Kirjat

Kirja ajankohtaisista tapahtumista pasuunoiden valossa

Pasuunat olivat merkinantovälineitä muinaisessa Israelissa, ja niissä piilee vertauskuvallinen ja hämmästyttävä sanoma nykyihmiselle. Vapauden ja vastuun suhde on erittäin ajankohtainen kysymys. Kenellä on arvovalta määritellä vapauden ja vastuun rajat? Millä taholla on arvovalta päättää kenellä on oikeus päästä nauttimaan vapauksista? Pahuuden voimat, joihin kuuluu ns. antikristus, pyrkii ottamaan tämän arvovallan petoksen avulla.

Suuri taistelu valon ja pimeyden välillä keskittyy näihin kysymyksiin ja on kamppailu ajattelutavastamme ja asenteistamme. Jeesus Kristus voittaa lopulta. On kuitenkin tärkeää tunnistaa pimeyden voimien petoksia, jottei kulje harhaan. Globaali lääketieteellinen/terveydenhoidollinen huijaus on osa petosta. Jumalan mielenlaadun ja hallinnon ytimessä on omantunnonvapaus ei totalitarismi.

Ilmestyskirjan pasuunoiden tulkinnalla on pitkät perinteet. Jatkan tätä perinnettä keskittyen viidenteen ja kuudenteen pasuunaan. Usein protestantismissa viidennen ja kuudennen pasuunan tapahtumat joko sijoitetaan menneisyyteen (adventismissa ns. perinteinen tulkinta) tai sitten niiden katsotaan ulottuvan nykyisyyteen asti. Teoksessani yhdistän nämä kaksi tulkintaa, ja katson, että pasuunat toistuvat historiassa. Tarkoituksena on antaa Raamatun selittää itse itseään. Sekä globaali petos että omantunnonvapaus ovat asioita, jotka perustuvat Jumalan Sanaan.

Tämä omakustanne-teos sisältää 269 sivua.

Saatavana myös englanniksi.

Siirry kauppaan