Protestanttinen näkökulma maailmaa yhdistävään politiikkaan

Huom. Ymmärtääksesi raamatullisen ja historiallisen taustan, lue ensin artikkeli Kristillinen apokalyptiikka ja / tai Paaviuden nousu kirkkohistoriassa

Maailman yhdistäminen rauhan alle on hyvä tavoite, mutta millä keinoilla rauha aiotaan saavuttaa? Mitä tahoja ja instituutioita Eurooppaa ja maailmaa yhtenäistävällä politiikalla on takanaan? Koittaako Uusi maailmanjärjestys? Miten protestanttiset ja katoliset maat ja arvot ovat yhdistyneet? Miten okkultismi, spiritismi ja New Age liike liittyvät globaaliin valtaa keskittävään politiikkaan?

Kirkko ja valtio yhdistyivät Rooman valtakunnan aikoina. Yhdistyminen jatkui keskiajalle, ja pimeä keskiaika synkkeni synkkenemistään paavikunnan harjoitettua totalitarismia, jossa se tukahdutti ihmisen omatunnon ja uskonnon vapauden. Puolestaan jumalanpalveluksellinen, aatteellinen ja teologinen pimeys syntyi kun keskiajan kirkko (roomalaiskatolinen kirkko) yhdisti uskontoonsa paljon aineksia eri uskontojen mystiikasta ja jumalanpalveluskäytännöistä sekä erityisesti kreikkalaisesta filosofiasta. Uskonpuhdistus kuitenkin toi arvoa ihmiselämälle, sillä ihmiset saivat kuulla elävästä Vapahtajasta, Kuninkaasta ja Jumalasta, joka ei ole julma ja ankara tyranni (niin kuin mm. ikuisen helvetin opissa sanotaan). Hän on Hyvä Paimen, joka tuntee lampaansa, ja Hänen omansa kuulevat Hänen äänensä (Joh. 10). Myös paavia kutsutaan paimeneksi siinä merkityksessä että hän olisi Jeesuksen edustaja maanpällä, mutta sitä hän ei Raamatun mukaan ole, koska Jeesus ei antanut seurakunnalleen uskonnollispoliittista valtaa yksilöiden omatuntojen yli maanpäällä ja ”Pietarin avaimet” ovat todellisuudessa Jeesuksen sanat ja Hänen arvovaltansa. Ilman Raamattua, jokainen voisi keksiä oman totuutensa ja arvovaltansa niin kuin paavikunta on tehnyt (Lue lisää artikkelista Kertooko Raamattu Jumalan vai ihmisten arvovallasta?).

Protestantismin uranuurtajilla, niin kuin John Wesleyllä, oli selkeä käsitys siitä, että Ilmestyskirjan merestä nouseva peto (uskonnollispoliittinen hirmuvalta) ja Danielin kirjan pieni sarvi, joka nousee Rooman valtakuntaa kuvaavasta pedosta on Katolinen kirkko (http://www.ccel.org/ccel/wesley/notes.i.xxviii.xiv.html). Martti Luther jyrisi voimakkaasti Rooman paavikuntaa vastaan. Hän mm. sanoi: ”Uskomme vakaasti, että paavikunta on oikean ja todellisen Antikristuksen hallintoistuin.” (Luther, Schriften, vol. 15, col. 1639.; Le Roy Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers vol. 2, s. 256) Myös Jean Calvin, yksi presbyteerisen kirkon perustajista, sanoi: ”Kiistän hänen olevan Kristuksen sijainen, joka raivokkaasti evankeliumia vainoten, on osoittanut olevansa Antikristus…” (John Calvin Tracts, Vol. 1, pp. 219,220)

Jokainen Raamattua tutkiva protestantti päätyi samaan lopputulokseen. Koko protestantismin perintö perustuu todellisen ja historiallisen pedon tunnistamiseen. ”Wycliffe, Tyndale, Cranmer; John Bunyan (Kristityn vaelluksen kirjoittaja), Kuningas Jaakon Raamatun kääntäjät ja miehet jotka julkaisivat Westminsterin- ja baptistien tunnustukset; Sir Isaac Newton, George Whitfield, Jonathan Edwards; Charles Spurgeon,… nämä miehet toisien lukemattomien joukossa, kaikki näkivät paavikunnan instituution antikristuksena.” (Michael de Semlyen, All Roads Lead to Rome, p. 205, 1991.)

Protestantismin väitteet perustuvat lyhyesti kerrottuna Raamatusta luettaviin  ja historiasta nähtäviin tuntomerkkeihin. Ensinnäkin, peto nousee Raamatun mukaan kristillisestä seurakunnasta ja länsimaista (2.Tess. 2:1-10; 1.Joh. 2:18-19; Ap.t. 20:29-30; Ilm. 17:3-6). Toiseksi, se pilkkaa Jumalaa asettamalla synkretistisen uskonnon ja pakanuudesta saatujen vaikutteiden ja suoranaisien oppien sävyttämän jumalanpalveluskäytännön kristinuskon nimissä, peittäen Jumalan Sanassa ilmaistun Jumalan todellisen luonteen, pelastussuunnitelman ja tarkoitusperät (Dan. 7:25; 8:9-14, 25; 11:31, 36). Kolmanneksi, se vainoaa ja tappaa Jumalan palvelijoita käyttäen valtiovaltaa (Ilm. 13:7; 12:13-14, 6; Dan. 8:23-25; 11:33). Neljänneksi, Raamatussa ilmaistu aikaprofetia osuu yhteen katolisen kirkon toiminnan kanssa historiassa (Ilm. 11:2-3; 12:14; 13:5; Dan. 7:25; 12:7). (Antikristuksen tuntomerkeistä enemmän artikkelissa Kristillinen apokalyptiikka). Ilmestyskirjan ja Danielin kirjan mukaan peto nousee jälleen politiikan huipulle, saatuaan ensin kuolettavan haavan (Ilm. 13:12,14). Toisin sanoen, sen todellinen luonne ei ole muuttunut.

Katolisen eliitin luotua ja vahvistettua Eurooppaa dominoivan valtionkirkollisen hierarkiansa, ritarikuntansa ja politiikkansa noin tuhannen vuoden pitkän perinteen aikana ennen reformaatiota, on selvää, että he eivät ole antaneet tuumaakaan periksi taisteluitta, eivätkä luopuneet instituutioistaan. Heti uskonpuhdistuksen saatua jalansijaa, katolilaiset perustivat 1500-luvulla vastauskonpuhdistusliikkeeksi Jesuiittojen Veljeskunnan. He ymmärsivät, että Jumalan Sanaa vastaan ei enää kyetty taistelemaan väkivallalla, eikä ihmisiä enää voitu hallita taikauskolla ja valheilla, koska nyt Raamattu oli kaiken kansan luettavissa.

Tässä vaiheessa on tarpeen ilmoittaa, että olivat seuraavaksi mainitut ”salaliittoteoriat” aitoja tai eivät, niin yksi asia on totta ja varmaa: Jumalan Sana, Raamatun luotettavuus. Kirjoitukset kertovat, että pedot: langennut keskiaikainen paavikunta ja langennut protestanttisuus saavat maailmanlaajuisen vallan, jonka nojalla ne tulevat laatimaan omatuntoa kontrolloivan järjestelmän. Se pystytetään maailman tarpeille, jotka pääosin näyttävät olevan turvallisuus, kestävä kehitys, taloudellisen eriarvoisuuden vähentäminen sekä fundamentalismin poistaminen. Jopa yleisessä kirkkohistoriassa kerrottu jesuiittojen soluttautuminen selittää parhaiten ne tavat, joilla paavikunta on saanut vallan maanalaisella työllä protestanttisissa maissa ja maailmassa, ja saa yleisen vallan maailmassa, niin kuin Raamattu kertoo tapahtuvan. ”Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku…” (Ilm. 13:7) Tämä valta perustuu taloudelliseen kontrolliin, josta keskiaikainen feodaalijärjestelmä, jesuiittojen kommuunit 1600-luvun Paraguayssa (New Advent; Helsingin Sanomat; A Phil for an Ill), myöhempi kommunismi ja natsismi ovat esimerkkejä. Harva tietää, että jesuiitat testasivat kommunismia jo 1600-luvulla. Jesuiitat orjuuttivat paikalliset intiaanit. Toisaalta on tultu jo siihen pisteeseen, että tarvitsee vain seurata uutisia niin näkee jesuittaapaavin suunnattoman uskonnollispoliittisen vallan (Katso video: Uutiskatsaus vuodelle 2014). Paavi mm. sovitteli USA:n ja Kuuban välit, antaa toimeksinantoja YK:lle ja yhdistää uskontoja. 9.5.2014 YK:n johtaja tuli Vatikaaniin saamaan taloudellisia neuvoja, johon paavi Franciscus vastasi kehottamalla hyvinvoinnin ja varallisuuden uudelleenjakamiseen (Reuters), toteuttaen jo jesuiittojen taloudellista kontrollia. Lisäksi Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) toteuttaa maailmanlaajuisen yksityisomaisuuden takavarikoinnin valtiovallan avulla (KTF).

On seuraavassa kappaleessa esitetty jesuiittavala sitten luotettava tai ei, on kuitenkin historiallinen tosiasia, että jesuiitat erityisesti ”keskittyivät ruhtinaiden voittamiseen puolelleen. Tätä menetelmää ei sovellettu ainoastaan vastauskonpuhdistuksen Eurooppaan, vaan jesuiittojen kaikkeen lähetystyöhön. He olivat kansainvälisiä ja poliittisesti ja diplomaattisesti toimeliaita.” (Christensen – Göransson, Kirkkohistoria 2, s. 271) ”Veljestö pyrki yliopistojen valloitamiseen,… kollegioiden perustamiseen ja uudistetun pedagogiikan kehittämiseen humanistiselle pohjalle.” (ibid. s. 248) ”Jesuiittojen opetustoiminta tähtäsi maan valloittamiseen kirkolle. Siitä tuli voimakkaasti yhteiskuntaan suuntautuvaa.” (ibid. s. 321)

Jesuiittavalassa lukee: ”Poikani, sinä olet saanut jo opetusta käyttäytyäksesi teeskentelijän tavoin: ollaksesi katolilainen katolilaisten joukossa, vakoilija omien veljiesi joukossa, varoaksesi uskomasta ketään ihmistä ja ollaksesi luottamatta yhteenkään ihmiseen, ollaksesi reformoitu reformoitujen joukossa, hugenotti hugenottien joukossa, kalvinisti kalvinistien joukossa, ollaksesi protestanttien joukossa kuin yksi heistä ja voittaaksesi heidän luottamuksensa sekä pyrkiäksesi puhumaan heidän puhujakorokkeeltaan, ollaksesi paavin uskollisen sotilaan tavoin luonteesi koko kiivaudella samaa mieltä pyhän uskontomme ja paavin kanssa, pystyäksesi keräämään kaiken tiedon, josta saattaisi olla hyötyä järjestöllesi.

Olet saanut opetusta kylvääksesi salakavalasti kateuden ja vihan siementä rauhassa elävien kansojen välille, kiihoittaaksesi ne veritekoihin sekoittamalla ne sotaan toisiaan vastaan ja luodaksesi vallankumouksia ja sisällissotia yhteiskunnissa, maakunnissa ja valtakunnissa, jotka ovat itsenäisiä ja menestyksekkäitä, harrastavat taiteita ja tieteitä ja nauttivat rauhan siunauksesta. Puolusta salaamisen esitaistelijoita yksissä tuumin jesuiittaveljiesi kanssa…jotka ovat mahdollisesti soluttautuneet toisen rintaman puolelle ja käy avoimesti vastustamaan sitä puolta, johon sinulla itselläsi on yhteys niin, että lopulta (Katolinen) kirkko on voittava osapuoli rauhantunnusteluilla korjatuissa olosuhteissa ja niin, että tarkoitus pyhittää keinot.

Olet saanut opetusta tehtävääsi toimia vakoojana ja kerätäksesi kaikki tilastotiedot, tosiasiat ja kaiken informaation kaikista käytettävissäsi olevista lähteistä, hankkiaksesi imartelulla itsellesi luottamuksen protestanttien perhepiirissä, kaikenlaisten kerettiläisten keskuudessa, kauppamiesten, pankkiirien ja asianajajien parissa, kouluissa ja yliopistoissa, parlamenteissa ja eduskunnissa, lakiasäätävissä kokouksissa ja hallituksissa, viranomaisten ja ministerien luona, ollaksesi kaikille kaikkea paavin tähden, jonka palvelijoita te olette kuolemaan saakka.” (Congressional Record, USA, helmikuun 15.pnä 1913, sivut 3215,3216; Edwin A. Sherman «The Engineer Corps of Hell», sivut 118,1883; Library of Congress Catalog Card # 66-43354)

Joten Raamatun todistuksen perusteella suuresta taistelusta Kristuksen ja Saatanan välillä, sekä Jumalan seurakunnan ja Antikristuksen välillä, voidaan, käyttäen tukena kirkkohistoriaa ja poliittista historiaa, sanoa, että Reformaation takaiskua vastaan, jesuiitat keksivät nerokkkaan suunnitelman; jos protestantismia ei pystytä nujertamaan suoralla hyökkäyksellä, on viisainta soluttautua heihin ja turmella oppi ja arvot sisältäpäin. Nykyaikaiselle sekulaarille ihmiselle, käsitys hengellisten asioiden puolesta taistelemisesta kuulostaa usein oudolta, mutta Euroopan pitkä perinne ja sitä mukaa myös nykyaika perustuvat tälle konfliktille.

Jo 1500-luvulta lähtien, jesuiitat loivat suhteita akatemioihin ja sisäpiireihin. He hankkivat akateemista pätevyyttä ja perustivat humanistisia ja myöhemmin näennäisesti protestanttisia kouluja. Alkoi pyrkimys katolisen opin levittämiseen ja myöhemmin protestanttisen ja katolisen arvomaailman fuusioimiseen sekä valtiovallan hankkimiseen imartelun keinoin. Keskiaikaiset salaseurat ja kabinettipolitiikka eivät olleet kuolleita, ja ”mestarilobbarit” saivat tehtäväkseen perustaa uusia seuroja ja hankkia ystäviä vaikutusvaltaisista ja varakkaista henkilöistä.

Noin 1500-luvulta lähtien perustettiin myös Vapaamuurarit sekä sen sisäisiä riittejä niin kuin the Rite of Avignon, the Order of the Temple, Fessler’s Rite, the Grand Council of the Emperors of the East and West— Sovereign Prince Masons jne. On mielenkiintoista, että lähes jokainen näiden riittien perustajista niin kuin Paroni Hundt, Chevalier Ramsay, Tschoudy ja Zinnendorf työskentelivät Jesuiittojen kenraali Ignatius Loyolan komennuksessa. (Helena Blavatsky, Isis Unveiled [Los Angeles, CA: The Theosophy Company, 1968]: 390.)

Mm. historioitsija James Parton ja I.A. Sadler kertovat, että Vapaamuurarit on Jesuiittojen alajärjestö (James Parton [1855], as quoted in M. F. Cusack, The Black Pope [London: Marshall, Russell & Co., 1896]: 76.; I.A. Sadler, Mystery – Babylon the Great, 2003, s. 175-181). Molemmat järjestöt kutsuvat paavia ylipapiksi ja molemmilla on samoja merkkejä ja tunnuksia. Itse asiassa, vapaamuurarien ja jesuiittojen opin juuret, joka näkyy mm. New Age liikkeessä, ovat keskiaikeisessa Temppeliherrain ritarikunnassa (nykyään mm. vapaamuurarien ja Maltan ritarien säilyttämä kunniajärjestys), gnostilaisuudessa (näennäiskristillisessä okkultismissa), kabbalaisuudessa (juutalaisessa okkultismissa), sekä muinaisessa babylonialaisessa, egyptiläisessä ja kanaanilaisessa epäjumalanpalvonnassa, mystiikassa ja okkultismissa. Onkin mielenkiintoista, että paavin puvussa on kyseisen Temppeliherrain ritarikunnan tunnus, joka muistuttaa suuresti Maltanristiä ja on varsinaisesti Maltanristi. Maltanristi, jota näkee mm. katolilaisilla, useiden maiden kunniaritarikuntienmerkeissä, sekä vuonna 2008 käyttöön otetuissa yhden ja kahden euron kolikoissa, oli puolestaan muinaisten Horusta palvovien egyptiläisten pappien vaatteessa, sekä on myös jo varhainen auringonjumalan merkki. Tästä linkistä löytyy kuva, joka esittää jesuiittojen IHS symbolia ja mottoa vapaamuurarien temppelissä. Tästä linkistä löytyy kuva temppeliritareiden kirkosta Majorcalta, Espanjasta, jossa on kuvattuna vapaamuurarien symboli Kaksipäinen kotka. Myös vapaamuurariudelle tuttu Kaikkinäkevä silmä symboli löytyy sekä katolisista kirkoista (adamsministry) että luterilaisista kirkoista niin kuin Helsingin tuomiokirkosta (Eliitin esoteeriset symbolit). Maltan ritarikunnalla (sama kuin Johanniittain ritarikunta; katsoo olevansa sen laillinen jatkaja) on oma postimerkki ja omat rekisterikilvet, sillä on diplomaattiset suhteet yli sataan valtioon ja se on YK:n tarkkailijajäsen (Ortodoksi.net).

Napoleonin vallatessa Maltan, maltanritarit saivat turvapaikan Pietarista, jossa he valitsivat Venäjän keisari Paavali I:n Suurmestarikseen (Wikipedia). Vaikka Paavali I oli Venäjän Ortodoksisen kirkon johtaja, hän luovutti johdon Katoliselle kirkolle (ibid.). Paavali I:n puvussa näkyy Maltanristi (linkki). Katolisen kirkon suosiminen alkoi enne Paavalia, Katariina II:sen uudistusten tuloksena, sen jälkeen kun hän nousi valtaistuimelle murhatun Pietari III:n sijalle. Katariina salli jesuiittojen koota hajotetun, ja miltei jokaisesta Euroopan maasta karkotetun, joukkonsa uudestaan Venäjän suojeluksessa. Pian jesuiitat pääsivät vaikuttamaan kaikkeen politiikkaan, niin kuin Napoleon sanoi: ”Jesuiittojen kenraali vaatii johtajuutta, yksinvaltiutta, yksinvaltiaiden yli. Mihin tahansa jesuiitat päästetään, siellä he tulevat olemaan johtajia, maksoi mitä maksoi. Heidän yhteisönsä on luonnostaan diktatoorinen, ja siksi se on leppymätön vihollinen kaikelle perustuslailliselle vallalle.” (Charles Chiniquy, Fifty years in the Church of Rome, Grand Rapids Michigan Baker Book House. 1968, alunperin julkaistu v. 1886, s. 487-488; lainaus Napoleonin vankeuden muistelmista) Siksi onkin mielenkiintoista katsoa, millaisia päätöksiä ja säädöksiä Katariina laati (jesuiittaneuvonantajien vaikutuksesta); hän mm. tyhjensi kilpailevan ortodoksinen kirkon luostarit lähes kokonaan, lakkautti noin puolet kaikista luostareista ja otti haltuunsa kirkon maat, hän ei rakentanut kappeleita ja kielsi uskonnollisen toisinajattelun (Wikipedia). Hän myös suosi Islamin uskoa. Katariina sai paljon vaikutteita Ranskan vallankumouksesta ja luki paljon Valistuksen kirjailijoita (The History of the Russian Dynasty – Episode 5). Vuodesta 1766 vuoteen 1769 Katariina myös lähetti merkittäviä merivoimiensa johtajia Maltan ritarien koulutettavaksi (Wikipedia).

Jesuiitat ja Maltan ritarit siis saivat vallan Venäjällä Katariina II:n ja Paavali I:n aikana. Puolestaan vuonna 1810/1811 Venäjän keisari Aleksanteri I muutti asioita ja erotti Katolisen kirkon johdon. Hän tahtoi sekä palauttaa Ortodoksisen kirkon vallan että ”erottaa kirkon yksityiseksi ja erilliseksi laitokseksi”. Tämä poisti Maltan ritarikunnalta ja jesuiitoilta ehkä jopa 4/5 heidän tuloistaan (Wikipedia, ibid.). Se vihastutti Katolisen kirkon, ja ryhdyttiin suunnitelemaan vallankumousta, joka ei ollut onnistunut vielä Napoleonin kautta kun Aleksanteri löi Napoleonin joukot. Useita yrityksiä oli murhata Aleksanteri I:n pojanpoika Aleksanteri II, kun vallankumoukselliset ainekset kytivät Euroopassa jotka ulottuivat myös Venäjälle. Aleksanteri II oli nimittäin ”liberaali” ilman vallankumousaatetta ja sosialismia; hän oli oikeudenmukainen vapauttaessaan serbit. Joka tapauksessa jesuiitat onnistuivat kiihottamaan kansaa nousemaan keisaria vastaan. Aleksanteri II murhattiin kahdeksannella yrityksellä. Viimeinen askel tsaarien vallan nujertamiseksi toteutettiin noin sata vuotta Aleksanteri I:n aikaa myöhemmin; sen seurauksena asetettiin Katoliselle kirkolle ominainen totalitaarinen valta (Vallankumouksista kerrotaan enemmän alempana). Venäjän keisarikunnan aikaisessa vaakunassa ei ole Maltanristiä, mutta vallankumouksen ja sosialismin myllerrettyä valtakunnan, sen nykyinen vaakuna kertoo kenelle valta on päätynyt: nykyisen Venäjän vaakunassa on Maltanristi. Alla kuvat Maltanrististä ja Kaksipäisestä kotkasta Euran kirkossa.

Euran kirkko - Maltanristi
Euran kirkko – Maltanristi
Euran kirkko - Kaksipäinen kotka
Euran kirkko – Kaksipäinen kotka

Puolestaan Uudenkaupungin Vanhan kirkon alttarilta löytyy IHS-tunnus. Näin jesuiitat osoittavat, että heidän on valta luterilaisessa kirkossa. Uudenkaupungin Vanhan kirkon rakennutti nimittäin kuuluisa protestanttinen sankarikuningas Kustaa II Aadolf 30-vuotisen sodan aikana, jonka jesuiitat käynnistivät hävittääkseen mahdollisimman paljon protestantismia (aiheesta artikkelissa Yhteenveto paaviuden noususta uskonpuhdistuksen jälkeen). Kaikista Kustaa II Aadolfin saavutuksista huolimatta, jesuiitat saivat vallan takaisin ”Pohjolan leijonalta” (Kustaan lempinimi) soluttautumalla protestantismiin. Alla kuvat Uudenkaupungin Vanhan kirkon alttarista.

Uudenkaupungin Vanha kirkko
Uudenkaupungin Vanha kirkko
Uudenkaupungin Vanha kirkko - IHS
Uudenkaupungin Vanha kirkko – IHS

Temppeliherrain ritarikunta säilytti ns. salaista tietoa, joka tuli juuri gnostilaisuudesta ja muinaisesta okkultismista. Kaikkien näiden ns. salaseurojen ideana on salainen oppi, sisäinen okkultistinen tieto, joka on vain sisäpiirillä. Ulospäin annetaan soviteltua tietoa, niin kuin käy ilmi vapaamuurarien omasta kirjasta Morals and Dogma (sisäpiirille tarkoitettu versio), joka on vuotanut julkisuuteen. Tässä kirjassa sanotaan mm. että Lucifer on jumala. (Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry Prepared for the Supreme Council of the Thirty-Third Degree, for the Southern Jurisdiction of the United States, and Published by Its Authority (Richmond, Virginia: L.H. Jenkins, 1871, Reprinted 1944, p. 102, 321, 704) Näiden petollisten salaseurojen avulla Saatana on ovelasti soluttanut okkultismin ja spiritismin protestantismiin. Seuran hierarkian vähäisimmillä paikoilla olevat eivät välttämättä tiedä johtoportaansa salaisia oppeja ja vaikuttimia. Alber Pike on kuuluisa myös tunnetuista kirjeistään Mazzinille, joissa hän suunnittelee kolme maailmansotaa (kirjeet tai niiden sisältö löytyvät jo useasta lähteestä internetissä).

Yleinen tapa tulkita historiaa on ns. saksalainen historismi, jonka mukaan kaikki tapahtumat ovat ainoastaan analogisia, syyhyn ja seuraukseen perustuvia käänteitä. Raamatun mukaan historiaan vaikuttavat myös järjestelmälliset hyvän ja pahan voimat. Raamatun mukaan pahat henget ovat päässeet vaikuttamaan maailmanpolitiikkaan; ja ne vaikuttavat juuri spiritismin, okkultismin, salaseurojen ja väärien raamatun- ja todellisuuskäsityksien kautta politiikkaan vaikuttavien tahojen keskinäisessä maailman tulevaisuuden suunnittelussa (Ilm. 16:13-14; 13:13-14). Usein vallankahvaan pääsemiseen vaikuttaa vallanhalu ja häikäilemättömyys. Toki historiaan vaikuttaa myös syyn ja seurauksen laki, jonka painolla osa asioista menee eteenpäin kuin itsestään, mutta poliittiset järjestelmät ovat myös ihmisen luomia, ja korkeassa asemassa olevat ovat päättäneet niistä. On selvä asia, että katolilaiset ovat perustaneet mm. EU:n, ja on selvä asia, että Katolinen kirkko (tai ainakin nykyinen paavi) pyrkii toimimaan maailmanpolitiikkaa ja uskontoja yhdistävänä tekijänä.

Politiikan ja poliittisenhistorian taustatekijäksi on muodostunut ja muodostettu hegeliläinen filosofia ja historiankäsitys. Saksalaisen filosofin Georg Wilhelm Friedrich Hegelin dialektiikkaa käytetään periaatteena valtataistelulle, vallankumouksille ja puoluepolitiikalle. Sen avulla on luotu kaksi vastavoimaa: teesi ja antiteesi, oikeisto ja vasemmisto, kapitalismi ja kommunismi. Näiden kahden kilpailevan vastavoiman ja niiden aiheuttamien sotien keskelle luodaan ratkaisu: synteesi, josta käytetään nimitystä Uusi maailmanjärjestys (New World Order) (Antony C. Sutton,America’s Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull and Bones [Billings, Montana: Liberty House Press, 1986]: 115-125; Amazing Discoveries). (Aiheesta ja filosofioiden vaikutuksesta moderniin ja postmoderniin maailmaan löytyy enemmän artikkelista: Filosofioiden vaikutus nykyiseen kristinuskoon ja maailmaan). Harva kutsuu Uutta maailmanjärjestystä enää edes salaliittoteoriaksi, koska siitä on niin avoimesti puhuttu. Yhdysvaltain presidentit sekä paavit ovat viljelleet tätä termiä puheissaan. Jopa presidenttimme Sauli Niinistö sanoi suoraan, että se on muotoutumassa ja Suomen on pysyttävä kehityksessä mukana (Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe valtiopäivien avajaisissa 5.2.2013, Ulkopolitiikka.fi). Eurooppaan on luotu asteittain keskitettyä hallintoa, jossa maat ovat antaneet määräysvaltaa EU:lle, jonka päättäjiä ei valita kansanäänestyksellä. Samaa hallinnon keskittävää politiikkaa harjoitetaan myös maailmanlaajuisessa mittakaavassa.

Todennäköisesti EU tuleekin hajoamaan ennen maailmanlaajuisen unionin järjestymistä; tai sitten se liitetään maailmanjärjestykseen sellaisenaan. Joka tapauksessa esim. yhteisiä länsimaisia sotavoimia kootaan. Yhteistyö YK:n ja Naton kanssa ovat arkipäivää. Saksa on EU:n yhteisen armeijan rakentamisen etunenässä (KTF-Uutiset). Myös taloudellista yhdentymistä tapahtuu. Jesuiittojen, erityisesti Euroopan Keskuspankin (EKP) johtaja Mario Draghin, vaikutus on tepsinyt mm. Angela Merkeliin kun hän hyväksyi taloudellisen vallan siirtämisen Euroopan keskuspankille (KTF-Uutiset). Ja niin kuin jo mainittiin, 9.5.2014 YK:n johtaja tuli Vatikaaniin saamaan taloudellisia neuvoja, johon paavi Franciscus vastasi kehottamalla hyvinvoinnin ja varallisuuden uudelleenjakamiseen (Reuters). Lisäksi Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) toteuttaa maailmanlaajuisen yksityisomaisuuden takavarikoinnin valtiovallan avulla (KTF). Kuitenkaan talouden huippueliitillä ei tule olemaan hätää, koska heillä on tiiviit suhteet poliittisen johdon kanssa. Tämä on yksi fasismin periaatteista. Katolisen kirkon keskiaikainen feodaalijärjestelmä ja nykyaikainen ideologia perustuvat nimen omaan fasismiin. ”Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku.” (Ilm. 13:17)

Fasismi tulee olemaan yksi Uuden maailmanjärjestyksen kivijaloista, joka USA:n politiikassa on näkynyt jo pitkän aikaa. Myös Euroopassa ja Suomessa on nähtävissä samoja linjauksia. Jossakin vaiheessa sellainen systeemi ryhtyy alistamaan ihmisten omatuntoa ja valinnanvapautta. Nykymaailmassa se onnistuu vetoamalla yleisen järjestyksen ja maailman tulevaisuuden turvaamiseen. YK:n sekä esim IBLF:n (International Business Leaders Forum) kestävän kehityksen ideologia ja toteutus pohjautuvat Pierre Teillhard de Chardinin uskonnollispoliittiseen kehitysfilosofiaan. Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä kohti tasapainoista yhteistyötä liiketoiminnan, valtion ja sosiaalisen verkoston (kuntien) välillä (ibid.). Se merkitsee sitä, että yhä useampaa elämän aluetta kontrolloidaan, koska valtio ja yritykset ovat yhteistyössä yhteisen päämäärän: pakonomaisen maailman pelastamisen, johtamina. Kuuluisa YK:n politiikkaan perehtynyt kirjailija ja luennoitsija sekä yli 103:ssa Yhdistyneiden kansakuntien kokouksessa ja Yhdistyneihin kansakuntiin liittyvissä kokouksissa vieraillut kansainvälinen journalisti Joan Veon määrittelee nykyaikana suositun kestävän kehityksen perustalle luodun fasismin seuraavasti: ”Julkisen- ja yksityisen sektorin yhteistyön kautta, voimatasapaino siirtyy kansalta sille yhteistyökumppanille jolla on eniten rahaa. Kun valta siirtyy syvimpiin taskuihin (yritykselle), olemme silloin siirtyneet fasismiin – suuren (uudelleen määritellyn) hallituksen ja suuren yritysmaailman johtoon (Joan Veon, Prince Charles, The Sustainable Prince, Oklahoma City: Hearthstone Publishing, 1997). Veon kertoo seuraavan kahden elementin olevan avaimia fasismin määrittelyssä: 1. Liittovaltion valtiovallan pienentäminen, sopiakseen tulevaisuuden maailmanlaajuiseen hallitukseen; 2. Valtiovallan vaihtuminen julkisten palveluiden yksityistämiseen julkisen- ja yksityisen sektorin yhteistyön kautta (ibid.). Ja niin kuin jo mainittiin: kolmas fasismin tuntomerkki on myös äärimmäinen kontrolli ja kansalaisten valvonta, joka menee siihen, että ihmisen omantunnon vapaus ja uskonnonvapaus tukahdutetaan.

Olivat julkisuuteen vuotanut vapaamuurarien kirja, Albert Piken kirjeet Mazzinille, Helena Blavatskyn kirja sekä edellä mainitut ”salaliittoteoriat” aitoja tai eivät (lukuunottamatta tietenkin historiaa sekä edellä mainittuja selkeitä uutisia maailmalta), niin on tarpeen korostaa jälleen, että yksi asia on totta ja varmaa: Jumalan Sana ja Raamatun luotettavuus. On myös tarpeen toistaa jälleen, painokkaasti, Kirjoitusten kertovan, että pedot: langennut keskiaikainen paavikunta ja langennut protestanttisuus saavat maailmanlaajuisen vallan, jonka nojalla ne tulevat laatimaan omatuntoa kontrolloivan järjestelmän. Ilmestyskirja kertoo myös taloudellisesta kontrollista ja yhdentymisestä. Uusi maailmanjärjestys pystytetään maailman tarpeille, jotka pääosin näyttävät olevan turvallisuus, kestävä kehitys, taloudellisen eriarvoisuuden vähentäminen sekä fundamentalismin poistaminen (yhteinen uskonto). Jopa yleisessä kirkkohistoriassa kerrottu jesuiittojen soluttautuminen selittää parhaiten ne tavat, joilla paavikunta on saanut vallan maanalaisella työllä protestanttisissa maissa ja maailmassa, ja saa yleisen vallan maailmassa, niin kuin Raamattu kertoo tapahtuvan. Toisaalta on tultu jo siihen pisteeseen, että tarvitsee vain seurata uutisia niin näkee jesuittaapaavin suunnattoman uskonnollispoliittisen vallan (Katso video: Uutiskatsaus vuodelle 2014). Taloudellinen kontrolli sekä terrorismin ja roistovaltioiden kuriin laittaminen vaikuttavat näennäisesti antavan maailmanrauhan, mutta siinä on mukana Paholaisen juoni alistaa yksilön valinnanvapaus etsiä Jumalaa ja totuutta sekä lukea Raamattua, jonka kautta ihminen voisi valita Jeesuksen. Fundamentalismin poiskitkemisen kautta kitketään ovelasti pois myös Jumalan tahdon mukainen fundamentalismi, totuus ja usko Raamattuun.

Lisäksi historian tapahtumat tukevat väitteitä jesuiittojen agendasta yhteisen maailmanuskonnon ja yhteisen johtajan, paavin, korottamisen puolesta; esim. Piken suunnittelemat maailmansodat ja vastavoimien nousut todella tapahtuivat. On tietenkin tarpeen aina muistaa myös se, että historiaan vaikuttavat myös edellä mainitut, analogiset, kuin itsekseen ja omalla painollaan kulkevat käänteet; mutta ne kulkevat analogisesti vasta sen jälkeen kun ne on laitettu käymään tietoisien, historiaa muuttavien aatteiden ja poliittisten linjanvetojen toimesta. On selvää, että näitä linjanvetoja ovat tehneet ihmiskunnan korkeimmilla asemilla olevat päättäjät. Lisäksi on selvää, että jesuiittojen nimen omainen tarkoitus on ollut saada takaisin valta Euroopan politiikassa, sen kautta Amerikan politiikassa, sekä sen kautta maailman politiikassa. Yhteinen ihmiskunta, yhteinen ihmisyys, yhteinen etiikka, yhteinen maailmanuskonto ja yhteinen yliluonnollisuus ovatkin nykyaikana erityisen pinnalla. Rooman ja Euroopan keskitetylle hallinnolle jo keskiajalla rakentunut ritarikuntiin pohjautuva elitistinen-arvoasteikko, kunniamerkit ja synkretismi ovat tänäpäivänäkin elossa. Politiikan syvimmissä riveissä on maailmanjärjestykselle konservatiivinen kunniajärjestys, joka on uskollinen perinnölleen: Roomalle.

Tähän historialliseen raamatuntutkimukseen sekä historiaan pohjautuvaan protestantismiin perustuen, on nähtävissä, että jesuiittojen tehokkuuden salaisuus on militaristinen komentoketju sekä kyky soluttautua ja luoda kulissiorganisaatioita ja suhteita. Maailman politiikan korkeimmissa asemissa olevilla ei ole epäilystäkään siitä, ketkä maailmaa johtavat. On merkittävää ymmärtää, että länsimaiden (sekä koko maailman) modernin ajan historian juuret ovat uskonpuhdistuksessa ja vastauskonpuhdistuksessa. Ei ole salaisuus, että jesuiittojen puolustama keskiaikainen valtiokirkkojärjestelmä perustui totalitarismiin/fasismiin, niin kuin Charles Chiniquyn kirjoitus kertoi. Vastauskonpuhdistuksen tarkoitus on aina ollut ajaa jesuiittojen näkemyksiä uskonnollispoliittisesta järjestelmästä. 1600-luvun Paraguayn kommuunit ovat tästä täydellinen esimerkki.

Jesuiitat räätälöivät mm. Ranskan vallankumouksen (1789), Venäjän vallankumouksen (1918), ja Kuuban vallankumouksen (1959), joiden tarkoitus oli asettaa hegeliläiseen dialektiikkaan perustuva ateistinen vastavoima. Jesuiitat ovat usein presidenttien ja johtajien neuvonantajina. Emanuel M. Josephson kirjoittaa: ”Fideliin vaikuttivat merkittävästi [Jesuiitta] Isä Armando Llorente ja Alberto de Castro…  de Castro ihaili Francoa [Espanjan diktaattoria]. Fidel oli erittäin aktiivinen jesuiitta organisaatiossa, joka on verrattavissa Partiolaisiin (Boy Scouts) [ja] ’Tutkimusretkeilijöihin’ (the ’Explorers’)…” (The “Federal” Reserve Conspiracy and Rockefellers, Emanuel M. Josephson, [New York: Chedney Press, 1968] p. 72) ”[Missätahansa] purkautuu totalitaarinen liike, olkoon se kommunistinen tai natsistinen [fasistinen], jesuiitta voidaan löytää ’Neuvonantajan’ tai johtajan roolissa; Kuubassa [se oli] Castron Isä Armando Llorente…” (ibid.)

Länsimaisissa historianoppikirjoissa ja valtamedioissa ei mainita sitä tosiasiaa, että vallankumoukset ovat tarkkaan suunniteltuja ja tarvitsevat rahoittajan. Kuka nämä konfliktit suunnittelee ja rahoittaa? Antony Sutton osoitti edelläkin mainituissa tutkimuksissaan, jotka löytyvät kirjoina, että kun jäljittää rahan lähteen, se päätyy ylikansallisille pankkiireille, jotka uskovat hegeliläiseen dialektiikkaan ja käyttävät sitä. Lisäksi jesuiitat ja Adam Weishaupt suunnittelivat ja toteuttivat Ranskan vallankumouksen samaan dialektiikkaan nojaten. G.R. Nicolini kirjoitti: ”[Jesuiittojen] hiljentämisen aikana vuosina 1773-1814, jonka toteutti paavi Clement XIV, [jesuiittojen] kenraali Ricci perusti Illuminati järjestön sotilaansa Adam Weishauptin kanssa (Bavariassa Saksassa vuonna 1776). Weishaupt on modernin kommunismin isä, joka, jakobiiniensa kanssa, toimeenpani Ranskan vallankumouksen. Vuosia myöhemmin jesuiittakenraali Ledochowski, bolševikkiensa kanssa, toimeenpani Venäjän vallankumouksen vuonna 1917; se oli identtinen vuoden 1798 kumouksen kanssa.” (History of the Jesuits: Their Order, Progress, Doctrines and Design, London, Henry G. Bohn, 1854, s. 356-357). Adam Weishaupt oli jesuiittaprofessori Ingolstadt Collegessa. Puolestaan Voltaire ja Napoleon olivat vapaamuurareita (Voltaire oli lisäksi jesuiitta) (Freemasonry). Näiden kahden seuran jäsenien kesken perustettiin Jakobiinit, joka johti Ranskan vallankumousta. Kyseisen vallankumouksen rahoitti siis jesuiitat ja vapaamuurarit. (Richard Levy [ed], Antisemitism: A historical encyclopedia of prejudice and persecution, volume 1 [ABC-CLIO, 2005]: 456.; AD) Ranskan vallankumous oli erittäin verinen, osoittaen jesuiittojen hirmuhallinnon luonteenlaatua. Ihmisiä mestattiin valtavia määriä giljotiinilla. Onkin mielenkiintoista, että erityinen giljotiinin suosituksi mestausmuodoksi tuoja oli jesuiitta ja vapaamuurari Joseph-Ignace Guillotin (Wikipedia). Ranskan vallankumous perustui naturalismin tuomiseen valtionuskonnoksi; onkin merkittävää, että – yhden naturalismin ja materialismin merkittävimmän pohjateorian – alkuräjähdysteorian keksijä oli myös jesuiitta (Wikipedia).

Ranskan ja Venäjän vallankumouksissa on hämmästyttävän paljon yhtäläisyyksiä. Eric Phelps mainitsee niistä seitsemän: molemmat vallankumoukset perustuivat vapaamuurarin kirjoituksiin (Voltaire ja Marx), ryöstivät valtionkirkon, päättivät monarkian (jesuiitat olivat sekä Bourbon että Romanoff dynastioiden vihollisia, koska molemmat olivat karkottaneet jesuiitat maastaan), molemmat vallankumoukset perustivat jesuiitta tasavallan (tasavaltoja muodoltaan, mutta absoluuttisia monarkioita vallaltaan), julistivat ateismin valtionuskonnoksi, hallitsivat pelolla inkvisitionaalisen salaisen poliisin kautta, ja molemman vallankumouksen jälkeen valtaan nousi militaristinen diktatuuri, joka rankaisi jesuiittojen vihollisia (mm. Ortodoksisen kirkon kilpaileva valta ja vaikutusvaltaiset jesuiitta-agendan vastaiset ihmiset oli tuhottava). (Eric Jon Phelps, Vatican Assassins: Wounded in the House of my Friends [Phelps, 2004]: 397.) Edmond Paris, Ranskan merkiittävin jesuiitta-asiantuntija, kirjoitti: ”Tsaarin, Ortodoksisen kirkon suojelijan, eliminnoin aiheuttama Venäjän vallankumous, eikö se
katkaissut päätä suurelta kilpailijalta ja auttanut Rooman kirkon sisään tulemista? Meidän on lyötävä kun rauta on kuuma!
Kuuluisa ’Russicum’ [venäläinen college Roomassa] perustetaan [1929] ja sen salaiset lähetystyöntekijät vievät hyvät uutiset tähän säröiseen maahan. Vuosisata sen jälkeen kun Tsaari Alexander I karkotti heidät, jesuiitat ottavat jälleen hallinnan slaavilaisesta maailmasta.” (The Secret History of the Jesuits, Chino California, Chick Publications, 1975, s. 124) Venäjän vallankumousta rahoitti mm. Amerikan Yhdysvallat. Kaikki Yhdysvaltojen presidentit, lukuun ottamatta Abraham Lincolnia ja John F. Kennedyä (jonkin lähteen mukaan), ovat olleet korkean tason vapaamuurareita. Myös Vladimir Lenin ja Josef Stalin olivat vapaamuurareita / Illuminatin jäseniä. (AD) Muita merkittäviä vallankumouksia ovat olleet Amerikan (1776), Espanjan (1823), Puolan (1831) Italian (1848) ja Saksan vallankumoukset (1848).

Luonnollisesti, katolilaisuus pyrki vaikuttamaan myös Amerikkaan. Abraham Lincolnin vastustuksesta huolimatta, jesuiitat olivat ahkeralla työllään jo saaneet jalansijan myös Yhdysvalloissa. Lincoln kirjoitti: ”Sekä Pohjois-, että Etelä-Valtioiden protestantit totisesti yhdistäisivät voimansa pappien ja jesuiittojen hävittämiseksi, jos he vain voisivat oppia kuinka papit, nunnat ja munkit, jotka päivittäin rantautuvat maahamme uskontonsa julistamisen verukkeella, eivät ole mitään muuta kuin paavin, Napoleon III:n ja muiden Euroopan hirmuhallitsijoiden lähettiläitä, pyrkien väheksymään meidän instituutioitamme, vieraanuttamaan kansamme sydämet perustuslaistamme ja laeistamme, tuhoamaan koulumme, ja aloittamaan anarkian aikakauden niin kuin he ovat tehneet Irlannissa, Meksikossa, Espanjassa ja missä tahansa, jossa on ihmisiä, jotka haluavat olla vapaita.” (Abraham Lincoln, as quoted in Charles Chiniquy, Fifty Years in the Church of Rome [Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1968]: 499.) Vaikka toisinuskovien hävittäminen on väärin, on Lincolnin lause historiallisesti mielenkiintoinen.

On mielenkiintoista, että jopa 60-luvun aatteellisen vallankumouksen ja hippiliikkeen taustalla toimi jesuiitta. Se ei ole yllättävää, sillä jesuiittojen uskonto perustuu mystiikalle ja panteismille (Lue enemmän artikkelista Omega eksytys). Yksi ehdottomasti merkittävimmistä, ehkä merkittävin, hippiliikkeen johtaja oli jesuiitta Isä McSorley (1914-2002) Georgetown Yliopistosta. Hänet tunnettiin rauhanaktivistina ja jopa ”marxistisena pappina”. Hän oli luotettu Neuvonantaja Kennedyn perheelle (Georgetown Voice). Hänet on myös yhdistetty Bill Clintoniin, joka opiskeli Georgetown Yliopistossa 60-luvun alkupuolella. (AD) Tässä yhteydessä on hyvä muistaa lause Kirkkohistoriasta: ”Veljestö [jesuiitat] pyrki yliopistojen valloitamiseen,… kollegioiden perustamiseen ja uudistetun pedagogiikan kehittämiseen humanistiselle pohjalle.” (Christensen – Göransson, Kirkkohistoria 2,  s. 248)

Toisen vastavoiman, Natsien, katolisista yhteyksistä ei ole epäilystäkään. Hitler oli tunnetusti katolilainen ja kertoi oppineensa jesuiitoilta paljon (Edmond Paris, The Secret History of the Jesuits [Chino, CA: Chick Publications, 1975]). Jesuiittojen tavoin, myös Hitler oli erittäin kiinnostunut okkultismista. Yksi pääasiallisista Hitlerin valtaan auttaeneista poliitikoista oli Natsi puolueen varakansliapäällikkö ja Katolisen keskustapuolueen jäsen Franz von Papen (P. D. Stuart, Codeword Barbêlôn: Danger in the Vatican [London: Lux Verbi, 2008]: 206.). Lisäksi Mein Kampfin kirjoitti todellisuudessa jesuiitta pappi Bernhardt Staempfle (Archive.org; Behind The Dictators, Leo H. Lehmann, New York, Agora Publishing Company, 1942, s. 26). Puolestaan Heinrich Himmler organisoi SS joukot jesuiittojen komentoketjun mukaan (Walter Schellenberg, as quoted in World War Two in the News: ”Death of Heinrich Himmler.”). Himmler oli läheistä sukua jesuiitoille isänsä ja veljensä puolesta. Hitler sanoi hänestä: ”Näen hänet meidän Ignatius Loyolana.” (Adolf Hitler, Libres Propos [Paris: Flammarion, 1952]: 164.)

Natsien, Neuvostoliiton, Pohjois Korean ja Pohjois Vietnamin sotavoimilla oli yhteiset ylikansallisten pankkien rahoittajat, joiden jäljet hyvin usein johtavat Wall Streetille. Niin kuin on jo selitetty, maailman valtaeliitillä on läheiset suhteet sekä oikeistoon että vasemmistoon. (Antony C. Sutton,America’s Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull and Bones [Billings, Montana: Liberty House Press, 1986]: 115-125.) Heille tärkeintä on synteesi, johon konfliktien jälkeiset rauhanneuvottelut päätyvät. Lisäksi Hitlerin valtaannousulla oli toinenkin eliittiä hyödyntävä syy. Juutalaisten surmaamisen lisäksi, historian kirjat eivät usein kerro noin 2,5 miljoonasta protestanttisesta ja / tai vaikutusvaltaisesta saksalaisesta, jotka Natsismi murhasi. (AD)

Rauhanneuvotteluja on käytetty synteesien luomiseen. Äärimmilleen mennyt kommunismi ja fasismi loivat tekosyyn länsimaiden yhä tiiviimmälle yhdentymiselle. Toisen maailmansodan jälkeen perustettiinkin Yhdistyneet Kansakunnat. Ei olekaan yllätys, että YK:n artiklojen filosofisen pohjan laati jesuiitta filosofi Pierre Teilhard de Chardin. Kuitenkin YK:n perustuslaki on lähes identtinen Neuvostoliiton perustuslain kanssa! (Des Griffin, Fourth Reich of the Rich, South Passadena California, Emissary Publications, 1978, s. 140). Miehestä nimeltä Alger Hiss ”tuli johtava pääsihteeri pian YK:n perustamisen jälkeen… Hiss ja Joseph E. Johnson (josta myöhemmin tuli Bildeberger ryhmän sihteeri) olivat ne, jotka kirjoittivat suurimman osan YK:n peruskirjasta, laatien sen Venäjän perustuslain ja Kommunistisen manifeston mukaan.” (David Allen Rivera, Final Warning: A History of the New World Order, Harrisburg, Pennsylvania, Rivera Enterprises, 1984, 1994, s. 167). Puolestaan YK oli askel kohti EU:ta.

Myös 9/11 onnettomuus selittyy hyvin hegeliläisen dialektiikan käytöllä. Syyskuun 11. WTC-iskujen, jotka kohdistuivat New Yorkin World Trade Centeriin, epäillään olleen ns. lavastettu hyökkäys (False Flag Attack). Iskussa käytettiin nimittäin myös pommeja. CIA evakuoi tarkoituksenmukaisesti torni nro. 7:n kahdeksan tuntia ennen kuin se räjäytettiin maantasalle. On myös mielenkiintoista, että viisi lentokoneiden kaappaajiksi ja surmaan lentäneiksi terroristeiksi nimettyä arabitaustaisista henkilöä ilmoitti pian onnettomuuden jälkeen olevansa elossa ja voivansa hyvin (Amazing Discoveries). Lisäksi, niin kuin mainitaan myös etusivun artikkelissa, entinen CIA:n palkkalainen kertoi heidän lavastaneen, siis luoneen, ISIS järjestön (New York Times, 20.9.2014). Epäillään vahvasti, että Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska ovat tukeneet sunneja (jonka kautta Isis järjestöä) (Wikipedia; The Guardian). Myös esim. Benghazi tapaus, joka toi ilmi sen että Yhdysvallat on toimittanut aseita suoraan Al Qaedalle, kertoo karua kieltään (Infowars). Lisäksi julkisuuteen onkin jo yleisesti tuotu epäilys, että Yhdysvallat tuki Saudi Arabiaa joka toteutti 9/11 iskun (Independent). ISIS onkin syntynyt samasta lähteestä ja tilanteesta, kuin Al-Qaeda. Isisin perustaja vannoi uskollisuutta Osama bin Ladenille ja Isis yhdistyi Al-Qaedaan (Wikipedia).

Toinen mielenkiintoinen tapaus on Pentagoniin ”lentänyt lentokone”, jonka sanotaan olleen terroristien aiheuttama. Lentokoneen osia ei nimittäin löytynyt turmapaikalta lainkaan. Jokainen lentokoneen matkustajan ruumis kyllä ”löytyi”, ja jokainen heistä pystyttiin tunnistamaan. Lisäksi reikä, jonka oletettava lentokone olisi jättänyt Pentagonin seinään oli aivan liian pieni lentokoneelle. Luonnollisesti sekä 9/11 että Pentagonin lentokoneiden mustialaatikoita ei löytynyt lainkaan. Nämä laatikot ovat titaania, eikä niiden pitäisi normaaleissa olosuhteissa tuhoutua tai kadota jäljettömiin. (Amazing Discoveries) Lavastettua hyökkäystä tai ns. naamio-operaatiota on käytetty ennenkin Yhdysvaltojen toimesta Sikojenlahdella, jossa tyhjä radio-ohjattu lentokone hoiti homman (ibid.). 9/11 ja Pentagon tapauksia käytettiin antamaan USA:lle suurempi rooli maailmanpoliisina mm. Patriot Act lain myötä. Nykyään käytetään hallitusti terrorismin- ja venäjänpelkoa ajamaan kansat yhtenäiseen globaaliin turvallisuusjärjestelmään. Raamattu ei turhaan puhu siitä, että koko maailma on pahan vallassa ja että koko maailma seuraa petoa lopunajan viimeisinä päivinä: ”Koko maailma ihmetteli petoa ja lähti seuraamaan sitä, ja kaikki kumarsivat lohikäärmettä (Saatanaa), joka oli antanut pedolle sellaisen vallan. He kumarsivat myös petoa ja sanoivat: — Kuka on pedon vertainen, kuka pystyy taistelemaan sitä vastaan?” (Ilm. 13:3-4) ”Kaikki maan asukkaat kumartavat sitä – kaikki ne, joiden nimi ei ole kirjoitettuna Karitsan elämän kirjaan, joka on teurastettu maailman perustamisesta.” (13:7 KJV)

Paavin hallinnon tarkoitus keskiajalla oli hallita mahdollisimman laajaa sekä keskitettyä aluepolitiikkaa ja talouspolitiikkaa mm. säätelemällä lakeja, joihin kuului myös ihmisten omatuntoa määräävät lait. Niin kuin on käynyt selväksi, Raamattu kutsuu tätä hirmuhallintoa pedoksi. Ilmestyskirjan mukaan tämä sama peto tulee saamaan jälleen vallan kontrolloidakseen taloutta ja ihmisten omatuntoa säätämällä globaaleja moraalilakeja: ”Minä näin, että yksi pedon päistä oli saanut surmaniskun mutta haava oli parantunut…” (Ilm. 13:3). The New York Times lehdessä olikin artikkeli, jonka mukaan katolinen kirkko kutsuu maailmaa yhteiseen globaaliseen talouteen (NT). Luottaen Rooman kykyyn säätää lakeja, hyväksytään sekä yhteisiä taloutta sääteleviä lakeja että jopa omatuntoa ja uskonnonvapautta säätelevä laki: sunnuntailaki (Ilm. 13:12, 17). Maailma antaa nukkuvan pedon herätä ja suorastaan tukee sen nousua. Harva on tietoinen, että kyseessä on julma ja armoton, maailman useiden sotien, joukkomurhien, murhien, kidutusten, vainojen ja ihmiskunnan vapauden rajoittamisen taustalla ollut peto, jonka luonne ei ole muuttunut. Reformaation saatua jalansijaa, se käytti imartelua saadakseen kannatusta ja nousten askel kerrallaan valtaan. Saadessaan ehdottoman vallan, se tulee jälleen käyttämään häikäilemättömyyttä ja julmuutta. Protestantit ovat menneet niin auliisti Rooman syliin, että katolilaiset ovat itsekin ihmeissään. Useat protestantit uskovat hyvää pahasta, mutta toimien näin, he lopulta tulevat uskomaan pahaa hyvästä, eivätkä tule huomaamaan Jumalan todellista evankeliumia ja lakia (Jeesuksen alkuperäistä evankeliumia ja alkuperäistä Kymmentä Käskyä).

Raamatun mukaan Yhdysvallat ajaa lopunaikana voimakkaasti maailman moraalisen poliisin virkaa, ohjaten ja painostaen maailmaa Uuteen maailmanjärjestykseen, yhden moraalisen johtajan, paavin alaisuuteen käyttämällä mm. talouspakotteita ja sotilaallista voimaa (Ilm. 13:11-18) (Vaikka ostamisen ja myymisen evääminen onkin symbolista kieltä ja tarkoittaa uskonnon harjoittamisen eväämistä, toteutuu se myös taloudellisella ja poliittisella sektorilla, sillä paavikunta on uskonnollistaloudellispoliittinen valta). Yhdysvallat on Ilmestyskirjan toinen peto (aiheesta enemmän: Yhdysvallat profetiassa; Kristillinen apokalyptiikka). Onkin mielenkiintoista, että Barack Obama kirjoitti ihailevasti paavi Franciscuksesta Time lehdessä, kutsuen tätä moraaliseksi johtajaksi ja Pyhäksi Isäksi (Time, 23.4.2014). Keskittävää politiikkaa harjoittavan Uuden maailmanjärjestyksen ja ekumenian tarkoitus on yhdistaa kaikki uskonnot, valtionkirkot ja vapaat seurakunnat; mutta kenen opin ja arvomaailman mukaan ne yhdistetään?

Poliittisen yhdistymisen pohjalta on luotu Yhdistyneet Kansakunnat, EU, sekä Yhdysvaltojen ja Euroopan yhteinen arvomaailma. Tämä arvomaailma perustuu katolilaisuuteen (joka perustuu synkretismiin), jossa ihmiskunnan globaalille uskonnollispoliittiselle rakenteelle ja taloudelle pyritään luomaan universaali moraali, huolimatta Jumalan ihmiskunnalle asettamasta ja Raamatussa ilmaistusta pelastussuunnitelmasta ja laista (Kymmenestä Käskystä protestanttisen Raamatun mukaan). Jesuiitat ovat pääosin onnistuneet tehtävässään turmella luottamus Jumalaan ja Hänen Sanaansa sisältäpäin, ja jopa muuttaa evankeliumin ja Kymmenen Käskyn sisältöä ja merkitystä suoraan omaan Raamattuunsa, sekä väärän ja harhaanjohtavan tulkinnan kautta protestanttisessa ja katolisessa opetuksessa. Rooman omat opit eivät ole muuttuneet. Se opettaa mm., että kuvia ja patsaita voi palvoa, Marian synnittömyyttä ja välittäjänä toimimista ihmisen ja Jumalan välillä, leivän ja viinin todellista muuttumista Kristuksen lihaksi ja vereksi ehtoollisella, paavin ja pappien kutsumista Isäksi, syntien tunnustamista papeille, lapsikastetta, kiirastulioppia ja kuolleiden puolesta rukoilemista. Mikään näistä opeista ei ole Raamatun mukainen.

Niin kuin olemme huomanneet historian lehdiltä, vastauskonpuhdistuksen tarkoituksena on ollut palauttaa paavin valta takaisin ehdottomaksi. Saavuttaakseen päämääränsä, jesuiitat ovat pyrkineet aiheuttamaan kapinaa, vallankumouksia ja ateistisen vastavoiman (tietämättömyyttään Jumalan totuudesta tai tarkoituksella Häntä vastaan; vain Jumala tietää). Tämän he saivat aikaan tai tässä he onnistuivat myös tieteen puolella, kun suurimmassa osassa länsimaita opetetaan materialistisen tieteen valheellisia synty- ja kehitysteorioita (alkuräjähdysteoriaa ja makroevoluutioteoriaa). Nämä teoriat perustuvat juuri jesuiittojen opin mukaiseen materialistiseen mystiikkaan ja humanismiin.

Tämän ateistisen vastavoiman aiheuttamaan yhteiskunnan maallistumiseen ja moraalittomuuteen, Uusi maailmanjärjestys juuri pyrkii tuomaan oman moraalinsa ja järjestyksensä (synteesin). Yhdessä ja erikseen, katolisen ja turmeltuneen protestantisuuden synkretismi, sekä valheellinen tiede, houkuttelevat väärään käsitykseen Jumalan luonteesta tai Jumalan totaaliseen kieltämiseen, näennäiseen kristillisyyteen, kompromisseihin totuuden ja valheen välillä sekä vääriin käsityksiin henkivalloista. Koska Jumalan Henkeä ei eroteta muusta henkimaailmasta, pidetään Taivaan joukkojakin mielivaltaisina tai moraalittomina, ja luottamus Jumalan hyvyyteen ja Hänen Sanansa totuuden johdonmukaisuuteen murenee. Mielivaltaiset henki-ilmiöt, sekä kuolleiden, ufojen ja humanoidien ilmestymiset ovatkin nykyään erityisen puhuttuja.

Onkin mielenkiintoista, että Charles Darwin kuului Paranormaalin Tutkimuksen Seuraan (The Society for Psychical Research [SPR]), joka tutki telepatiaa, selvännäkemistä ja spiritismiä yleensä. Seuraan kuului myös Cambridge yliopiston henkiyhdistys, jonka perustaja oli Canterburyn arkkipiispa. SPR ohjasi New Age liikkeen tiettyä osastoa ainakin 2000-luvun alkuun asti. Yhdistys oli merkittävä uudenaikaisen spiritismin uranuurtaja. Se mahdollisti teosofian ja New Age liikkeen. Teosofian perustaja Helena Petrovna Blavatsky väitti mm. että Lucifer on Logos (Jumalan Sana) ja pelastaja. Lisäksi on mielenkiintoista, että YK:n opin perustaja jesuiitta Pierre Teilhard de Chardin kirjoitti filosofisiin pohdintoihinsa mm. että ihmiskunta voi yhdessä savuttaa jumaluuden (kehittyä jumaluuteen ja pisteeseen nimeltä Omega point) ja jokainen voi havaita oman jumaluutensa (The Phenomenon of Man [Le phénomène humain, 1955]). Tämä oppi on inspiroinut monia New Age liikkeen johtajia, ja liike nivoutuu syvästi Uuteen maailmanjärjestykseen (http://amazingdiscoveries.tv/media/139/226-the-un-and-the-occult-agenda/). Mm. nykyään länsimaihin synkronoidussa joogassa pyritään juuri löytämään oma sisäinen voimansa tai henkensä. Myös spiritistinen selvännäkeminen ja ennustaminen on suosittua. Myös tämä yhteisen spiritistisen hengellisyyden varaan rakennettu maailmanjärjestys on ennustettu Raamatussa. Ilmestyskirjassa kerrotaan: ”Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta, pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti kolme saastaista henkeä, jotka olivat sammakon näköisiä.” (Ilm. 16:13) ”Ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtivät kokoamaan maapallon kuninkaat ja koko maanpiirin taisteluun, joka käydään Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.” (16:14 KJV) On mielenkiintoista, että edellisen jakeen sana ”maanpiiri” tulee kreikankielen sanasta oikoumene, josta on johdettu sana ekumenia.

Spiritistiselle, materialistiselle, humanistiselle ja maalliselle maailmankäsitykselle on siis yhteistä ihmiskeskeisyys, ennemmin kuin raamatullinen jumalkeskeisyys. Tällainen asenne saa usein myös länsimaalaiset etsimään Jumalan voimaa henkilökohtaisesta karismasta ja henki-ilmiöistä, joita luullaan Jumalan Hengen aiheuttamiksi, vaikka ne perustuvat kristillisen ulkomuodon ottaneeseen spiritismiin. Jumalan Henki ei nimittäin tule ihmiseen vain tunteina, vaan myös Raamatun mukaisena oppina. Jeesus sanoi: ”Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden.” (Joh. 16:13)

Spiritistisille ja synkretistisille opeille, sekä useille ei juutalais-kristillisille uskonnoille, on usein myös yhteistä se, että ne puoltavat oppia ihmisen luontaisesta kuolemattomuudesta ja ikuisesta hengestä, niin kuin opettavat mm. katolilaisuus ja helluntalaisuus, jotka ovatkin jo avoimesti yhdistyneet (Paavin henkilökohtainen viesti karismaatikoille). Raamattu ei kuitenkaan tue oppia ihmisen kuolemattomasta sielusta tai hengestä (http://kirjasto.adventist.fi/28-opinkohtaa-kuolema). Kaiken lisäksi, se käsityksenä johtaa helposti ja johdonmukaisesti oppiin ikuisesta helvetin tulesta, joka väittää Jumalaa käsittämättömän julmaksi, epäoikeudenmukaiseksi ja järjettömäksi hirviöksi. Tällainen käsitys saa monet suhtautumaan Jumalaan ja Raamattuun välinpitämättömästi tai torjuvasti. Se puolestaan johtaa luottamukseen ihmisen omaan- tai hänen itsensä luomien instituutioiden arvostelukykyyn moraalisissa asioissa, ennemmin kuin Kaikkivaltiaan Jumalan arvostelukykyyn ja oikeudenmukaisuuteen. Jumala on kuitenkin oikeudenmukainen, niin kuin Raamatussakin vakuutetaan: ”Herra, sinä olet oikeamielinen, oikeat ovat sinun päätöksesi.” (Ps. 119:137) (Lisää aiheesta: http://kirjasto.adventist.fi/kysymyksia-helvetista)

Yhteinen uskonnollisuus siis saavutetaan spiritismin kautta, joka väittää että jumaluus löytyy jokaisesta ihmisestä. New Age liikkeen ja spiritismin mukaan Taivaaseen on monta tietä. Raamattu puolestaan sanoo: ”Moni luulee omaa tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman tie.” (Sananl. 16:25) Jeesus sanoo selvästi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6) Useille ihmisille on vaikea käsittää, miksi suurinosa maailmaa uskoo valheeseen ja seuraa sitä. Jumalan yksilölle asettama koetinkivi onkin se, että seuraako tämä Jeesusta ja Hänen Sanaansa, vaikka muu maailma ei seuraisi.

Totuudella on merkitystä, sillä se paljastaa Jumalan luonteen, joka on rakkaus ja oikeudenmukaisuus. Jeesus sanoi: ”Sinun (Jumalan) Sanasi (Raamattu) on totuus.” (Joh. 17:17) Jumala on viisaudessaan antanut ihmiskunnalle Sanansa, jonka perusteella kaikki opit, henget, politiikka ja lait on punnittava. Ilman tätä Suuntaviittaa ja sen oikeaa tulkintaa, ihminen ajautuu omille teilleen ja hänen hengellinen käsityskykynsä sumenee, jolloin Saatanan henget, opit ja lait saavat helposti otteen ja vievät synkretismiin, spiritismiin ja Rooman syliin.

[Tämän artikkelin tarkoitus ei ole tuomita yhtäkään yksilöä, vaan ainoastaan järjestelmät / instituutiot, jotka vievät ihmisiä harhaan ja väärään käsitykseen Jumalan luonteesta.]