Donald Trump ja hallittu vastakkainasettelu

A-Studio Talk 7.12.2017 keskusteluohjelmassa ihmeteltiin sitä, kuinka Yhdysvaltain Presidentti Donald Trump aivan kuin tekee juuri sellaisia asioita jotka aiheuttaisivat mahdollisimman paljon sotia, konflikteja, rauhattomuutta ja pelkoa kun hänen viimeisin “tempauksensa” oli Jerusalemin julistaminen Israelin pääkaupungiksi, joka aiheuttaa rauhattomuutta lähi-idässä. Voisiko taustalla ollakin hallittu suunnitelma? Onkin mielenkiintoista, että Markku Ruotsila, Helsingin yliopiston dosentti, sanoi että siinä ei ole mitään uutta että USA julisti Jerusalemin pääkaupungiksi, sillä se on harjoittanut sellaista politiikkaa aina. Vuodesta 1995 lähtien se on kuulunut Yhdysvaltojen lakiin, ja 90 senaattoria sääti uuden lain joka vaatii että näin oli tehtävä, joista suurin osa oli demokraatteja. Lisäksi kirjailija Juha Itkonen sanoi, että Trump on oikeastaan nero kun osaa käyttää sosiaalista mediaa hyödykseen. Ja vielä Katju Aro, Feministisen puolueen puheenjohtaja sanoi Docventures keskusteluohjelmassa (Populismi – jälkikeskustelu, 20.9.2017), että populististen liikkeiden johtajat ovat yleensä älykkäitä. Voiko ”nero”, ja noin korkeassa asemassa oleva menestynyt, todennäköisesti älykäs, liikemies toimia täysin harkitsemattomasti ilman suunnitelmaa? Vaikka voisikin, niin Trumpin hallinnon takana on muitakin kuin vain itse Trump. Kysymys siis kuuluu, mikä on se suunnitelma Trumpin toiminnan takana?

Benita Heiskanen, Yhdysvaltain tutkimuksen dosentti Turun yliopistosta sanoi (A-Studio Talk 7.12.2017), että Steve Bannon oli Trumpin politiikan taustalla, ja että politiikkaa käydään kulissien takana. Bannon kävi Georgetown yliopistoa, joka on jesuiitta-yliopisto. Eräs merkittävä asia, joka muutti maailman lopullisesti oli Patriot Act laki, jonka suunnitteli Georgetown yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori Viet Dinh (LA Times, 14.5.2003). Patriot Act laki, joka syntyi George W. Bushin ja Republikaanien “valtakaudella” antaa valtiolle luvan pidättää ja vangita kansalaisia ilman syytteitä, ja johti suurempaan kansalaisten vakoiluun. Maaliskuussa 2012 Amerikan Yhdysvallat, Obaman presidenttikaudella, asetti lain, jonka nojalla kansalaisia voi pidättää, kuulustella ja kiduttaa ilman syytöstä tai oikeudenkäyntiä sekä rauhan että kansallisen uhan aikana. (National Defence Authorization Act). Jesuiitat toimivat sekä oikeistossa että vasemmistossa. Barack Obaman neuvonantajat olivat jesuiittoja (The Event Chronicle). Obaman johtava turvallisuuspoliittinen neuvonantaja oli jesuiittojen oppilaitoksessa koulutuksensa saanut kenraalimajuri J. Scott Gration. Hänen pääasiallinen puheenkirjoittaja oli Jon Favreau, joka oli jesuiitta-koulutettu professori. Obaman neuvonantaja oli Gregory Galluzzo, jesuiittapappi; ja Obaman apulaisviestintäjohtaja Dan Pfeiffer on myös jesuiitojen kouluttama. (P.D. Stuart, Codeword Barbelon, 2008, s. 183). Lisäksi onkin mielenkiintoista, että Barack Obama ylisti jesuiittojen periaatteita puheessaan Georgetown yliopiston perustamisen vuosijuhlaan (Georgetown.edu).

On myös mielenkiintoista, että 45:stä USA:n presidentistä, 34:n sukulinja voidaan jäljittää suoraan yhteen eurooppalaiseen, kuninkaallisen sukulinjan esi-isään, Kaarle Suuren, jonka paavi kruunasi Rooman keisariksi vuonna 800 yhdistääkseen Euroopan. Joten Kaarle Suuri on symboli maailman yhdistämisestä paavikunnan arvovallan alle. Puolestaan 19:sta USA:n presidentin sukulinja ulottuu suoraan Edward III:een, josta myös Donald Trump polveutuu. Presidenttien sukulinjojen jäljityksen voi suorittaa luotettavimmin tutkimalla Salt Lake Cityn sukututkimuskirjastoa nimeltään Burke’s Peerage (Victurus Libertas). Se on mormonien ylläpitämä ”maailman suurin sukututkimuskirjasto, jonne on 1940-luvulla mikrofilmattu esimerkiksi kaikki Suomen luterilaiset kirkonkirjat… Mormonit auttavat tarvittaessa kaikkia sukututkimuksesta kiinnostuneita ihmisiä.” (Rossi, 1998, s. 58) Samaan kuninkaalliseen sukuun kuuluvat myös mm. mormonismin perustaja Joseph Smith (joka oli myös vapaamuurari), Sir. Winston Churchill ja Al Gore. On mielenkiintoista, että Hillary Clinton, joka oli toinen presidenttiehdokas viime vaaleissa, tulee samasta sukulinjasta kuin Donald Trump (Victurus Libertas, ibid.). Amerikan pankkiiri-perheet polveutuvat samasta sukulinjasta, niin kuin myös George Bush ja Barbara Bush; he tulevat Percy suvusta, joka on vielä tänäänkin yksi Britannian aristokraatti-perheistä. Percyt olivat mukana Ruutisalaliitossa, jossa jesuiitat yrittivät murhata kuningas Jaakko I:n, tämän perheen ja parlamentin edustajat räjäyttämällä parlamenttirakennuksen.

Patriot Act laki sekä ”Obaman laki” kertovat Amerikan politiikan taustalla kytevästä suunnitelmasta. Se on jesuiittojen suunnitelma, mutta mikä on tuon suunnitelman päämäärä?

Jesuiittojen toiminnan tarkoitus löytyy historiasta. 1970-luvun Keski-Amerikan levottomuuksien jälkeen, jesuiitoista raportoitiin, että he toimivat molemmilla ääripuolilla, nostaen konflikteja kahden poliittisen vastapuolen välillä (Small, Gretchen, New Solidarity, March 8, 1982, p.3; Cooke, 1985, The Vatican Jesuit Global Conspiracy). Jesuiitat ovat juuri niitä, jotka historiankirjojen mukaan soluttautuivat molemmille puolille poliittista kenttää, sekä oikeistoon että vasemmistoon. “Jesuiitat soluttautuivat valtion virkoihin, etenivät kuninkaiden neuvonantajiksi ja vaikuttivat kansakuntien politiikkaan.” (Ellen White, Suuri taistelu, s. 154, http://www.great-controversy.org/Finnish/Finnish-84-all.pdf). Tämä on se tapa, jolla jesuiitat toimivat, sillä 70-luvulla ja nykyäänkin uskotaan historian kehitys-prosessiin tämän oikeiston ja vasemmiston vastakkainasettelun kautta. Tämän prosessin nimi on Hegelin dialektinen prosessi, jota voisi kutsua ”hallituksi vastakkainasetteluksi” (Lue enemmän artikkeleista Filosofioiden vaikutus nykyiseen kristinuskoon ja maailmaan ja Protestanttinen näkökulma maailmaa yhdistävään politiikkaan). Jesuiitat juuri käyttivät kommunismia vastavoimana kaaoksen luomiseksi, kun he toimeenpanivat mm. Venäjän vallankumouksen (History of the Jesuits: Their Order, Progress, Doctrines and Design, London, Henry G. Bohn, 1854, s. 356-357). Hegeliläisen dialektiikan kautta, kahden vastapuolen konfliktien kautta, voidaan tuoda synteesi eli ratkaisu, joka on paavikunnan systeemi.

Toki tämä hegeliläiseen dialektiikkaan perustuva juoni on ns. salaliittoteoria. Kuitenkin se perustuu Raamatun profetioille (Lue enemmän artikkelista Kristillinen apokalyptiikka), joten se tarjoaa (mielestäni) erittäin todennäköiset puitteet nykyiselle poliittiselle valtapelille. Toki valtapelissä on mukana myös ”onnea” sekä muita tekijöitä, tuntemattomia tekijöitä ja henkimaailman vaikutuksia. Erittäin paljon vaikuttava tekijä on paavikunnan ajattelutavat globaali yleistyminen. Lisäksi poliitikot ja maailman johtajat ovat tietenkin ihmisiä ja täten voivat olla alttiita ryhmäpaineelle tai laumahengelle. On kuitenkin selvää, että paavikunnan agendaa ajavat poliitikot ja neuvonantajat eivät ole voineet vaikuttaa paavikunnan filosofiaa edistävän ja vapauksia alas-ajavan systeemin kannattamista ja toteuttamista muuten kuin tietoisilla päätöksillä. Taustalla, historiassa, on kyllä jesuiittojen salaliitto (esim Abraham Lincoln ja Samuel Morse varoittivat siitä), mutta kuinka paljon päätöksiin vaikuttaa nykyään ensinnäkin salaliitto ja toisaalta paavikunnan ajattelutavan yleistyminen on epäselvää. Loppupeleissä sillä on tietenkin eniten merkitystä, että näemme profetian täyttymisen silmiemme edessä juuri tänään, kun sekä paavikunnan valta että vapauksien pois-kitkeminen vain kasvavat maailmassa.

Jesuiitat kuitenkin ovat erittäin vaikutusvaltainen järjestö vielä tänäänkin. Monet uskovat, että jesuiitoilla on hyvät aikeet. Mutta he eivät tunne historiaa. Noah Webster’s 1828 sanakirja ilmoittaa sanan Jesuitismi kohdalla: “Jesuiittojen taidot, periaatteet ja käytäntö. 1. Salakavala, huijaus; tekopyhyys; välttelevyys; petolliset teot päämäärän saavuttamiseksi.” Sen lisäksi, että monet eivät tunne historiaa, he eivät tunne paavikunnan opetusta. Jesuiitat eivät ole muuttuneet, sillä Katolinen kirkko ei ole muuttunut; se opettaa yhä, että ihminen pelastuu omilla teoilla, joka tarkoittaa sitä että ihmiset ovat eriarvoisia. Anselm Cantenburylainen (1033-1109), joka on edelleen erittäin merkittävä kirkkoisä katolilaisille, kirjoitti että Jeesuksen ristinkuolema ei ollut tarkoitettu pelastukseksi ihmisille (eikä pelasta ihmistä tänäpäivänäkään) vaan risti palautti Jumalan kunnian ja oli tietynlainen reaktio syntiin, ei pelastus synnistä (Gulley, 2012, s. 642). Paavi Franciscus sanoikin, että köyhien auttaminen on pääsylippumme taivaaseen (Catholic News). On totta, että Jeesus sanoi ja antoi esimerkin siitä että toisia ihmisiä on autettava ja että viimeisellä tuomiolla toisten auttaminen nousee merkittäväksi tekijäksi (Matt. 25:31-46), mutta Jeesus ei sano että toisten auttamisen kautta pelastuu vaan että hyvät teot ovat hedelmää pelastuksesta, sillä pelastetut eivät katso hyvien tekojensa olleen merkittäviä kun he kysyivät Jumalalta että missä asioissa me teimme hyvää (25:37-39). Jeesus myös opettaa muualla evankeliumeissa, että hyvät teot ovat seurausta pelastuksesta (Joh. 6:28-29; 15:4-6). Lisäksi muu Raamattu opettaa pelastusta ainoastaan Jumalan armosta, uskon kautta.

Paavikunnan sosiaalinen oikeus pyrkii poistamaan epäoikeudenmukaisuuden ja eriarvoisuuden maailmasta, samalla nostaen itsensä maailmanjärjestyksen pääksi (joka on epäoikeudenmukaisuutta ja eriarvoisuutta), joka kontrolloi kaikkea taloutta, politiikkaa, mediaa ja uskontoja, joka lopulta vie omantunnonvapauden rikkomiseen (joka on myös epäoikeudenmukaisuutta ja eriarvoisuutta). Katolinen kirkko yhä opettaa, että kirkollinen johto määrää ihmismassojen omatunnon (Kirkon ja valtion liitto: Siunaus vai kirous?). Se opettaa yhä, että inkvisitio, joka tappoi ja kidutti kymmeniä miljoonia ihmisiä, oli oikeutettu (Petre, 2006, Telegraph). Samat vainot alkavat uudelleen kun paavikunta saa täyden vallan maailmassa.

Jesuiittojen päämääränä on tuoda maailmaan jälleen keskiajan kaltainen systeemi ja paavikunnalle jälleen maailman herruus. Se suunnitelma, näin uskon, on myös Trumpin toiminnan takana. Mm. YK:n filosofian ja hengellisyyden suunnittelija, jesuiitta Pierre Teilhard Chardin uskoi, että Rooman pitäminen auktoriteettina on sama kuin ehtoollisleivän syöminen: eukaristia (Contemplative.org). Tämä on se yhteinen eukaristia, kollektiivinen omatunto, johon paavikunta saa ihmiskunnan yhtymään. Lunastus on jesuiittojen mukaan siinä kun ihmiskunta saadaan omaksumaan yhteinen omatunto niin että kaikki ovat tasa-arvoisia (Rooman alaisuudessa) (Association of Catholics in Ireland; Grumett, 2005, s. 117). Näin henkilökohtaiseen omatuntoon ja Raamattuun perustuva usko mielletään nykyään ihmiskuntaa erottavaksi tekijäksi.

Syy miksi jesuiitat toimivat sekä oikeistossa että vasemmistossa on se, että ihmiset eivät “huomaa” tarvitsevansa yhteistä rauhaa ilman ihmisiä erottavia rauhattomuuksia. Ihmiset saadaan haluamaan paavikunnan moraali ja järjestys epäjärjestyksen keskelle. Nykyään vasemmalle taipuvaiset taistelevat totalitarismia (mm. riistokapitalismia ja eriarvoisuutta) vastaan vapauden puolesta, ja ns. oikeistopopulismi tai nationalismi taistelee totalitarismia (mm. kansainvälisiä suurpankkeja ja vasemmistolaista valtiolle liikaa keskitettyä valtaa) vastaan vapauden puolesta. Ihmisiä ohjataan ottamaan kantaa järjestykseen ja sosiaaliseen oikeuteen kohdistuvissa asioissa ja taistelemaan niiden puolesta. Pelastus on jotakin yhdessä saavutettavaa, jossa maailma pelastetaan myös poliittisella ja taloudellisella aktivismilla. Ehkä tärkeämpänä, ns. normaalit ihmiset, jotka eivät ole kummankaan puolen ”äärilaidoissa”, tahtovat järjestystä ja tiukkoja lakeja äärimmäisyyden aisoissa pitämiseksi.

Paavi Franciscus on jesuiitta. Hän ja jesuiitat ajavat erittäin voimakkaasti ilmastonmuutoksen voittamista kansainvälisillä sopimuksilla. Vaikuttaa siltä, että myös Republikaanit ryhtyvät toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen puolesta vedoten siihen, että se on “kansallinen uhka” (Washington Examiner). Näin jopa Trump saatetaan saada mukaan ilmastotaistoon, jolloin aukeaa mahdollisuus ryhtyä vakoilemaan ja syyttämään kansalaisia ilmastonmuutosta ehkäisevien lakien rikkomisesta, paavikunnan agendan mukaisesti. Jos Trumpia ei saada mukaan, todennäköisesti hänet syrjäytetään.

Terrorismiuhan ja levottomuuksien (sekä taloudellisen kriisin) takia maihin voidaan laittaa voimaan kansallinen ja maailmanlaajuinen hätätila, joka vaatii erityisiä sotilaallisia turvajoukkoja ja erityisiä lakeja. Tarkoituksenmukainen hyökkäyksen lavastus ei ole uusi asia. Yhdysvallat suunnitteli Operaatio Northwoodsin (jota ei toteutettu), jonka mukaan mm. olisi aiheutettu levottomuuksia, poltettu lentokone, ja olisi voitu räjäyttää USA:n laiva tai ”kehittää kuubalais-kommunistinen terrori-kampanja Miamissa, muissa Floridan kaupungeissa tai jopa Washingtonissa” ja syyttää siitä kuubalaisia (Virallinen asiakirja; Wikipedia). Lisäksi mm. 9/11 hyökkäyksessä, joka johti Patriot Act lakiin, on ylitsevuotavan todistusaineiston tavoin lavastetun hyökkäyksen piirteitä (September 11: The New Pearl Harbor; 9/11: Decade of Deception (2015)). Tutkijat ovat löytäneet, että tornit tuhottiin maan tasalle jollakin muulla tavalla kuin lentokoneilla.

Valtiollista ja poliittista yhtenäisyyttä ei voi toteuttaa ilman hengellistä ja kirkollista yhtenäisyyttä. Kirkon ja valtion liittoa, joka rikkoo omantunnonvapautta, ei voida toteuttaa ilman (vääränlaista) hengellistä heräämistä. Lokakuun 31. päiväna paavi Franciscus ja piispa Mounib Younan, joka on Luterilaisen maailmanliiton johtaja, allekirjoittivat sopimuksen jonka mukaan he aikovat raivata kaikki esteet täyden yhteyden toteuttamiseksi (Chicago Catholic, 2017). Protestantit ovat valmiina hylkäämään Jumalan sanan (Raamatun) opetukset, jotka ovat paavikunnan oppeja vastaan, yhteyden alttarilla. Puolestaan Evankeelinen johtaja Kenneth Copeland, joka on myös protestantismin mitätöimisen puolesta ja yhteyden puolesta paavikuntaan, ja joka sanoi että hänellä on suora yhteys Donald Trumpiin (KTF Uutiset), ja että Trump todella kuuntelee ja “tottelee” häntä, sanoi, että vuodesta 2018 tulee Pyhän Hengen ja tulen vuosi (KCM). Tämä on merkittävää, sillä Amerikan Yhdysvalloista sanotaan Ilmestyskirjassa, että se saa tulen lyömään taivaasta ihmisten nähden (”tuli” on yksi Pyhän Hengen symboleista Raamatussa [Ap.t. 2:3]). Petollisen hengen kollektiivinen herätys johtaa siihen, että ihmiset ottavat vastaan jälleen Katolisen kirkon omantunnonvapautta rikkovan hengellispoliittisen järjestyksen. “Ja se [Amerikan Yhdysvallat] villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.” (Ilm. 13:14 VKR) Pedon kuva tarkoittaa kirkon ja valtion yhteyttä, joka imitoi paavikunnan systeemiä, joka on kirkon ja valtion liitto. (Lue enemmän profetioista artikkelista Kristillinen apokalyptiikka). Tämä keskiajan systeemin tapainen hengellinen, sosiaalinen, taloudellinen ja poliittinen oikeus ei vielä välttämättä tule ensi vuonna, mutta edellä mainitut liitot paavikunnan kanssa ovat merkittäviä askelia siihen suuntaan.

Joka tapauksessa, niin kuin Ilmestyskirja vakuuttaa, lopulta Jeesus tulee saamaan voiton, sillä Hänelle kuuluu maailman ja maailmankaikkeuden herruus. Jeesus on suurin, koska Hän teki suurimman työn: Hän, Jumala, tuli ihmiseksi ja toi jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden pelastukseen kuolemalla jokaiselle ihmiselle synnin vuoksi kuuluvan kuolemantuomion Golgatan ristillä. Hän maksoi äärettömän hinnan sinunkin vuoksesi, rakkaudesta sinuun. Sellainen on Jumala; Hän on rakkaus. Hänestä kirjoitetaan: ”Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman.” (Fil. 2:6-9) Etkö sinäkin tahtoisi tutustua tällaiseen Jumalaan?

Kirjallisuus

Grumett, D. (2005). Teilhard De Chardin: Theology, Humanity and Cosmos (Studies in Philosophical Theology). Peeters Publishers.

Gulley, N. R. (2012). Systematic theology: Creation, Christ, salvation (Vol. 3). Berrien Springs, MI: Andrews University Press.

Rossi, J. (1998). Suomalainen usko. Kirjapaja.