pedot), sillä Raamattu tekee niin. Tässä on perääkin ja, niin kuin sanottu, profetioiden äääriviivat ovat tärkeimmät ymmärtää. Kuitenkin historian tutkimus on myös tärkeää, koska se auttaa ymmärtämään nykyisyyttä sekä profetioita vielä tarkemmin. Hegeliläinen dialektiikka tarjoaa (mielestäni) erittäin todennäköiset puitteet nykyiselle poliittiselle valtapelille. Se selittää sen, kuinka paavikunta on saanut ja saamassa kovaa vauhtia vallan jälleen. Toki valtapelissä on mukana myös ”onnea” sekä muita tekijöitä, tuntemattomia tekijöitä ja henkimaailman vaikutuksia. Erittäin paljon vaikuttava tekijä on paavikunnan ajattelutavat globaali yleistyminen. Lisäksi poliitikot ja maailman johtajat ovat tietenkin ihmisiä ja täten voivat olla alttiita ryhmäpaineelle tai laumahengelle. On kuitenkin selvää, että paavikunnan agendaa ajavat poliitikot ja neuvonantajat eivät ole voineet vaikuttaa paavikunnan filosofiaa edistävän ja vapauksia alas-ajavan systeemin kannattamista ja toteuttamista muuten kuin tietoisilla päätöksillä. Taustalla, historiassa, on kyllä jesuiittojen salaliitto (esim Abraham Lincoln ja Samuel Morse varoittivat siitä), mutta kuinka paljon päätöksiin vaikuttaa nykyään ensinnäkin salaliitto ja toisaalta paavikunnan ajattelutavan yleistyminen on epäselvää. Loppupeleissä sillä on tietenkin eniten merkitystä, että näemme profetian täyttymisen silmiemme edessä juuri tänään, kun sekä paavikunnan valta että vapauksien pois-kitkeminen vain kasvavat maailmassa.

Kuitenkin kun tarkastelemme historiaa ja jopa aivan lähihistoriaa, sieltä löytyy paljon viitteitä salaliittoon. On mielenkiintoista, että entinen CIA:n palkkalainen kertoi heidän lavastaneen, siis luoneen, ISIS järjestön (New York Times, 20.9.2014). Epäillään vahvasti, että Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska ovat tukeneet sunneja (jonka kautta Isis järjestöä) (Wikipedia; The Guardian). Myös esim. Benghazi tapaus, joka toi ilmi sen että Yhdysvaltojen poliitikot ovat toimittaneet aseita suoraan Al Qaedalle, kertoo karua kieltään (Global Research). Lisäksi julkisuuteen onkin jo yleisesti tuotu epäilys, että Yhdysvallat tuki Saudi Arabiaa joka toteutti 9/11 iskun (Independent). ISIS onkin syntynyt samasta lähteestä ja tilanteesta, kuin Al-Qaeda. Isisin perustaja vannoi uskollisuutta Osama bin Ladenille ja Isis yhdistyi Al-Qaedaan (Wikipedia; katso myös Middle East Eye ja BBC News [Even at the Doors]). Pentagon ennusti heidän toimiensa aiheuttavan ISIS:n syntymisen (Insurge Intelligence). Syyskuun 11. WTC-iskujen, jotka kohdistuivat New Yorkin World Trade Centeriin, epäillään olleen ns. lavastettu hyökkäys (False Flag Attack). CIA:lla (ja Natolla) oli sormensa pelissä myös Kosovon sissiarmeijan kouluttamisessa (Truth in Media).

9/11 iskujen lisäksi mielenkiintoinen tapaus on myös Pentagoniin ”lentänyt lentokone”, jonka sanotaan olleen terroristien aiheuttama. Lentokoneen osia ei nimittäin löytynyt turmapaikalta lainkaan. Jokainen lentokoneen matkustajan ruumis kyllä ”löytyi”, ja jokainen heistä pystyttiin tunnistamaan. Lisäksi reikä, jonka oletettava lentokone olisi jättänyt Pentagonin seinään oli aivan liian pieni lentokoneelle. Luonnollisesti sekä 9/11 että Pentagonin lentokoneiden mustialaatikoita ei löytynyt lainkaan. Nämä laatikot ovat titaania, eikä niiden pitäisi normaaleissa olosuhteissa tuhoutua tai kadota jäljettömiin. (Amazing Discoveries)

Mikäli 9/11 oli lavastettu hyökkäys, se ei olisi ollut ensimmäinen kerta historiassa. Lisäksi se ei vielä olisi ollut ensimmäinen kerta Yhdysvaltojen suunnittelemissa operaatioissa. Yhdysvallat suunnitteli Operaatio Northwoodsin (jota ei toteutettu), jonka mukaan mm. olisi aiheutettu levottomuuksia, poltettu lentokone, ja olisi voitu räjäyttää USA:n laiva tai ”kehittää kuubalais-kommunistinen terrori-kampanja Miamissa, muissa Floridan kaupungeissa tai jopa Washingtonissa” ja syyttää siitä kuubalaisia (Virallinen asiakirja; Wikipedia). Lisäksi mm. 9/11 hyökkäyksessä on ylitsevuotavan todistusaineiston tavoin lavastetun hyökkäyksen piirteitä (September 11: The New Pearl Harbor; 9/11: Decade of Deception (2015)).

Mahdollisesti ratkaisevaa on kysyä, mikä oli 9/11 iskujen seuraus ja mikä olisi voinut olla täten iskujen motiivi? Iskujen seuraus oli Patriot Act laki, joka antaa valtiolle luvan pidättää ja vangita kansalaisia ilman syytteitä, ja johti suurempaan kansalaisten vakoiluun, ohjaten maailmaa kohti keskiaikaista systeemiä, jossa kansalaisten oikeuksia ja vapauksia voidaan lain nojalla polkea. Tämä ei aukottomasti todista, että kyseiset iskut toteutti jokin tietty taho, mutta se on harmoniassa raamatullisen salaliiton kanssa. Emme siis väitä tietävämme tarkalleen, mikä taho toteutti iskut, mutta tämän esimerkin esille tuominen vähintäänkin painottaa sitä, että on tervettä joskus epäillä ”maailman kuninkaita” (varsinkin silloin, kun virallinen selitys ontuu) sekä profetioiden että historian pohjalta. Yksinkertaisesti tästä syystä avoin lehdistö perustettiin länsimaihin: olemaan ”vallan vahtikoirana” juuri siksi, koska valtion syvät rivit ryhtyvät helposti suunnittelemaan ja ajamaan tyranniaa, niin kuin kävi mm. keskiajalla.

Raamatun mukaan Yhdysvallat ajaa lopunaikana voimakkaasti maailman moraalisen poliisin virkaa, ohjaten ja painostaen maailmaa Uuteen maailmanjärjestykseen, yhden moraalisen johtajan, paavin alaisuuteen käyttämällä mm. talouspakotteita ja sotilaallista voimaa (Ilm. 13:11-18). Katolilaisuus pyrki vaikuttamaan Amerikkaan jo varhain. Abraham Lincolnin vastustuksesta huolimatta, jesuiitat olivat ahkeralla työllään jo saaneet jalansijan myös Yhdysvalloissa. Lincoln kirjoitti:

”Sekä Pohjois-, että Etelä-Valtioiden protestantit totisesti yhdistäisivät voimansa pappien ja jesuiittojen hävittämiseksi, jos he vain voisivat oppia kuinka papit, nunnat ja munkit, jotka päivittäin rantautuvat maahamme uskontonsa julistamisen verukkeella, eivät ole mitään muuta kuin paavin, Napoleon III:n ja muiden Euroopan hirmuhallitsijoiden lähettiläitä, pyrkien väheksymään meidän instituutioitamme, vieraanuttamaan kansamme sydämet perustuslaistamme ja laeistamme, tuhoamaan koulumme, ja aloittamaan anarkian aikakauden niin kuin he ovat tehneet Irlannissa, Meksikossa, Espanjassa ja missä tahansa, jossa on ihmisiä, jotka haluavat olla vapaita.” (Abraham Lincoln, as quoted in Charles Chiniquy, Fifty Years in the Church of Rome [Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1968]: 499.)

Vaikka toisinuskovien hävittäminen on väärin, on Lincolnin lause historiallisesti mielenkiintoinen.

Nykyiset Venäjä, Pohjois-Korea ja Kiina toimivat samanlaisena vastavoimana Yhdysvalloille ja pelotteena kuin Neuvostoliitto aikoinaan. Myös nationalismia ja globalismia sekä kristillisyyttä ja ateismia ”hangataan yhteen”, tai ne ”hankautuvat yhteen”, kunnes tuli syttyy. Ateismin ja ääri-Islamin levottomuus ja väkivaltaisuus saavat kristityt haluamaan aseellista kontrollia ja nykyaikaista ”ristiretkeä”, joka ei ole Jumalan evankeliumin mukaista ja onkin alunperin keskiaikaisen paavikunnan keksintöä. Terrorismiuhan ja levottomuuksien (sekä taloudellisen kriisin) takia maihin voidaan laittaa voimaan kansallinen ja maailmanlaajuinen hätätila, joka vaatii erityisiä sotilaallisia turvajoukkoja ja erityisiä lakeja. Ilmestyskirjan syvyydestä nouseva peto ja syvyydestä nousevat pahat henget siis kuvaavat hengellisen, filosofisen ja aatteellisen aspektinsa lisäksi Ranskan vallankumouksen vaikutuksesta noussutta uudenlaista sekulaarista poliittista järjestelmää, joka perustuu vastavoimien, teesin ja antiteesin, väliseen kamppailuun ja sodista, terrorista ja kaaoksesta muodostuvaan järjestykseen: synteesiin. On mielenkiintoista, että Carrol Quigley sanoi, että pysyäkseen elossa yhteiskunta tarvitsee vastakkainasettelua (Dissent: Do we need it?). Kuitenkin Quigley kertoo kirjassaan Tragedy & Hope – A History of the World in Our Time, että myös yhteensulautumista tarvitaan (Under the Radar Media, Bill Clinton’s Mentor Carroll Quigley Reveals Fraud of the ‘Two Party System’). Kyseessä on hegeliläinen dialektiikka.

On merkittävää, että yksi nykyaikaisista ”vallankumousliikkeistä”, ns. Anonymous ryhmä, käyttää Guy Fawkesin naamiota (joka tuli suosituksi ”V niin kuin verikosto” [V for Vendetta] elokuvan kautta, joka pohjautuu vastauskonpuhdistusta ajavien jesuiittojen yrittämään Lontoon pommi-iskuun). On yhdentekevää, onko esim. Anonymous ryhmä perustettu Illmuninatin jäsenen tai jäsenien kautta vai onko se syntynyt ”luonnollisesti” ja seurauksellisesti Illuminatin ajaman filosofian ja/tai Illuminatin median, Hollywoodin ja elokuvateollisuuden kautta levittämien aatteiden kautta; lopputulos on sama: poliittinen aktivismi ajaa vastauskonpuhdistuksen periaatteita niin, että se keskittää huomion ja ajatusmaailman sosiaaliseen, poliittiseen ja ekonomiseen maailmaan ja sen ongelmiin, jonka johdosta ”maailman pelastusta” etsitään ja toteutetaan politiikan ja ekonomian kautta.

Vapaamuurarit ja Maltanritarit

Myös vapaamuurarit on jesuiittojen salaseuravaikutuksen seurausta. Noin 1500-luvulta lähtien perustettiin Vapaamuurarit sekä sen sisäisiä riittejä niin kuin the Rite of Avignon, the Order of the Temple, Fessler’s Rite, the Grand Council of the Emperors of the East and West— Sovereign Prince Masons jne. On mielenkiintoista, että lähes jokainen näiden riittien perustajista niin kuin Paroni Hundt, Chevalier Ramsay, Tschoudy ja Zinnendorf työskentelivät jesuiittojen kenraali Ignatius Loyolan komennuksessa. (Helena Blavatsky, Isis Unveiled [Los Angeles, CA: The Theosophy Company, 1968]: 390.)

Albert Pike, yksi merkittävimmistä vapaamuurareista koskaan, sanoi kirjeessään toiselle vapaamuurarille Giuseppe Mazzinille seuraavasti:

”Päästämme irti nihilistit ja ateistit ja kiihotamme esiin hirmuisen sosiaalisen mullistuksen, joka kauheudessaan tulee selvästi näyttämään ehdottoman ateismin, raakuuden alkulähteen ja kaikkein verisimmän sekasorron vaikutuksen. Silloin kansalaiset kaikkialla, velvoitettuina puolustamaan itseään vallankumouksellisten vähemmistöä vastaan, tulevat hävittämään nämä sivilisaation tuhoajat, ja suuret kansanjoukot, kristinuskon pettäminä, … tulevat vastaanottamaan puhtaan valon Luciferin puhtaan opin yleismaailmallisen ilmestymisen kautta … kristinuskon ja ateismin tuho. Molemmat valloitettu ja hävitetty samalla kertaa.” (Des Griffin, Fourth Reich of the Rich, s. 71, 72)

Onkin mielenkiintoista, kuinka ateistisen, naturalistisen ja postmodernin opetuksen ja politiikan kautta on luotu kaaosta maailmaan. Tapio Puolimatka sanoi osuvasti, että hän ei ole koskaan lukenut historiasta ”yhdestäkään aikaisemmasta kulttuurista, joka systemaattisesti pyrkii tuhoamaan nuorten luontaisen kyvyn perustaa eheitä perheitä” (Tapio Puolimatka, ”Suomen ajat ovat kovenemassa”, 6.12.2020, Multia). Toisaalta Puolimatka myös sanoo, että Ranskan vallankumouksessa oli samankaltainen idea taustalla: tuhota perheinstituutio, joka juuri oli yksi tekijä, joka aiheutti sen hirvittävän kaaoksen tuon vallankumouksen mainingeissa. Systemaattisen yhteiskunnan rakenteiden alasajon johdosta nuoriso kärsii, joka näkyy mm. nuorison lisääntyvänä väkivaltaisuutena. Systemaattiisuus viittaa aikaisemmin mainittuun vihjeeseen Raamatusta, jonka mukaan maailman kuninkaiden toiminta on järjestelmällistä. Yhteiskunnat murennetaan ennen kuin ne voidaan jälleenrakentaa, ennen kuin Fenix lintu nousee tuhkasta, joka on vapaamuurarien symboli uudesta maailmanjärjestyksestä.

Jesuiittojen ajattelumaailmaa saatiin solutettua protestantismiin juuri salaseurojen kautta. Temppeliherrain ritarikunta säilytti ns. salaista tietoa, joka tuli gnostilaisuudesta ja muinaisesta okkultismista, kantautuen vapaamuurariuteen. Kaikkien näiden ns. salaseurojen ideana on salainen oppi, sisäinen okkultistinen tieto, joka on vain sisäpiirillä. Ulospäin annetaan soviteltua tietoa, niin kuin käy ilmi vapaamuurarien omasta kirjasta Morals and Dogma (sisäpiirille tarkoitettu versio), joka on vuotanut julkisuuteen. Tässä kirjassa sanotaan mm. että Lucifer on jumala. (Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry Prepared for the Supreme Council of the Thirty-Third Degree, for the Southern Jurisdiction of the United States, and Published by Its Authority [Richmond, Virginia: L.H. Jenkins, 1871], repr. 1944, pp. 102, 321, 704) Näiden petollisten salaseurojen avulla Saatana on ovelasti soluttanut okkultismin ja spiritismin protestantismiin. Seuran hierarkian vähäisimmillä paikoilla olevat eivät välttämättä tiedä johtoportaansa salaisia oppeja ja vaikuttimia.

Mm. historioitsija James Parton ja I.A. Sadler kertovat, että Vapaamuurarit on Jesuiittojen alajärjestö (James Parton [1855], as quoted in M. F. Cusack, The Black Pope [London: Marshall, Russell & Co., 1896]: 76.; I.A. Sadler, Mystery – Babylon the Great, 2003, s. 175-181). Molemmat järjestöt kutsuvat paavia ylipapiksi ja molemmilla on samoja merkkejä ja tunnuksia. Niin kuin mainittiin, vapaamuurarien ja jesuiittojen opin juuret, joka näkyy mm. New Age liikkeessä, ovat keskiaikeisessa Temppeliherrain ritarikunnassa (nykyään mm. vapaamuurarien ja Maltan ritarien säilyttämä kunniajärjestys), gnostilaisuudessa (näennäiskristillisessä okkultismissa), kabbalaisuudessa (juutalaisessa okkultismissa), sekä muinaisessa babylonialaisessa, egyptiläisessä ja kanaanilaisessa epäjumalanpalvonnassa, mystiikassa ja okkultismissa. Onkin mielenkiintoista, että paavin puvussa on kyseisen Temppeliherrain ritarikunnan tunnus, joka muistuttaa suuresti Maltanristiä ja on varsinaisesti Maltanristi. Maltanristi, jota näkee mm. katolilaisilla, useiden maiden kunniaritarikuntienmerkeissä, sekä vuonna 2008 käyttöön otetuissa yhden ja kahden euron kolikoissa, oli puolestaan muinaisten Horusta palvovien egyptiläisten pappien vaatteessa, sekä on myös jo varhainen auringonjumalan merkki. Tästä linkistä löytyy kuva, joka esittää jesuiittojen IHS symbolia ja mottoa vapaamuurarien temppelissä. Tästä linkistä löytyy kuva temppeliritareiden kirkosta Majorcalta, Espanjasta, jossa on kuvattuna vapaamuurarien symboli Kaksipäinen kotka. Myös vapaamuurariudelle tuttu Kaikkinäkevä silmä symboli löytyy sekä katolisista kirkoista (adamsministry) että luterilaisista kirkoista niin kuin Helsingin tuomiokirkosta (Eliitin esoteeriset symbolit). Maltan ritarikunnalla (sama kuin Johanniittain ritarikunta; katsoo olevansa sen laillinen jatkaja) on oma postimerkki ja omat rekisterikilvet, sillä on diplomaattiset suhteet yli sataan valtioon ja se on YK:n tarkkailijajäsen (Ortodoksi.net).

Napoleonin vallatessa Maltan, maltanritarit saivat turvapaikan Pietarista, jossa he valitsivat Venäjän keisari Paavali I:n Suurmestarikseen (Wikipedia). Vaikka Paavali I oli Venäjän Ortodoksisen kirkon johtaja, hän luovutti johdon Katoliselle kirkolle (ibid.). Paavali I:n puvussa näkyy Maltanristi (linkki). Katolisen kirkon suosiminen alkoi ennen Paavalia, Katariina II:sen uudistusten tuloksena, sen jälkeen kun hän nousi valtaistuimelle murhatun Pietari III:n sijalle. Katariina salli jesuiittojen koota hajotetun, ja miltei jokaisesta Euroopan maasta karkotetun, joukkonsa uudestaan Venäjän suojeluksessa. Pian jesuiitat pääsivät vaikuttamaan kaikkeen politiikkaan, niin kuin Napoleon sanoi: ”Jesuiittojen kenraali vaatii johtajuutta, yksinvaltiutta, yksinvaltiaiden yli. Mihin tahansa jesuiitat päästetään, siellä he tulevat olemaan johtajia, maksoi mitä maksoi. Heidän yhteisönsä on luonnostaan diktatoorinen, ja siksi se on leppymätön vihollinen kaikelle perustuslailliselle vallalle.” (Charles Chiniquy, Fifty years in the Church of Rome [Grand Rapids, MI: Baker, 1968], alunperin julkaistu v. 1886, s. 487-488; lainaus Napoleonin vankeuden muistelmista) Siksi onkin mielenkiintoista katsoa, millaisia päätöksiä ja säädöksiä Katariina laati (jesuiittaneuvonantajien vaikutuksesta); hän mm. tyhjensi kilpailevan ortodoksinen kirkon luostarit lähes kokonaan, lakkautti noin puolet kaikista luostareista ja otti haltuunsa kirkon maat, hän ei rakentanut kappeleita ja kielsi uskonnollisen toisinajattelun (Wikipedia). Hän myös suosi Islamin uskoa. Katariina sai paljon vaikutteita Ranskan vallankumouksesta ja luki paljon Valistuksen kirjailijoita (The History of the Russian Dynasty – Episode 5). Vuodesta 1766 vuoteen 1769 Katariina myös lähetti merkittäviä merivoimiensa johtajia Maltan ritarien koulutettavaksi (Wikipedia).

Jesuiitat ja Maltan ritarit siis saivat vallan Venäjällä Katariina II:n ja Paavali I:n aikana. Puolestaan vuonna 1810/1811 Venäjän keisari Aleksanteri I muutti asioita ja erotti Katolisen kirkon johdon. Hän tahtoi sekä palauttaa Ortodoksisen kirkon vallan että ”erottaa kirkon yksityiseksi ja erilliseksi laitokseksi”. Tämä poisti Maltan ritarikunnalta ja jesuiitoilta ehkä jopa 4/5 heidän tuloistaan (Wikipedia, ibid.). On siis todennäköistä, että se vihastutti Katolisen kirkon, ja ryhdyttiin suunnittelemaan vallankumousta, joka ei ollut onnistunut vielä Napoleonin kautta kun Aleksanteri löi Napoleonin joukot. Useita yrityksiä oli murhata Aleksanteri I:n pojanpoika Aleksanteri II, kun vallankumoukselliset ainekset kytivät Euroopassa jotka ulottuivat myös Venäjälle. Aleksanteri II oli nimittäin ”liberaali” ilman vallankumousaatetta ja sosialismia; hän oli oikeudenmukainen vapauttaessaan serbit. Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että jesuiitat onnistuivat kiihottamaan kansaa nousemaan keisaria vastaan. Aleksanteri II murhattiin kahdeksannella yrityksellä. Viimeinen askel tsaarien vallan nujertamiseksi toteutettiin noin sata vuotta Aleksanteri I:n aikaa myöhemmin; sen seurauksena asetettiin Katoliselle kirkolle ominainen totalitaarinen valta (Vallankumouksista kerrotaan enemmän alempana). Venäjän keisarikunnan aikaisessa vaakunassa ei ole Maltanristiä, mutta vallankumouksen ja sosialismin myllerrettyä valtakunnan, sen nykyinen vaakuna kertoo kenelle valta on päätynyt: nykyisen Venäjän vaakunassa on Maltanristi. Alla kuvat Maltanrististä ja Kaksipäisestä kotkasta Euran kirkossa.

Euran kirkko - Maltanristi
Euran kirkko – Maltanristi
Euran kirkko - Kaksipäinen kotka
Euran kirkko – Kaksipäinen kotka

Uudenkaupungin Vanhan kirkon alttarilta löytyy myös IHS-tunnus. Jesuiitoilla tai ainakin heidän aatteellaan on siis vaikutusvaltaa luterilaisessa kirkossa (kyse on nimittäin täsmälleen jesuiittojen IHS-tunnuksesta, jossa risti on keskellä H:ta). Uudenkaupungin Vanhan kirkon rakennutti kuuluisa protestanttinen sankarikuningas Kustaa II Aadolf 30-vuotisen sodan aikana, jonka jesuiitat käynnistivät hävittääkseen mahdollisimman paljon protestantismia (aiheesta enemmän alla). Kaikista Kustaa II Aadolfin saavutuksista huolimatta, jesuiitat saivat vallan takaisin ”Pohjolan leijonalta” (Kustaan lempinimi) soluttautumalla protestantismiin. (Alla kuvat Uudenkaupungin Vanhan kirkon alttarista.) Venäjän vallankumous on vain yksi esimerkki kaaoksen luomisesta vasta-ideologian kautta. Seuraavaksi käsitellään yleisesti vallankumouksia.

Uudenkaupungin Vanha kirkko
Uudenkaupungin Vanha kirkko
Uudenkaupungin Vanha kirkko - IHS
Uudenkaupungin Vanha kirkko – IHS

Vallankumoukset ja sodat (perustuu pääosin Walter Veithin luentoon: Revolutions, Tyrants & Wars)

Jesuiitat räätälöivät mm. Ranskan vallankumouksen (1789), Venäjän vallankumouksen (1918), ja Kuuban vallankumouksen (1959), joiden tarkoitus oli asettaa hegeliläiseen dialektiikkaan perustuva ateistinen vastavoima. Jesuiitat ovat usein presidenttien ja johtajien neuvonantajina. Emanuel M. Josephson kirjoittaa: ”Fideliin vaikuttivat merkittävästi [Jesuiitta] Isä Armando Llorente ja Alberto de Castro…  de Castro ihaili Francoa [Espanjan diktaattoria]. Fidel oli erittäin aktiivinen jesuiitta organisaatiossa, joka on verrattavissa Partiolaisiin (Boy Scouts) [ja] ’Tutkimusretkeilijöihin’ (the ’Explorers’)…” (The “Federal” Reserve Conspiracy and Rockefellers, Emanuel M. Josephson, [New York: Chedney Press, 1968] p. 72) ”[Missätahansa] purkautuu totalitaarinen liike, olkoon se kommunistinen tai natsistinen [fasistinen], jesuiitta voidaan löytää ’Neuvonantajan’ tai johtajan roolissa; Kuubassa [se oli] Castron Isä Armando Llorente…” (ibid.)

Länsimaisissa historianoppikirjoissa ja valtamedioissa ei mainita sitä tosiasiaa, että vallankumoukset ovat tarkkaan suunniteltuja ja tarvitsevat rahoittajan. Kuka nämä konfliktit suunnittelee ja rahoittaa? Antony Sutton osoitti edelläkin mainituissa tutkimuksissaan, jotka löytyvät kirjoina, että kun jäljittää rahan lähteen, se päätyy ylikansallisille pankkiireille, jotka uskovat hegeliläiseen dialektiikkaan ja käyttävät sitä. Lisäksi jesuiitat ja Adam Weishaupt suunnittelivat ja toteuttivat Ranskan vallankumouksen samaan dialektiikkaan nojaten. G.R. Nicolini kirjoitti: ”[Jesuiittojen] hiljentämisen aikana vuosina 1773-1814, jonka toteutti paavi Clement XIV, [jesuiittojen] kenraali Ricci perusti Illuminati järjestön sotilaansa Adam Weishauptin kanssa (Bavariassa Saksassa vuonna 1776). Weishaupt on modernin kommunismin isä, joka, jakobiiniensa kanssa, toimeenpani Ranskan vallankumouksen. Vuosia myöhemmin jesuiittakenraali Ledochowski, bolševikkiensa kanssa, toimeenpani Venäjän vallankumouksen vuonna 1917; se oli identtinen vuoden 1798 kumouksen kanssa.” (History of the Jesuits: Their Order, Progress, Doctrines and Design, London, Henry G. Bohn, 1854, s. 356-357). Adam Weishaupt oli jesuiittaprofessori Ingolstadt Collegessa. Puolestaan Voltaire ja Napoleon olivat vapaamuurareita (Voltaire oli lisäksi jesuiitta) (Freemasonry). Näiden kahden seuran jäsenien kesken perustettiin Jakobiinit, joka johti Ranskan vallankumousta. Kyseisen vallankumouksen rahoitti siis jesuiitat ja vapaamuurarit. (Richard Levy [ed], Antisemitism: A historical encyclopedia of prejudice and persecution, volume 1 [ABC-CLIO, 2005]: 456.; AD) Ranskan vallankumous oli erittäin verinen, osoittaen jesuiittojen hirmuhallinnon luonteenlaatua. Ihmisiä mestattiin valtavia määriä giljotiinilla. Onkin mielenkiintoista, että erityinen giljotiinin suosituksi mestausmuodoksi tuoja oli jesuiitta ja vapaamuurari Joseph-Ignace Guillotin (Wikipedia). Ranskan vallankumous perustui Ateismin tuomiseen valtionuskonnoksi; onkin merkittävää, että – yhden naturalismin ja materialismin merkittävimmän pohjateorian – alkuräjähdysteorian keksijä oli myös jesuiitta (Wikipedia).

Ranskan ja Venäjän vallankumouksissa on hämmästyttävän paljon yhtäläisyyksiä. Eric Phelps mainitsee niistä seitsemän: molemmat vallankumoukset perustuivat vapaamuurarin kirjoituksiin (Voltaire ja Marx), ryöstivät valtionkirkon, päättivät monarkian (jesuiitat olivat sekä Bourbon että Romanoff dynastioiden vihollisia, koska molemmat olivat karkottaneet jesuiitat maastaan), molemmat vallankumoukset perustivat jesuiitta tasavallan (tasavaltoja muodoltaan, mutta absoluuttisia monarkioita vallaltaan), julistivat ateismin valtionuskonnoksi, hallitsivat pelolla inkvisitionaalisen salaisen poliisin kautta, ja molemman vallankumouksen jälkeen valtaan nousi militaristinen diktatuuri, joka rankaisi jesuiittojen vihollisia (mm. Ortodoksisen kirkon kilpaileva valta ja vaikutusvaltaiset jesuiitta-agendan vastaiset ihmiset oli tuhottava). (Eric Jon Phelps, Vatican Assassins: Wounded in the House of my Friends [Phelps, 2004]: 397.) Edmond Paris, Ranskan merkiittävin jesuiitta-asiantuntija, kirjoitti: ”Tsaarin, Ortodoksisen kirkon suojelijan, eliminnoin aiheuttama Venäjän vallankumous, eikö se katkaissut päätä suurelta kilpailijalta ja auttanut Rooman kirkon sisään tulemista? Meidän on lyötävä kun rauta on kuuma! Kuuluisa ’Russicum’ [venäläinen college Roomassa] perustetaan [1929] ja sen salaiset lähetystyöntekijät vievät hyvät uutiset tähän säröiseen maahan. Vuosisata sen jälkeen kun Tsaari Alexander I karkotti heidät, jesuiitat ottavat jälleen hallinnan slaavilaisesta maailmasta.” (The Secret History of the Jesuits, Chino California, Chick Publications, 1975, s. 124) Venäjän vallankumousta rahoitti mm. Amerikan Yhdysvallat. Kaikki Yhdysvaltojen presidentit, lukuun ottamatta Abraham Lincolnia ja John F. Kennedyä (jonkin lähteen mukaan), ovat olleet korkean tason vapaamuurareita. Myös Vladimir Lenin ja Josef Stalin olivat vapaamuurareita / Illuminatin jäseniä. (AD) Muita merkittäviä vallankumouksia ovat olleet Amerikan (1776), Espanjan (1823), Puolan (1831) Italian (1848) ja Saksan vallankumoukset (1848).

Natsien katolisista yhteyksistä ei ole epäilystäkään. Hitler oli tunnetusti katolilainen ja kertoi oppineensa jesuiitoilta paljon (Edmond Paris, The Secret History of the Jesuits [Chino, CA: Chick Publications, 1975]). Jesuiittojen tavoin, myös Hitler oli erittäin kiinnostunut okkultismista. Yksi pääasiallisista Hitlerin valtaan auttaeneista poliitikoista oli Natsi puolueen varakansliapäällikkö ja Katolisen keskustapuolueen jäsen Franz von Papen (P. D. Stuart, Codeword Barbêlôn: Danger in the Vatican [London: Lux Verbi, 2008]: 206.). Lisäksi Mein Kampfin kirjoitti todellisuudessa jesuiitta pappi Bernhardt Staempfle (Archive.org; Behind The Dictators, Leo H. Lehmann, New York, Agora Publishing Company, 1942, s. 26). Puolestaan Heinrich Himmler organisoi SS joukot jesuiittojen komentoketjun mukaan (Walter Schellenberg, as quoted in World War Two in the News: ”Death of Heinrich Himmler.”). Himmler oli läheistä sukua jesuiitoille isänsä ja veljensä puolesta. Hitler sanoi hänestä: ”Näen hänet meidän Ignatius Loyolana.” (Adolf Hitler, Libres Propos [Paris: Flammarion, 1952]: 164.)

Natsien, Neuvostoliiton, Pohjois Korean ja Pohjois Vietnamin sotavoimilla oli yhteiset ylikansallisten pankkien rahoittajat, joiden jäljet hyvin usein johtavat Wall Streetille. Niin kuin on jo selitetty, maailman valtaeliitillä on läheiset suhteet sekä oikeistoon että vasemmistoon. (Antony C. Sutton,America’s Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull and Bones [Billings, Montana: Liberty House Press, 1986]: 115-125.) Heille tärkeintä on synteesi, johon konfliktien jälkeiset rauhanneuvottelut päätyvät. Lisäksi Hitlerin valtaannousulla oli toinenkin eliittiä hyödyntävä syy. Juutalaisten surmaamisen lisäksi, historian kirjat eivät usein kerro noin 2,5 miljoonasta protestanttisesta ja / tai vaikutusvaltaisesta saksalaisesta, jotka Natsismi murhasi. (AD)

Rauhanneuvotteluja on käytetty synteesien luomiseen. Äärimmilleen mennyt kommunismi ja fasismi loivat tekosyyn länsimaiden yhä tiiviimmälle yhdentymiselle. Toisen maailmansodan jälkeen perustettiinkin Yhdistyneet Kansakunnat. Ei olekaan yllätys, että YK:n artiklojen filosofisen pohjan laati jesuiitta filosofi Pierre Teilhard de Chardin. Kuitenkin YK:n perustuslaki on lähes identtinen Neuvostoliiton perustuslain kanssa! (Des Griffin, Fourth Reich of the Rich, South Passadena California, Emissary Publications, 1978, s. 140). Miehestä nimeltä Alger Hiss ”tuli johtava pääsihteeri pian YK:n perustamisen jälkeen… Hiss ja Joseph E. Johnson (josta myöhemmin tuli Bildeberger ryhmän sihteeri) olivat ne, jotka kirjoittivat suurimman osan YK:n peruskirjasta, laatien sen Venäjän perustuslain ja Kommunistisen manifeston mukaan.” (David Allen Rivera, Final Warning: A History of the New World Order, Harrisburg, Pennsylvania, Rivera Enterprises, 1984, 1994, s. 167). Puolestaan YK oli askel kohti EU:ta. Filosofinen pohja on läheisessä yhteydessä globaaliin henkisyyteen/hengellisyyteen.

Hengellinen petos ja yhdentyminen

Suuri petos ei ole vain poliittinen ja taloudellinen, vaan myös hengellinen. Yhdessä ja erikseen, katolisen ja turmeltuneen protestantisuuden synkretismi, sekä valheellinen tiede, houkuttelevat väärään käsitykseen Jumalan luonteesta tai Jumalan totaaliseen kieltämiseen, näennäiseen kristillisyyteen, kompromisseihin totuuden ja valheen välillä sekä vääriin käsityksiin henkivalloista. Koska Jumalan Henkeä ei eroteta muusta henkimaailmasta, pidetään Taivaan joukkojakin mielivaltaisina tai moraalittomina, ja luottamus Jumalan hyvyyteen ja Hänen Sanansa totuuden johdonmukaisuuteen murenee. Mielivaltaiset henki-ilmiöt, sekä kuolleiden, ufojen ja humanoidien ilmestymiset ovatkin nykyään erityisen puhuttuja.

Onkin mielenkiintoista, että Charles Darwin kuului Paranormaalin Tutkimuksen Seuraan (The Society for Psychical Research [SPR]), joka tutki telepatiaa, selvännäkemistä ja spiritismiä yleensä. Seuraan kuului myös Cambridge yliopiston henkiyhdistys, jonka perustaja oli Canterburyn arkkipiispa. SPR ohjasi New Age liikkeen tiettyä osastoa ainakin 2000-luvun alkuun asti. Yhdistys oli merkittävä uudenaikaisen spiritismin uranuurtaja. Se mahdollisti teosofian ja New Age liikkeen. Teosofian perustaja Helena Petrovna Blavatsky väitti mm. että Lucifer on Logos (Jumalan Sana) ja pelastaja. Lisäksi on mielenkiintoista, että YK:n opin perustaja jesuiitta Pierre Teilhard de Chardin kirjoitti filosofisiin pohdintoihinsa mm. että ihmiskunta voi yhdessä savuttaa jumaluuden (kehittyä jumaluuteen ja pisteeseen nimeltä Omega point) ja jokainen voi havaita oman jumaluutensa (The Phenomenon of Man [Le phénomène humain, 1955]). Tämä oppi on inspiroinut monia New Age liikkeen johtajia, ja liike nivoutuu syvästi Uuteen maailmanjärjestykseen Mm. nykyään länsimaihin synkronoidussa joogassa pyritään juuri löytämään oma sisäinen voimansa tai henkensä. Myös spiritistinen selvännäkeminen ja ennustaminen on suosittua. On mielenkiintoista, että jopa 60-luvun aatteellisen vallankumouksen ja hippiliikkeen taustalla toimi jesuiitta. Se ei ole yllättävää, sillä jesuiittojen uskonto perustuu mystiikalle ja panteismille (Lue enemmän artikkelista Omega eksytys). Yksi ehdottomasti merkittävimmistä, ehkä merkittävin, hippiliikkeen johtaja oli jesuiitta Isä McSorley (1914-2002) Georgetown Yliopistosta. Hänet tunnettiin rauhanaktivistina ja jopa ”marxistisena pappina”. Hän oli luotettu Neuvonantaja Kennedyn perheelle (Georgetown Voice). Hänet on myös yhdistetty Bill Clintoniin, joka opiskeli Georgetown Yliopistossa 60-luvun alkupuolella. (AD) Tässä yhteydessä on hyvä muistaa lause Kirkkohistoriasta: ”Veljestö [jesuiitat] pyrki yliopistojen valloitamiseen,… kollegioiden perustamiseen ja uudistetun pedagogiikan kehittämiseen humanistiselle pohjalle.” (Christensen – Göransson, Kirkkohistoria 2,  s. 248)

Myös tämä yhteisen spiritistisen hengellisyyden varaan rakennettu maailmanjärjestys on ennustettu Raamatussa. Ilmestyskirjassa kerrotaan: ”Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta, pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti kolme saastaista henkeä, jotka olivat sammakon näköisiä.” (Ilm. 16:13) ”Ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtivät kokoamaan maapallon kuninkaat ja koko maanpiirin taisteluun, joka käydään Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.” (16:14 KJV) On mielenkiintoista, että edellisen jakeen sana ”maanpiiri” tulee kreikankielen sanasta oikoumene, josta on johdettu sana ekumenia. Maaliskuussa 2013 paavi Franciscus vetosi kaikkia uskontoja yhdistymään (Voa News)

Fundamentalistisen uskon hävittäminen on tekosyy, jolla raamatullinen usko yritetään hävittää maan päältä. Lokakuussa 2013 paavi puhui messussa, että ideologinen kristillisyys on sairautta. (The Blue Route). Kesäkuussa 2014 paavi julisti, että fundamentaalisuus on väkivaltaa (Catholic News Agency).

Karitsansarvinen peto kuvaa myös Amerikan hengellistä vaikutusta ja sieltä nousseita spiritistisiä herätysliikkeitä. Sanotaan, että tämä valta ”tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta ihmisten nähden” (13:13) jäljitellen näin Pyhää Henkeä joka laskeutui opetuslasten päälle tulisten kielten tavoin helluntaina (Ap.t. 2:3). Amerikasta noussut karismaattinen huomiohakuisuus ja tunteisiin perustuva hengellisyys ovat tälle pedolle tunnusomaisia piirteitä. Väärät käsitykset kuoleman jälkeisestä elämästä ovat altistaneet osan kristikuntaa spiritismille, jolloin Saatanan henget pääsevät vaikuttamaan ihmeteoissa. Kyse on maailmanlaajuisista liikkeistä, jotka käyttävät Jeesuksen nimeä, mutta tosiasiassa toimivat Häntä vastaan, ollen näin antikristillisiä. Karkeasti ilmaistuna, karitsansarvinen peto kuvaa siis myös rappiollista protestantismia. Seuraavaksi tärkeitä kohtia Väärän profeetan historiassa:

 • 1800-luvun spiritismi avaa ovia karismaattiselle liikkeelle.
 • 1940-70 luvuilla alkoi voimakas painotus ekumeeniseen karismaattisuuteen ja karismaattiseen ekumeenisuuteen. Liikkeen suurin edelläkävijä oli Kathryn Johanna Kuhlman. Jack Chick kertoo hänen olleen yksi Rooman merkittävimmistä ”salaisista agenteista”, nimitetty soluttautumaan karismaatikoihin ja protestantteihin Karismaattisen liikkeen kautta. Hän oli hypnoosin ja psyykkisten voimien mestari. Palkintona loistavasta työstään, hän pääsi henkilökohtaiseen tapaamiseen paavin kanssa. (Jack Chick, ”The Crusaders” series, Volume 13.)
 • Kuuluisa karismaattinen evankelista Benny Hinn sai erityisen paljon vaikutteita Kuhlmanilta.
 • Trenton kirkolliskokouksen (1545-63) tarkoitus oli voimistaa jesuiittojen oppia: Raamatun alasajoa ja hyvien tekojen (humanismin) merkitystä. Jesuiittojen päämääräksi muodostui karismaattinen ja sosiaalinen vaikuttaminen. Vatikaanin II konsiilin (1962-65) päämäärä oli sama. Pastoraalisäädöksen mukaan kirkon tulee ottaa osaa nyky-yhteiskunnan sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin ongelmiin ja osoittaa niissä hyvää tahtoa ja moraalia. Trenton kirkolliskokouksen oppia ei muutettu, eikä aiottukaan muuttaa; mutta sen oppia uudistettiin nykyajalle sopivaksi ja syvemmäksi. Konsiilin toisia päämääriä olivat: uudistaa karismaattiset lahjat ja uudistaa ekumeenisia pyrkimyksiä vuorovaikutuksessa toisten uskontojen kanssa. Lisäksi kirkko kehitti hierarkista järjestelmäänsä siten, että muun muassa piispoille annettiin enemmän valtaa. Samalla korostettiin paavin ylivaltaa ja erehtymättömyyttä. (Wikipedia)
 • Ekumenian tarkoitus oli ja on tietenkin olla yhtä myös ja ennen kaikkea kaikkien kristillisten yhteisöjen kanssa, mutta yhteyden perusteena on ainoastaan yhteys; ei yhteys totuudessa. Yhteyden muodostajaksi valittiin karismaattisuus. Paavi Johannes XXIII nimitti kardinaali Joseph Suenensin (Templeton palkinnon saaja v. 1976 sekä vapaamuurari) Vatikaanin II konsiilin pääarkkitehdiksi. Suenens lausui: ”Siitä lähtien kun minulla on ollut tämä (karismaattinen) kokemus, minun uskollisuuteni Pyhälle Isälle Kristuksen Sijaisena (paaville) on korostunut ja voimistunut. Kunnioitukseni Mariaa kohtaan pelastukseni toisena välittäjänä ja sovittajana on varmentunut.” (David W. Cloud, Flirting with Rome: Evangelical entanglement with Roman Catholicism, Volume 4. – The Charismatics; Calvary Contender [August 15. 1996, Vol. 13, No. 16, p. 1]; Piers Compton, The Broken Cross: The Hidden Hand in the Vatican, 1984, 78)
 • Vatikaani II:sen ”uudistetun kristillisen yhteyden” nimitys on mm. The Emerging Church (”esiin tuleva/nouseva/kasvava/kehittyvä/rakentuva kirkko”). Käytetään myös nimitystä Spiritual Formation (”hengellinen kasvu/rakentuminen/muodostaminen/muodostuminen), joka tosin on tapa/harjoitus joka edistää Emerging Churchia. Emerging Churchin juuret kirjoissa: Ronald Wilkins ja William Kalt, The Emerging Church, 1968 (kirjoittajat katolilaisia; kirja sai virallisen hyväksynnän Vatikaanilta [imprimatur hyväksyntä]); Bruce Larson (kuuluisan televankelista Robert Schullerin työtoveri [molemmat reformoituja]) ja Ralph Osborne (reformoitu/presbyteeri/baptisti), The Emerging Church, 1970; Maxwell White (helluntailainen), The Emerging Church (pieni kirjanen), 1971; A. John Carr (skotlantilainen tutkija), The Emerging Church: In Ephesians, 1980; Johann Baptist Metz (kuuluisa saksalainen tutkija ja katolilainen poliittinen teologi, Karl Rahnerin oppilas), The Emerging Church (englanninnoksen nimi), 1981; Dan Scott (entinen helluntailainen, nykyinen ”emergikko”), The Emerging American Church, 1994
 • Paavi Paavali VI puhui Kansainvälisessä Katolisen Karismaattisuuden Uudistus tilaisuudessa 19.5.1975 (The Jesuits and Counter Reformation–part 1). Tilaisuudesta kerrotaan: ”Piispat, arkkipiispat ja kardinaalit, yrittäen pitää hatut päässään, lauloivat ja tanssivat ekstaasissa, syleillen toisiaan, nostaen kätensä taivasta kohti – ja paavi Paavali VI:n puhe oli höystetty hurmoksella.” (Christianity Today, 6.6.1975)
 • Kansainvälisessä Täyttä Evankeliumia kokouksessa Anaheimissa Kaliforniassa kesällä 1975, Kathryn Kuhlman puhui: ”Haluan teidän tietävän, että paavi Paavali VI olisi sopinut hyvin tähän suureen maailmanlaajuiseen kokoukseen… Hän olisi ymmärtänyt kaiken, mitä tapahtui. Hän olisi ymmärtänyt… tämä on osa Jumalan suurta suunnitelmaa.” (Homer Duncan evankeelisesta kokouksesta, The Jesuits and Counter Reformation)
 • Paavi Johannes Paavali II yhdisti erityisesti Katolista kirkkoa ja evankeelisia ryhmiä. Hän mm. lausui: ”… Karismaattinen uudistus voi toimia erittäin tärkeässä roolissa paljon tarvitsemassamme kristillisen elämän puolustamisessa…” (ICCRO konsiili 14.3.1992; About the Charismatic Renewal); sekä saarnassa toukokuussa 2004: ”… Kiitos karismaattiselle liikkeelle, suuri määrä kristittyjä, miehiä ja naisia, nuoria ja aikuisia ovat löytäneet Helluntain jälleen päivittäiseksi todellisuudeksi elämässään.” (ibid.)
 • Eräs protestantismin suurimmista yllätyksistä oli ekumeeninen dokumentti Evangelicals and Catholics Together (ECT) (Evankeliset ja katoliset yhdessä), jonka aloitteentekijöinä olivat vuonna 1994 Prison Fellowship Ministries’in puheenjohtaja Chuck Colson ja katolinen pappi Richard John Neuhaus Institute on Religion and Public Life’sta. Asiakirjassa julistetaan: ”Me evankeliset ja katoliset tunnustamme yhdessä rikkoneemme sitä ykseyttä vastaan, jonka Kristus on tarkoittanut kaikille opetuslapsilleen”.
  Asiakirjan tarkoituksena on esiintyä yhtenäisessä rintamassa maailman pahuutta vastaan. Dokumentti väittää perustuvansa Uuteen testamenttiin, mutta se ei mainitse lainkaan erillisiä opinkohtia, vaan tuo esille ns. spirituaalisen ekumeenisuuden. Se vakuuttaa, että on vain yksi kirkko/seurakunta ja että kaikki kristityt kuuluvat tuohon yhteen kirkkoon/seurakuntaan riippumatta siitä, minkälaista oppia he julistavat. (Albert James Dager, Vengeance Is Ours: The Church in Dominion, (Redmond, WA: Sword Publishers, 1990; http://www.arvioikaa.com/ekuroom.html; http://en.wikipedia.org/wiki/Evangelicals_and_Catholics_Together)
 • 2014 paavi yhdistää katolilaisuuden ja evankeeliset suunnat mm. lähettämällä henkilökohtaisen viestin karismaatikkojohtajille, ja tapaamalla kuuluisan televankelistan. (Doug Batchelor analyzes popes message to protestants [FINNISH SUBTITLES]; Religion News)
 • Vatikaani II:n toinen päätavoite oli sosiaalinen vaikuttaminen. Karl Rahner, Vatikaani II:n yksi merkittävimmistä suunnittelijoista, kehitti uuden uskonnollisen termin: anonyymi kristitty; sanoen sen tarkoittavan buddhalaisia, toisia ei-kristittyjä ja jopa ateisteja, jotka ovat omatunnontarkkoja, kunnollisia ja välittäviä (God´s 20th Century Giants, George Cornell, Associated Press, December 22, 1988) Rahnerin motto oli: ”Herramme täytyy mukautua maailmaan, ei maailman Häneen.”
 • Uskonnon keskukseksi muodostui ihmisen kokemukset, ja humanismi, ennemmin kuin usko. Yksi tapa tehdä se oli 60-luvun sosiaalisen murroksen ja hippiliikkeen kautta. Liikkeen edelläkävijöitä oli esim. jesuiitta professori Mc. Sorley Georgetown Yliopistosta. Hän oli Bill Clintonin opettaja sekä Kennedyn perheen neuvonantaja. Häntä kutsutaan legendaksi hippiliikkeessä. (http://fatherjohndear.org/articles/death.html). Martin Heideggerin (katolilainen filosofi) ajattelussa ”elämän vastaus löytyy omasta itsestään – itsetunnosta ja kristillisestä psykologiasta. Sielu löytää aidon olemuksensa kun siitä tulee myötätuntoinen.” Painopiste on jälleen ihmisessä itsessään ja toisista välittämisessä, joissa ei ole mitään väärää; päinvastoin! Mutta kaiken painopisteen siirtyessä ihmisen tekoihin, Jumalan valmistama pelastus unohtuu.
 • Isä Gustavo Gutierrez sanoi, että latinalaisen seurakunnan täytyy olla sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta vastaan että vallankumous prosessi edistyisi. (Richard P. McBrien; Freerepublic.com)
 • ”Kirkko täytyy tunnistaa sen energiasta, karismasta ja maailman edistämisestä.” (Richard P. McBrien, Catholicism, Harper/Collins, NY, new edition 1994, 701). McBrien on (tai oli) teologian professori Notre Damen yliopistossa, entinen Amerikan Katolilaisen Teologisen Yhdistyksen johtaja, ollut kommentaattori CBS-televisiossa, kommentaattori kaikille suurille TV-kanaville, sekä ABC News neuvonantaja. Hän ajaa voimakkaasti ”sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, rauhan ja ihmisoikeuksien asiaa.” (Richard P. McBrien, Catholicism, Harper/Collins, NY, new edition 1994, 725). ”Kirkon tehtävä on palvella ihmisiä, erityisesti köyhiä, sorrettuja, ja vähemmistöryhmiä. Vaikka valtarakenteet ovat välttämättömiä tälle missiolle, nuo rakenteet ovat aina alistettuja sille, ja niitä tulee arvioida niiden kyvyllä auttaa seurakuntaa täyttämään missionsa.” (ibid. 705)
 • Hyvistä teoista, aktivismista ja sosiaalisten epäkohtien korjaamisesta on tullut suosittua. On tarpeen painottaa uudestaan, että niissä ei ole mitään väärää (tietenkään!), mutta jos niistä tulee koko uskonnon ydin, niin mennään väärään. Viimeisellä tuomiolla meidät tuomitaan sekä toisen että ensimmäisen laintaulun mukaan, ei vain toisen. Lisäksi usein sosiaalisten epäkohtien korjaamisella pyritään luomaan maanpäällistä taivaanvaltakuntaa, koska paavin katsotaan olevan maanpäällinen Kristuksen sijainen (Vicar of Christ).

Väärästä profeetasta eli Amerikan Yhdysvalloista puheenollen, Donald Trump on erityisesti suosinut evankelisia ja karismaatikoita.

Donald Trump ja hallittu vastakkainasettelu

A-Studio Talk 7.12.2017 keskusteluohjelmassa ihmeteltiin sitä, kuinka Yhdysvaltain Presidentti Donald Trump aivan kuin tekee juuri sellaisia asioita jotka aiheuttaisivat mahdollisimman paljon sotia, konflikteja, rauhattomuutta ja pelkoa kun hänen viimeisin “tempauksensa” oli Jerusalemin julistaminen Israelin pääkaupungiksi, joka aiheuttaa rauhattomuutta lähi-idässä. Voisiko taustalla ollakin hallittu suunnitelma? Onkin mielenkiintoista, että Markku Ruotsila, Helsingin yliopiston dosentti, sanoi että siinä ei ole mitään uutta että USA julisti Jerusalemin pääkaupungiksi, sillä se on harjoittanut sellaista politiikkaa aina. Vuodesta 1995 lähtien se on kuulunut Yhdysvaltojen lakiin, ja 90 senaattoria sääti uuden lain joka vaatii että näin oli tehtävä, joista suurin osa oli demokraatteja. Lisäksi kirjailija Juha Itkonen sanoi, että Trump on oikeastaan nero kun osaa käyttää sosiaalista mediaa hyödykseen. Ja vielä Katju Aro, Feministisen puolueen puheenjohtaja sanoi Docventures keskusteluohjelmassa (Populismi – jälkikeskustelu, 20.9.2017), että populististen liikkeiden johtajat ovat yleensä älykkäitä. Voiko ”nero”, ja noin korkeassa asemassa oleva menestynyt, todennäköisesti älykäs, liikemies toimia täysin harkitsemattomasti ilman suunnitelmaa? Vaikka voisikin, niin Trumpin hallinnon takana on muitakin kuin vain itse Trump. Kysymys siis kuuluu, mikä on se suunnitelma Trumpin toiminnan takana?

Benita Heiskanen, Yhdysvaltain tutkimuksen dosentti Turun yliopistosta sanoi (A-Studio Talk 7.12.2017), että Steve Bannon oli Trumpin politiikan taustalla, ja että politiikkaa käydään kulissien takana. Bannon kävi Georgetown yliopistoa, joka on jesuiitta-yliopisto. Eräs merkittävä asia, joka muutti maailman lopullisesti oli Patriot Act laki, jonka suunnitteli Georgetown yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori Viet Dinh (LA Times, 14.5.2003). Patriot Act laki, joka syntyi George W. Bushin ja Republikaanien “valtakaudella” antaa valtiolle luvan pidättää ja vangita kansalaisia ilman syytteitä, ja johti suurempaan kansalaisten vakoiluun, niin kuin jo yllä mainittiin. Maaliskuussa 2012 Amerikan Yhdysvallat, Obaman presidenttikaudella, asetti lain, jonka nojalla kansalaisia voi pidättää, kuulustella ja kiduttaa ilman syytöstä tai oikeudenkäyntiä sekä rauhan että kansallisen uhan aikana. (National Defence Authorization Act). Jesuiitat toimivat sekä oikeistossa että vasemmistossa. Barack Obaman neuvonantajat olivat jesuiittoja (The Event Chronicle). Obaman johtava turvallisuuspoliittinen neuvonantaja oli jesuiittojen oppilaitoksessa koulutuksensa saanut kenraalimajuri J. Scott Gration. Hänen pääasiallinen puheenkirjoittaja oli Jon Favreau, joka oli jesuiitta-koulutettu professori. Obaman neuvonantaja oli Gregory Galluzzo, jesuiittapappi; ja Obaman apulaisviestintäjohtaja Dan Pfeiffer on myös jesuiitojen kouluttama. (P.D. Stuart, Codeword Barbelon, 2008, s. 183). Lisäksi onkin mielenkiintoista, että Barack Obama ylisti jesuiittojen periaatteita puheessaan Georgetown yliopiston perustamisen vuosijuhlaan (Georgetown.edu).

On myös mielenkiintoista, että 45:stä USA:n presidentistä, 34:n sukulinja voidaan jäljittää suoraan yhteen eurooppalaiseen, kuninkaallisen sukulinjan esi-isään, Kaarle Suuren, jonka paavi kruunasi Rooman keisariksi vuonna 800 yhdistääkseen Euroopan. Joten Kaarle Suuri on symboli maailman yhdistämisestä paavikunnan arvovallan alle. Puolestaan 19:sta USA:n presidentin sukulinja ulottuu suoraan Edward III:een, josta myös Donald Trump polveutuu. Presidenttien sukulinjojen jäljityksen voi suorittaa luotettavimmin tutkimalla Salt Lake Cityn sukututkimuskirjastoa nimeltään Burke’s Peerage (Victurus Libertas). Se on mormonien ylläpitämä ”maailman suurin sukututkimuskirjasto, jonne on 1940-luvulla mikrofilmattu esimerkiksi kaikki Suomen luterilaiset kirkonkirjat… Mormonit auttavat tarvittaessa kaikkia sukututkimuksesta kiinnostuneita ihmisiä.” (Rossi, Suomalainen usko, 1998, s. 58) Samaan kuninkaalliseen sukuun kuuluvat myös mm. mormonismin perustaja Joseph Smith (joka oli myös vapaamuurari), Sir. Winston Churchill ja Al Gore. On mielenkiintoista, että Hillary Clinton, joka oli toinen presidenttiehdokas viime vaaleissa, tulee samasta sukulinjasta kuin Donald Trump (Victurus Libertas, ibid.). Amerikan pankkiiri-perheet polveutuvat samasta sukulinjasta, niin kuin myös George Bush ja Barbara Bush; he tulevat Percy suvusta, joka on vielä tänäänkin yksi Britannian aristokraatti-perheistä. Percyt olivat mukana Ruutisalaliitossa, jossa jesuiitat yrittivät murhata kuningas Jaakko I:n, tämän perheen ja parlamentin edustajat räjäyttämällä parlamenttirakennuksen.

Valtiollista ja poliittista yhtenäisyyttä ei voi toteuttaa ilman hengellistä ja kirkollista yhtenäisyyttä. Kirkon ja valtion liittoa, joka rikkoo omantunnonvapautta, ei voida toteuttaa ilman (vääränlaista) hengellistä heräämistä. Lokakuun 31. päiväna paavi Franciscus ja piispa Mounib Younan, joka on Luterilaisen maailmanliiton johtaja, allekirjoittivat sopimuksen jonka mukaan he aikovat raivata kaikki esteet täyden yhteyden toteuttamiseksi (Chicago Catholic, 2017). Protestantit ovat valmiina hylkäämään Jumalan sanan (Raamatun) opetukset, jotka ovat paavikunnan oppeja vastaan, yhteyden alttarilla. Puolestaan Evankeelinen johtaja Kenneth Copeland, joka on myös protestantismin mitätöimisen puolesta ja yhteyden puolesta paavikuntaan, ja joka sanoi että hänellä on suora yhteys Donald Trumpiin (KTF Uutiset), ja että Trump todella kuuntelee ja “tottelee” häntä, sanoi, että vuodesta 2018 tulee Pyhän Hengen ja tulen vuosi (KCM). Tämä on merkittävää, sillä Amerikan Yhdysvalloista sanotaan Ilmestyskirjassa, että se saa tulen lyömään taivaasta ihmisten nähden (”tuli” on yksi Pyhän Hengen symboleista Raamatussa [Ap.t. 2:3]). Petollisen hengen kollektiivinen herätys johtaa siihen, että ihmiset ottavat vastaan jälleen Katolisen kirkon omantunnonvapautta rikkovan hengellispoliittisen järjestyksen. “Ja se [Amerikan Yhdysvallat] villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.” (Ilm. 13:14 VKR) Pedon kuva tarkoittaa kirkon ja valtion yhteyttä, joka imitoi paavikunnan systeemiä, joka on kirkon ja valtion liitto. (Lue enemmän profetioista artikkelista Kristillinen apokalyptiikka). Tämä keskiajan systeemin tapainen hengellinen, sosiaalinen, taloudellinen ja poliittinen oikeus ei vielä välttämättä tule ”ensi vuonna”, mutta edellä mainitut liitot paavikunnan kanssa ovat merkittäviä askelia siihen suuntaan.

Yhteenveto paaviuden noususta uskonpuhdistuksen jälkeen (perustuu pääosin Walter Veithin tutkimukseen)

Reformaatio asetti Raamatun arvovallan sille kuuluvalle paikalle. Usko määrittyi ”Sola Scriptura” (yksin Kirjoituksista). Raamattu kertoo, että uskonpuhdistuksen jälkeen peto, joka vaatii vain Jumalalle ja Hänen Sanalleen kuuluvaa arvovaltaa itselleen, häviää hetkeksi historian tuulista, mutta nousee jälleen valtaan (Ilm. 13:3; 17:8). Paavi menetti (yleisen) poliittisen valtansa vuonna 1798 (sai Raamatun sanoin ”kuolettavan haavan”), kun Napoleonin kenraali Berthier valtasi Rooman, Ranskan vallankumouksen aikoihin. Tämän jälkeen Katolinen kirkko alkoi vähitellen voimistumaan ja saamaan yleistä poliittista valtaansa takaisin, mutta seuraavaksi esitetään myös muutama seikka ennen Ranskan vallankumousta tapahtuneista paavin kannattajien toimista; sillä vaikka uskonpuhdistus vaikuttikin ennen kaikkea Katolisen kirkon uskonnolliseen uskottavuuteen, se alkoi vaikuttamaan myös paavin poliittiseen valtaan (vaikka ei siis hävittänyt sitä nimellisesti ja yleisesti, niin kuin vuoden 1798 tapahtuma), jonka vuoksi Katolista kirkkoa edistävät toimet ennen paavin Berthierin vangiksi joutumista loivat pohjan 1800-2000 lukujen tapahtumille uskonnollis-poliittisessa historiassa. Seuraavaksi lyhyt katsaus historiaan uskonpuhdistuksen jälkeen, keskittyen vaiheisiin, joiden kautta Katolinen kirkko sai jälleen vallan.

 • 1500-luvulla katolilaiset (Ignatius Loyola ja hänen ystävänsä) perustavat vastauskonpuhdistusliikkeeksi Jesuiittojen Veljeskunnan. 30-vuotinen sota oli seurausta uskonpuhdistuksesta ja vastauskonpuhdistuksesta. Mistä tuossa sodassa oli kysymys? Kirjailija Theodor Kriesinger vastaa: ”Päämäärä ja tarkoitus oli, että sodasta… tulisi hävityssota. Sitä paitsi, oliko mahdollista, että he [jesuiitat] olisivat sallineet rauhan maissa, joiden kapinalliset hallinnot olivat laatineet lain, jonka mukaan jesuiitat eivät saisi enää ikinä kuoleman uhalla näyttää naamaansa siellä…” (The Jesuits: Their Complete History, Lontoo, W.H. Alien & Co. 1903, julkaistu alunperin v. 1873, s. 256-257). Jesuiitat karkotettiin lähes jokaisesta, katolisestakin, maasta, koska heidän toimintansa oli niin erimielisyyttä ja hajaannusta aiheuttavaa. Edes katolilaiset kuninkaat eivät uskaltaneet vangita jesuiittaa, koska heidän valaansa kuuluu sellaisen maan tuhoaminen, joka ryhtyy heitä vastaan. Mm. katolinen keisari Ferdinand II tuki jesuiittoja. Griesinger jatkaa: ”Pelottavan vastuun tästä kauheasta 30-vuotisesta sodasta täytyy langeta keisari Ferdinand II:lle… ja hänen opettajilleen, hallitsijoilleen ja läheisille ystävilleen, Loyolan pojille.”
 • Uskonpuhdistus toi maailmaan äärimmäisen Valon Lähteen. Äärimmäisen valon hylkääminen synnyttää automaattisesti äärimmäisen pimeyden. Niinpä perustettiin äärimmäiselle pahuudelle perustuva jesuiittojen veljeskunta, joka on häikäilemättömyydessään ennennäkemätön. Sen periaatteisiin kuuluu, että pyrkimyksessa saada paavin ehdoton valta takaisin, tarkoitus pyhittää keinot. He eivät kaihda imartelua, juonittelua, uhkailua ja salamurhia. Raamatun mainitsema peto, uskonnollis-poliittinen instituutio, tarkoittaa valtakoneistoa jonka yksilöiden omantunnon määrittelee itse koneistoon sitovat sopimukset ja valat. Sellainen on Katolisen kirkon, jesuiittojen ja mm. vapaamuurarien hierarkia. Sellainen oli myös mm. natsien hierarkia. Länsimaiden perinteisen keskiaikaisiin ritarikuntiin perustuvan hallintojärjestelmän (Katolisen kirkon ja feodaalisen järjestelmän [muinaisen poliittis-taloudellisen eliitin]), joka on voimassa vielä nykyäänkin, erityinen piirre joka tekee siitä pedon onkin juuri se, että sen opetuksiin kuuluu asettaa aina kirkon etu ensimmäiseksi. Kirkon edun on, heidän mukaansa, mentävä myös laupeuden ja oikeudenmukaisuuden edelle.
 • Samuel Morse, morseaakkosten keksijä, sanoi: ”Ja keitä ovat nämä agentit? He ovat suurimmaksi osaksi jesuiittoja, maailmankuulu kirkollinen järjestö; ovela, kaksinaamainen, ja täysin tyhjä moraalisista periaatteista; järjestö joka on niin taitava kaikissa petoksen taidoissa, että jopa katolisista maista itse Italia tuli suvaitsemattomaksi, ja kansa vaati sen tukahduttamista.” (Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States, Crocker & Brewster, 1835, Boston Massachusetts, vol I, s. 55)
 • Fjodor Dostojevski kirjoitti jesuiitoista: ”… he ovat katolilaisista pahimpia, inkvisiittorit, jesuiitat!… He ovat yksinkertaisesti roomalainen armeija tulevaisuuden maailman yksinvaltiuden puolesta, jonka keisariksi tulee Rooman piispa… jotakin kuin maailmanlaajuinen maaorjuus jonka herroina ovat he (on se mitä he suunnittelevat). Se on kaikki, minkä puolesta he seisovat. He eivät edes usko Jumalaan kenties.” (Karamazovin veljekset, New York Random House 1950, s. 309)
 • ”Jesuiittojen kenraali vaatii johtajuutta, yksinvaltiutta, yksinvaltiaiden yli. Mihin tahansa jesuiitat päästetään, siellä he tulevat olemaan johtajia, maksoi mitä maksoi. Heidän yhteisönsä on luonnostaan diktatoorinen, ja siksi se on leppymätön vihollinen kaikelle perustuslailliselle vallalle.” (Charles Chiniquy, Fifty years in the Church of Rome, Grand Rapids Michigan Baker Book House. 1968, alunperin julkaistu v. 1886, s. 487-488; lainaus Napoleonin vankeuden muistelmista)
 • Saksalainen filosofi Friedrich von Hardenberg sanoi: ”Koskaan ennen maailman historiassa ei ole ilmaantunut sen [jesuiittojen] kaltaista yhdistystä. Edes vanha Rooman senaatti ei punonut sellaisia juonia maailman hallitsemiseksi, joilla olisi ollut parempi mahdollisuus onnistumiselle.” (The Power and Secret of the Jesuits, Rene Fulop Miller, Garden City Publishing Co. 1930, New York, s. VI)
 • Ranskalainen kenraali, poliitikko, George Washingtonin adjutantti, Thomas Jeffersonin ystävä, yksi Amerikan siirtokuntien armeijan päälliköistä ja USA:n itsenäisyysjulistuksen luonnoksen laatija, katolilainen markiisi de La Fayette sanoi: ”Mielipiteeni on, että jos tämän maan (USA:n) vapaudet tuhotaan, se tapahtuu roomalaiskatolilaisten jesuiittapappien oveluuden kautta. Sillä he ovat salakavalimpia, vaarallisimpia vihollisia kansalais- ja uskonnonvapaudelle. He ovat lietsoneet suurimman osan Euroopan sodista.” (Romanism: A Menace to the Nation, Jeremiah J. Crowley, Aurora Missouri, The Menace Publishing Co. 1912, s. 140)
 • Arkkiherttua Maximillian Francis sanoi: ”He ovat niin jatkuvasti sekaantuneet oikeuden ja valtion asioihin, että heitä täytyy, oikeuden mukaan, nuhdella pyrkimyksistä yleismaailmalliseen valtaan…” (The Jesuits in History, Hector Macpherson, Springfield Missouri, Ozark Book Publishers, 1997, alkuperäinen teos vuodelta 1900, s. 126-127)
 • Seuraava lausunto on Michael Angelo Tamburinilta vuodelta 1720. Hän oli jesuiittojen kenraali; ja puhuu
  Brancasin herttualle. Hän sanoi: ”Katsokaa herrani, tästä huoneesta tästä huoneesta käsin en hallitse vain Pariisia, vaan myös Kiinaa, en vain Kiinaa vaan koko maailmaa, ilman että kukaan tietää kuinka se tapahtuu.” (History of the Jesuits, Andrew Steinmetz, Philadelphia Pennsylvania, Lea and Blanchard, 1848, vol 1, s. 107)
 • Noin 1500-luvulta lähtien perustetaan Vapaamuurarit, sekä sen sisäisiä riittejä niin kuin the Rite of Avignon, the Order of the Temple, Fessler’s Rite, the Grand Council of the Emperors of the East and West—Sovereign Prince Masons, jne. Lähes jokainen näiden riittien perustajista niin kuin Paroni Hundt, Chevalier Ramsay, Tschoudy ja Zinnendorf työskentelivät Jesuiittojen kenraali Ignatius Loyolan komennuksessa. (Helena Blavatsky, Isis Unveiled [Los Angeles, CA: The Theosophy Company, 1968]: 390.) Vapaamuurarit ovat keskiajalla perustettujen Temppeliherrain ritarikunnan ja Maltan ritarikunnan kunniajärjestyksen sekä tehtävän säilyttäjiä.
 • Jesuiitat ja vapaamuurarit hankkivat valtaa Euroopassa.
 • On muistettava, että jesuiittojen tarkoitus on viedä katseet pois Raamatusta, ja rakentaa ajattelua jossa auktoriteetti annettaisiin jälleen Katolisen kirkon vallalle. Niinpä jesuiitat soluttautuivat protestanttisiin opinahjoihin sekä perustivat omia koulujaan, joissa opetetaan mm. humanismiin, rationalismiin ja deismiin perustuvaa raamatunkäsitystä ja maailmankäsitystä, ennemmin kuin Raamatun tarjoamaa maailmankäsitystä. Näin ateistinen ajattelu alkoi kehittymään. Panteismin sekä itämaisen mystiikan / platonisen antropologian yhdistäminen rationalismiin synnytti materialistisen mystiikan, jonka pohjalta syntyi mm. makroevoluutioteoria.
 • Jesuiitat ja vapaamuurarit hankkivat valtaa Amerikoissa. Jokainen Yhdysvaltojen presidentti on ollut vapaamuurari, lukuun ottamatta Abraham Lincolnia sekä John F. Kennedyä.
 • Jesuiitta professori Adam Weishaupt (Ingolstadt College) perustaa Illuminati järjestön vuonna 1776 Bavariassa Saksassa. Puolestaan Voltaire ja Napoleon Bonaparte olivat vapaamuurareita (Voltaire oli lisäksi jesuiitta) (Napoleon I and Freemasonry). Näiden kahden seuran jäsenien kesken perustettiin Jakobiinit, joka johti Ranskan vallankumousta. Kyseisen vallankumouksen rahoitti siis jesuiitat ja vapaamuurarit. (Richard Levy [ed], Antisemitism: A historical encyclopedia of prejudice and persecutionvolume 1 [ABC-CLIO, 2005]: 456.; Jesuits Behind Politics). Humanismi oli kasvanut äärimmäisyyksiinsä, ja Ranskan vallankumouksen tarkoituksena olikin perustaa ateistinen eli julkisesti Jumalan kieltävä vastavoima Raamatulle, sekä sille perustuvalle yhteiskuntaideologialle- ja järjestykselle. Ranskan kuningassuku alkoi loitontua katolilaisuudesta ja jesuiitoista, ja yksi vallankumousten tarkoituksista on juuri ollut poistaa jesuittojen agendan vastaiset monarkiat (esim. myös Venäjän tsaariperheen- ja Itävällan Habsburgien syrjäyttäminen valtaistuimelta). Eurooppaan ja maailmaan ryhdyttiin luomaan yhtenäistä poliittista ja taloudellista järjestelmää. Raamatullisen ideologian mukaan monarkioiden tai tasavaltojen tehtävänä on pitää huolta kansastaan ja maastaan, ei pakkovallalla vaan raamatullisella valistuksella. On merkittävää, että edustuksellinen monarkia elpyi juuri protestanttisessa Englannissa 1600-luvulla, joka saavutti huippunsa kun Vilhelm III Oranialainen syrjäytti katolilaisen Jaakko II:sen valtaistuimelta. Mainio vallankumous on merkittävimpiä käännekohtia Englannin kuninkaan ja parlamentin valtasuhteiden kehityksessä. Wikipedia kirjoittaa siitä seuraavasti: ”Parlamentti sääti Bill of Rights -lain, joka yhtäältä julisti kuninkuuden siirtyneen Jaakko II:lta Vilhelmille ja Marialle ja toisaalta rajoitti monarkin valtaa ja pysäytti kehityksen kohti absolutismia muun muassa takaamalla kansalaisille ja parlamentille tärkeitä poliittisia oikeuksia, alistamalla parlamentille kuninkaan verotusoikeuden ja oikeuden pitää maassa sotaväkeä sekä kieltämällä kuningasta puuttumasta oikeuslaitoksen toimintaan. Laki myös poisti lopullisesti mahdollisuuden katoliseen kuninkaaseen, sillä lain voimaantulosta lähtien Englannin hallitsija on vannonut kruunajaisvalassaan puolustavansa protestanttista uskoa. Vuodesta 1689 Englannissa ja myöhemmin Yhdistyneessä kuningaskunnassa on katkeamatta vallinnut parlamentaarinen monarkia.” (Mainio vallankumous) Katolinen kirkko tarvitsi muutoksen tähän vapautta ja kansojen keskinäistä rauhaa kasvattavaan ideologiaan. Oli muutettava koko universaali poliittinen ja taloudellinen järjestelmä jälleen kiltoihin ja ritarikuntiin perustuvaksi (salaseuroihin ja kabinettipolitiikkaan perustuvaksi). Oli ryhdyttävä keskittämään valtaa. Oli tapahduttava vallankumous. Ranskan vallankumous sekä sitä seuranneet lukuisat vallankumoukset olivat juuri jesuiittojen vastaus Englannin suurelle ihmisoikeuksia ja perustuslaillista valtaa korottavalle vallankumoukselle. Jesuiittojen oli ryhdyttävä muuttamaan ihmisten ajattelua, jotta he itse valitsisivat katolisen maailmankäsityksen, sillä äärimmäiseen pahuuteen päätyneiden ateististen ja hirviömäisten totalitarismien rinnalla, katolinen pakkovalta ei välttämättä enää näyttäisikään niin pahalta. Massamurhaavat hirmuvallat juuri johtivat Euroopan ja maailman tiiviimmälle yhteistyölle ja yhdistymiselle (esim. YK ja EU), huolimatta siitä että niiden perustajat olivat katolilaisia ja jesuiittoja. On mielenkiintoista, että historioitsijat käyttävät ajasta 1890-1945 nimitystä ”Modernin maailman synnin aika” (The Sin of the Modern World) (John Jovan Markovic, Modernin historian ja kirkkohistorian professori, Andrews University). Tuona aikana nousivat ennen kaikkea kolonisaatio, rasismi, maailmansodat, totalitaariset hirmuvallat, antisemitismi, holokausti, sekä atomipommien pudottaminen Hiroshimaan ja Nagasakiin.
 • On mahdollista, että paavin kirkon kuolettavaan haavaan vaikutti myös sen sisäiset valtataistelut; esim. Ranskan vallankumouksessa päättynyt katolinen valta oli dominikaaninen valta, jota kohtaan jesuiitoilla oli valtataistelua. Lisäksi Katolisesssa kirkossa oli ja on myös Raamatun sanaan tukeutuvaa papistoa; esim. Trenton kirkolliskokouksessa osa katolisista osallistujista puolsi Lutherin näkemyksiä. Joten on mahdollista, että Ranskan vallankumouksen aikoihin protestanttisuus oli tehnyt vaikutuksen osaan papistosta, jolloin kirkko tarvitsi ”puhdistuksen vääräuskoisista” (Walter Veith). Joka tapauksessa Ilmestyskirjassa kerrottu pedon haava tarkoittaa politiikassa tapahtuvan paaviuden yleisen ja tunnustuksellisen vallan kärsimistä. Maanalaisissa seuroissa se ei valtaansa menettänyt. Onkin mielenkiintoista, että Raamattu Kansalle (sekä myös BBE ja NIV) käännöksessä lukeekin, että peto vain ”näytti olevan kuolettavasti haavoittunut.” (Ilm. 13:3 RK) Teollistumisen mahdollistaman Raamattujen tehopainamisen vuoksi, Raamatun sanoma levisi erittäin laajalle maailmaan ja erittäin nopeaa vauhtia. Tästä syystä Katolisen kirkon oli pysyttävä jonkin aikaa maan alla haavoitettuna, koska Raamattu paljastaa sen valheet ja osoittaa sen Pedoksi ja Antikristukseksi. Maan alla ollessaan, se kuitenkin alkoi käyttämään tehokkaasti salaseuroja vallan uudelleen saamiseksi näennäisen demokratian turvin. Erityisesti se alkoi ohjata valistusta ja opetusta harhaanjohtavan raamatuntutkimuksen, sekä harhaanjohtavan tieteen rakentaman materialistisen maailmankatsomuksen turvin.
 • Napoleon perustaa Ranskan pankin, pörssin sekä tasa-arvoisen verotuksen (modernin länsimaisen talousjärjestelmän) (Napoleon and the Jews) (vaikkakin protestanttinen Englanti kehitti pörssin jo 1688 vallankumouksen aikaan). Tämä ei vähentänyt Katolisen kirkon taloudellista valtaa, vaan päinvastoin lisäsi sitä, koska se oli jo keskiajalla rakentanut kirkon ja politiikan talouden fasistiselle ”kapitalismille” (eli fasismille) ritarikuntien ja kiltojen pankkitoiminnan kautta (nykyaikana vastaava vapaamuurarien toiminnalle); ja on ollut Euroopan talouden dominoiva voima siitä lähtien (johon protestanttinen kapitalismi toi toki suuren kilpailijan). Toinen modernin länsimaisen talousjärjestelmän paavillista- ja ritarillista hierarkiaa hyödyntävä syy on se, että nyt syntipukiksi alkaa näennäisesti muodostumaan protestanttinen kapitalismi, jonka väitetään olevan ahneuden ja epätasa-arvon aiheuttaja, jotta Katolisen kirkon taloutta kontrolloiva valta nähtäisiin ainoana oikeana keinona taloudellisen ja järjestelmällisen pysyvyyden turvaamiseksi maailmassa. Näin katolinen ajattelu on Uuden maailmanjärjestyksen perustana.
 • Katolinen kirkko julistaa: ”Se, mitä kirkko on tehnyt ja menneinä aikoina tukenut julkisesti tai salaa, on tarkalleen sitä, mitä se tulee tekemään avoimesti tai tukemaan salaisesti tulevaisuudessakin, jos samanlaiset olosuhteet toteutuvat.” (Catholic Review, tammikuu 1854)
 • 1890 Leo XIII laatii paimenkirjeen, jossa lukee seuraavaa: ”Kaikkien katolilaisten täytyy tulla aktiivisiksi tekijöiksi päivänpolitiikassa. Jokaisen katolilaisen täytyy käyttää valtaansa avustaakseen kansakuntien perustuslakien muuttamista Pyhän kirkon periaatteiden mukaisiksi.” (Sapientiae Christianae, Osa 12, New Advent)
 • 1929 pääministeri Benito Mussolini ja kardinaali Pietro Gasparri laativat Lateraanisopimuksen, joka takasi Vatikaanin itsenäisyyden ja paavin pääsyn jälleen yleiseen politiikkaan. Tämä oli merkittävin ja ensimmäinen yleisessä politiikassa näkyvä askel pedon haavan paranemiseksi.
 • Toisen maailmansodan jälkeen perustetaan Yhdistyneet Kansakunnat, jonka artiklojen filosofisen pohjan laatii jesuiitta filosofi Pierre Teilhard de Chardin. YK:n aikakausilehdessä kirjoitettiin: ”Me, Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenet, vakavasti julistamme yhteisen päämäärämme työskennellä joutuisasti Uuden taloudellisen maailmanjärjestyksen perustamiseksi.” (U.N. Monthly Chronicle, quoted by Mary Steward Relfe in When Your Money Fails… ’The 666 system’ Is here, Montgomery Alabama: Ministries Inc, 1981, p. 38) YK:n perustuslaki on lähes identtinen Neuvostoliiton perustuslain kanssa! (Des Griffin, Fourth Reich of the Rich, South Passadena California, Emissary Publications, 1978, s. 140). Miehestä nimeltä Alger Hiss ”tuli johtava pääsihteeri pian YK:n perustamisen jälkeen… Hiss ja Joseph E. Johnson (josta myöhemmin tuli Bildeberger ryhmän sihteeri) olivat ne, jotka kirjoittivat suurimman osan YK:n peruskirjasta, laatien sen Venäjän perustuslain ja Kommunistisen manifeston mukaan.” (David Allen Rivera, Final Warning: A History of the New World Order, Harrisburg, Pennsylvania, Rivera Enterprises, 1984, 1994, s. 167).
 • Jesuiitta Joseph H. Retinger perustaa Eurooppalaisen Taloudellisen Yhteistyön Liigan (European League for Economic Cooperation), Amerikan Komitean Yhdistyneen Euroopan Hyväksi (American Committee for United Europe) (jonka rahoitti Rockefeller), Eurooppa liikkeen ja Bilderberg ryhmän. (Drahtzieher der Macht – Die Bilderberger – Verschwörung der Spitzen von Wirtschaft, Politik und Medien. Droemer Knaur, Februar 2010; H. R. H. Prince Bernhard of the Netherlands: An Authorized Biography by Alden Hatch)
 • Katolilaiset Joseph H. Retinger, Jean Monnet (ranskalainen ulkoministeri), Robert Schumann (länsi-saksalainen kansleri; mukana myös Naton perustamisessa), Konrad Adenauer (saksalainen kansleri; mukana myös Naton perustamisessa) ja italialainen pääministeri Alcide de Gasperi perustavat EU:n.
 • Vatikaani on tehnyt II:n konsiilinsa jälkeen (1965) jo yli sata konkordaattia eri valtioiden eri instituutioiden kanssa (kansainvälistä sopimusta Vatikaanin kanssa, jotka voivat vaihdella aina diplomaattisesta tunnustuksesta lailliseen sitovuuteen Vatikaanin lakien ja oppien noudattamisessa ja Katolisen kirkon tukemiseen veronmaksajien rahoilla). Esimerkkivaltioita ovat Itävalta, Brasilia, Britannia, Kroatia, Tsekki, Ranska, Saksa, Israel & Palestiina, Hollanti – Belgia – Luxemburg, Norja, Peru, Puola, Espanja ja Venezuela. (Concordat WatchAmount of treaties – Gregoriana University)
 • Kesäkuussa 1999 solmitaan sopimus roomalaiskatolisen kirkon ja Luterilaisen maailmanneuvoston välillä, joista jälkimmäinen edustaa noin 57 miljoonaa luterilaista. Tämä sopimus Joint Declaration on the Doctrine of Justification (Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista) seurasi nopeasti Amerikan evankelisluterilaisen kirkon tekemää sopimusta 1997 Joint Declaration on the Doctrine of Justification, jossa ELCA päätti, että todellisuudessa ei ole mitään merkittävää eroa sen kannan ja roomalaiskatolisen käsityksen välillä. (Albert James Dager, Vengeance Is Ours: The Church in Dominion, (Redmond, WA: Sword Publishers, 1990; http://www.arvioikaa.com/ekuroom.html)
 • Kardinaali Ratzinger (myös tunnettu paavi Benedictus XVI:na) sanoi: ”Kutsuttaessa toisia kirkkokuntia sisariksi, on oltava aina selvää, että pyhä, katolinen ja apostolinen universaali kirkko ei ole sisar, vaan kaikkien kirkkojen äiti.” (Note on the expression Sister Churches, 4.9.2000)
 • Heinäkuussa 2007 paavi julisti, että henkilö voi pelastua ainoastaan jos hänet on kastettu roomalaiskatolilaisen kirkon jäseneksi. (http://www.historicist.com/daniel/the-antichrist-in-daniel)
 • Elokuussa 2008 Vatikaani antaa lausunnon, että maailman taloudelliset ongelmat kaipaavat uskontoa politiikkaan. (The Trumpet)
 • Humanistisessa Manifestossa sanotaan: ”Me tunnemme mielipahaa ihmiskunnan nationalismin aiheuttamasta jakautuneisuudesta. Olemme tulleet käännekohtaan historiassa, jossa paras vaihtoehto on ylittää kansallisen itsemääräämisoikeuden rajat ja siirtyä kohti maailman yhteisön rakentamista.” (Paul Kurtz, toim., Humanistiset Manifestot I ja II, Buffalo, New York, Prometheus Books, 1973, s. 21)
 • Syyskuussa 2011 paavi pitää puheen EU:n parlamentissa, ja ilmaisee, että jäsenvallat ovat nyt tunnustaneet hänen asemansa mukana politiikassa. Hän myös kertoo, että valtiovallan tulisi perustua järkeen ja luontoon (toisin sanoen katoliseen moraaliin, joka perustuu kreikkalaisesta filosofiasta sekä Tuomas Akvinolaisen kirjoituksista otettuun oppiin, jonka mukaan Jumala puhuu ihmiselle ensin tämän järjen kautta, mitätöiden näin Raamatun auktoriteetin). (DW).
 • 2011 Katolinen kirkko kutsuu maailmaa yhteiseen globaaliseen talouteen. (NY Times)
 • Nykyinen jesuiittapaavi Franciscus on saanut koko maailman hyväntekijän, reiluuden, tasa-arvon ja suurimman moraalisen äänen aseman uskonnollispoliittisena johtajana. Raamatun profetia pedon haavan täydellisestä paranemisesta on aivan oven takana.

Pat Shannon sanoi: ”Vaikuttaa siltä, että ainoat ihmiset maailmassa jotka uskovat salaliittoteorioihin historiasta ovat niitä jotka ovat tutkineet sitä. Vaikka Franklin D. Roosevelt saattoi liioitella sanoessaan: ”Mitään ei tapahdu politiikassa sattumalta; jos se tapahtuu, se oli suunniteltu niin tapahtuvaksi”, niin Carrol Quigley (jesuiitta) – Bill Clintonin lempi professori Georgetown yliopistossa (jesuiittayliopisto) – myönsi rohkeasti Tragedy & Hope (1966) kirjassaan, että (a) suuret massat ovat jo nyt pienen mutta voimakkaan joukon hallinnan alla, jonka tarkoituksena on maailman hallitseminen ja (b) itse Quigley kuului tuohon ryhmään.” (Pat Shannon, vapaa toimittaja, Media Bypass; Walter Veith, From Crete to Malta – osa 1)

”Miksi kansat kapinoivat, kansakunnat juonia punovat? Miksi kuninkaat nousevat kapinaan, hallitsijat liittoutuvat keskenään Herraa ja hänen voideltuaan vastaan?” (Ps. 2:1-2)

”Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan.” (Matt. 24:11)