Donald Trump ja hallittu vastakkainasettelu

A-Studio Talk 7.12.2017 keskusteluohjelmassa ihmeteltiin sitä, kuinka Yhdysvaltain Presidentti Donald Trump aivan kuin tekee juuri sellaisia asioita jotka aiheuttaisivat mahdollisimman paljon sotia, konflikteja, rauhattomuutta ja pelkoa kun hänen viimeisin “tempauksensa” oli Jerusalemin julistaminen Israelin pääkaupungiksi, joka aiheuttaa rauhattomuutta lähi-idässä. Voisiko taustalla ollakin hallittu suunnitelma? Onkin mielenkiintoista, että Markku Ruotsila, Helsingin Yliopiston dosentti, sanoi että siinä ei ole mitään uutta että USA julisti Jerusalemin pääkaupungiksi, sillä se on harjoittanut sellaista politiikkaa aina. Vuodesta 1995 lähtien se on kuulunut Yhdysvaltojen lakiin, ja 90 senaattoria sääti uuden lain joka vaatii että näin oli tehtävä, joista suurin osa oli demokraatteja. Lisäksi kirjailija Juha Itkonen sanoi, että Trump on oikeastaan nero kun osaa käyttää sosiaalista mediaa hyödykseen. Ja vielä Katju Aro, Feministisen puolueen puheenjohtaja sanoi Docventures keskusteluohjelmassa (Populismi – jälkikeskustelu, 20.9.2017), että populististen liikkeiden johtajat ovat yleensä älykkäitä. Voiko ”nero”, ja noin korkeassa asemassa oleva menestynyt, todennäköisesti älykäs, liikemies toimia täysin harkitsemattomasti ilman suunnitelmaa? Vaikka voisikin, niin Trumpin hallinnon takana on muitakin kuin vain itse Trump. Kysymys siis kuuluu, mikä on se suunnitelma Trumpin toiminnan takana?

Benita Heiskanen, Yhdysvaltain tutkimuksen dosentti Turun Yliopistosta sanoi (A-Studio Talk 7.12.2017), että Steve Bannon oli Trumpin politiikan taustalla, ja että politiikkaa käydään kulissien takana. Bannon kävi Georgetown yliopistoa, joka on jesuiitta-yliopisto. Eräs merkittävä asia, joka muutti maailman lopullisesti oli Patriot Act laki, jonka suunnitteli Georgetown yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori Viet Dinh (LA Times, 14.5.2003). Patriot Act laki, joka syntyi Republikaanien “valtakaudella” antaa valtiolle luvan pidättää ja vangita kansalaisia ilman syytteitä, ja johti suurempaan kansalaisten vakoiluun. Maaliskuussa 2012 Amerikan Yhdysvallat, Obaman presidenttikaudella, asetti lain, jonka nojalla kansalaisia voi pidättää, kuulustella ja kiduttaa ilman syytöstä tai oikeudenkäyntiä sekä rauhan että kansallisen uhan aikana. (National Defence Authorization Act). Nämä askeleet kertovat Amerikan politiikan taustalla kytevästä suunnitelmasta; se on jesuiittojen suunnitelma tuoda maailmaan jälleen keskiajan kaltainen systeemi ja paavikunnalle jälleen maailman herruus. Se suunnitelma on myös Trumpin toiminnan takana.

Jesuiitat toimivat sekä oikeistossa että vasemmistossa. Barack Obaman neuvonantajat olivat jesuiittoja (The Event Chronicle). Obaman johtava turvallisuuspoliittinen neuvonantaja oli jesuiittojen oppilaitoksessa koulutuksensa saanut kenraalimajuri J. Scott Gration. Hänen pääasiallinen puheenkirjoittaja oli Jon Favreau, joka oli jesuiitta-koulutettu professori. Obaman neuvonantaja oli Gregory Galluzzo, jesuiittapappi; ja Obaman apulaisviestintäjohtaja Dan Pfeiffer on myös jesuiitojen kouluttama. (P.D. Stuart, Codeword Barbelon, 2008, s. 183). Lisäksi onkin mielenkiintoista, että Barack Obama ylisti jesuiittojen periaatteita puheessaan Georgetown yliopiston perustamisen vuosijuhlaan (Georgetown.edu).

Syy miksi jesuiitat toimivat sekä oikeistossa että vasemmistossa on se, että ihmiset eivät “huomaa” tarvitsevansa yhteistä rauhaa ilman ihmisiä erottavia rauhattomuuksia. Ihmiset saadaan haluamaan paavikunnan moraali ja järjestys epäjärjestyksen keskelle. Nykyään vasemmalle taipuvaiset taistelevat totalitarismia (mm. riistokapitalismia ja eriarvoisuutta) vastaan vapauden puolesta, ja ns. oikeistopopulismi tai nationalismi taistelee totalitarismia (mm. kansainvälisiä suurpankkeja ja vasemmistolaista valtiolle liikaa keskitettyä valtaa) vastaan vapauden puolesta. Ihmisiä ohjataan ottamaan kantaa järjestykseen ja sosiaaliseen oikeuteen kohdistuvissa asioissa ja taistelemaan niiden puolesta. Pelastus on jotakin yhdessä saavutettavaa, jossa maailma pelastetaan myös poliittisella ja taloudellisella aktivismilla. Ehkä tärkeämpänä, ns. normaalit ihmiset, jotka eivät ole kummassakaan äärilaidassa, tahtovat järjestystä ja tiukkoja lakeja äärimmäisyyden aisoissa pitämiseksi.

1970-luvun Keski-Amerikan levottomuuksien jälkeen, jesuiitoista raportoitiin, että he toimivat molemmilla ääripuolilla, nostaen konflikteja kahden poliittisen vastapuolen välillä (Small, Gretchen, New Solidarity, March 8, 1982, p.3; Cooke, 1985, The Vatican Jesuit Global Conspiracy). Jesuiitat ovat juuri niitä, jotka historiankirjojen mukaan soluttautuivat molemmille puolille poliittista kenttää, sekä oikeistoon että vasemmistoon. “Jesuiitat soluttautuivat valtion virkoihin, etenivät kuninkaiden neuvonantajiksi ja vaikuttivat kansakuntien politiikkaan.” (Ellen White, Suuri taistelu, s. 154, http://www.great-controversy.org/Finnish/Finnish-84-all.pdf). Tämä on se tapa, jolla jesuiitat toimivat, sillä 70-luvulla ja nykyäänkin uskotaan historian kehitys-prosessiin tämän oikeiston ja vasemmiston vastakkainasettelun kautta. Tämän prosessin nimi on Hegelin dialektinen prosessi, jota voisi kutsua ”hallituksi vastakkainasetteluksi” (Lue enemmän artikkeleista Filosofioiden vaikutus nykyiseen kristinuskoon ja maailmaan ja Protestanttinen näkökulma maailmaa yhdistävään politiikkaan). Hegeliläisen dialektiikan kautta, kahden vastapuolen konfliktien kautta, voidaan tuoda synteesi eli ratkaisu, joka on paavikunnan systeemi.

Vastikään YK julkaisi avoimesti 17-vuotta vanhan dokumentin joka kertoo, että sen tarkoitus oli ja on tuoda massamuuttoliikettä kehittyvistä maista länsimaihin (Replacement Migration). Tulee muistaa, että YK:n filosofia on jesuiittojen käsialaa (lue etusivun kirjoitus). Terrorismiuhan ja levottomuuksien (sekä taloudellisen kriisin) takia maihin voidaan laittaa voimaan kansallinen ja maailmanlaajuinen hätätila, joka vaatii erityisiä sotilaallisia turvajoukkoja ja erityisiä lakeja. Tarkoituksenmukainen hyökkäyksen lavastus ei ole uusi asia. Yhdysvallat suunnitteli Operaatio Northwoodsin (jota ei toteutettu), jonka mukaan mm. olisi aiheutettu levottomuuksia, poltettu lentokone, ja olisi voitu räjäyttää USA:n laiva tai ”kehittää kuubalais-kommunistinen terrori-kampanja Miamissa, muissa Floridan kaupungeissa tai jopa Washingtonissa” ja syyttää siitä kuubalaisia (Virallinen asiakirja; Wikipedia). Lisäksi mm. 9/11 hyökkäyksessä, joka johti Patriot Act lakiin, on ylitsevuotavan todistusaineiston tavoin lavastetun hyökkäyksen piirteitä (September 11: The New Pearl Harbor; 9/11: Decade of Deception (2015)).

Siitä huolimatta, että YK ja maailman johtajat ovat todennäköisesti ohjanneet ihmisiä massiivisia määriä länsimaihin, se ei tarkoita sitä, että pakolaisia, maailman johtajia tai ketään tulisi vihata. Päinvastoin, Jeesus kehottaa rakastamaan kaikkia ja auttamaan kaikkia yksilöitä, olivat nämä keitä tahansa ja mistä taustasta, kulttuurista tai uskonnosta hyvänsä. Yksilöiden rakastaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että heidän uskontonsa oppeja täytyy hyväksyä tai pitää totuutena. Jokaisella on omantunnonvapaus, joka antaa vapauden uskoa niin kuin uskoo, samalla kun hyväksyy muiden ihmisten vapauden uskoa niin kuin he uskovat. Omantunnonvapaus antaa pohjan tulla toimeen keskenään, samalla kun omaa yksilöllisen uskon.

Valtiollista ja poliittista yhtenäisyyttä ei voi toteuttaa ilman hengellistä ja kirkollista yhtenäisyyttä. Kirkon ja valtion liittoa, joka rikkoo omantunnonvapautta, ei voida toteuttaa ilman (vääränlaista) hengellistä heräämistä. Lokakuun 31. päiväna paavi Franciscus ja piispa Mounib Younan, joka on Luterilaisen maailmanliiton johtaja, allekirjoittivat sopimuksen jonka mukaan he aikovat raivata kaikki esteet täyden yhteyden toteuttamiseksi (Chicago Catholic, 2017). Protestantit ovat valmiina hylkäämään Jumalan sanan (Raamatun) opetukset, jotka ovat paavikunnan oppeja vastaan, yhteyden alttarilla. Puolestaan Evankeelinen johtaja Kenneth Copeland, joka on myös protestantismin mitätöimisen puolesta ja yhteyden puolesta paavikuntaan, ja joka sanoi että hänellä on suora yhteys Donald Trumpiin (KTF Uutiset), ja että Trump todella kuuntelee ja “tottelee” häntä, sanoi, että vuodesta 2018 tulee Pyhän Hengen ja tulen vuosi (KCM). Tämä on merkittävää, sillä Amerikan Yhdysvalloista sanotaan Ilmestyskirjassa, että se saa tulen lyömään taivaasta ihmisten nähden (”tuli” on yksi Pyhän Hengen symboleista Raamatussa [Ap.t. 2:3]). Petollisen hengen kollektiivinen herätys johtaa siihen, että ihmiset ottavat vastaan jälleen Katolisen kirkon omantunnonvapautta rikkovan hengellispoliittisen järjestyksen. “Ja se [Amerikan Yhdysvallat] villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.” (Ilm. 13:14 VKR) Pedon kuva tarkoittaa kirkon ja valtion yhteyttä, joka imitoi paavikunnan systeemiä, joka on kirkon ja valtion liitto. (Lue enemmän profetioista artikkelista Kristillinen apokalyptiikka) Tämä keskiajan systeemin tapainen sosiaalinen ja poliittinen oikeus ei vielä välttämättä tule ensi vuonna, mutta edellä mainitut liitot paavikunnan kanssa ovat merkittäviä askelia siihen suuntaan. Joka tapauksessa, niin kuin Ilmestyskirja vakuuttaa, lopulta Jeesus tulee saamaan voiton, sillä Hänelle kuuluu maailman ja maailmankaikkeuden herruus. Jeesus on suurin, koska Hän teki suurimman työn: Hän, Jumala, tuli ihmiseksi ja toi jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden pelastukseen. Hänestä kirjoitetaan: ”Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman.” (Fil. 2:6-9)

Mainokset